5220 Telefon IP - GHID DE UTILIZARE

5220 Telefon IP - GHID DE UTILIZARE
CUPRINS
TELEFONUL 5220 IP
1
Pentru utilizatorii de sisteme MN 3300 ICP reziliente
3
SFATURI UTILE PENTRU CONFORT ŞI SIGURANŢĂ
4
Nu trântiţi receptorul!
Protejaţi-vă auzul
Reglarea unghiului de vizibilitate
4
4
4
UTILIZAREA TELEFONULUI
Reglarea volumului soneriei de apel
Reglarea volumului în receptor
Reglarea volumului difuzorului telefonului
Reglarea contrastului ecranului de afişare
Tastele programabile (de funcţii)
Alegerea limbii pentru afişaj
5
5
6
6
6
6
7
ÎNIŢIEREA UNUI APEL / PRELUAREA UNUI APEL
Iniţierea unui apel
Preluarea unui apel
Cartea de telefon
Reapelarea unui număr
Reapelarea unui număr salvat
Taste de apeluri rapide
Numere personale de apel rapid
Formarea cu receptorul în furcă
Preluarea automată a unui apel
7
7
7
8
8
8
9
10
11
12
FUNCŢIILE UNUI APEL
12
Aşteptare
Transferul unui apel telefonic in derulare
Apel în conferinţă
Ieşirea temporară din conferinţă
Punerea în aşteptare pe o altă linie
Apel alternativ
Redirecţionarea apelului
Redirecţionarea apelului – activarea funcţiei de la distanţă
Redirecţionarea apelului – limitarea funcţiei
Redirecţionarea apelului – forţarea funcţiei
Redirecţionarea apelului – evitarea funcţiei
Mesaje scrise
Sună înapoi
Sună înapoi – anulare mesaj
Sună înapoi – anularea tuturor mesajelor
12
13
13
13
14
14
15
16
16
17
17
17
18
19
19
FUNCŢII AVANSATE
20
Coduri de acces personal
Apel pus în aşteptare de operatoare (apel “parcat”)
Preluarea unui apel de la alt interior
Plasarea unui apel în aşteptare
Nu deranjaţi
Forţarea unui apel peste tonul de ocupat sau peste funcţia Nu deranjaţi
Anunţuri în difuzoare externe
Anunţuri directe (în difuzorul telefonului)
Alarmă
Utilizarea telefonului cu casca operatoare
Utilizarea telefonului cu casca operatoare (cu comutatorul de control al
funcţiilor)
Muzică
Anunţuri vocale de grup / Întîlnire
Semnalizări de trunchi
Înregistrarea unei convorbiri
Acces personalizat
20
20
20
21
21
21
21
22
23
23
24
24
25
25
26
27
Telefonul 5220 IP
Telefonul 5220 IP are zece taste de funcţii predefinite (4): Programare, Mesaj, Aşteptare,
Anulare, Reapelare, Transf / Conf, Difuzor, Microfon, Control volum; trei taste software (3);
14 taste programabile (de funcţii) cu LED-uri de stare (6).
Tasta programabilă din partea dreaptă-jos este întotdeauna linia primară. Celelalte taste
programabile pot fi:
•
•
•
Taste de funcţii (de exemplu, Alternare apeluri). Puteţi programa tastele de funcţii
utilizînd programul Desktop Tool. De asemenea, Administratorul de sistem poate
programa tastele de funcţii.
Taste de apel rapid. Puteţi programa tastele de apeluri rapide cu ajutorul telefonului sau al
programului Desktop Tool.
Linii. Numai Administratorul poate programa tastele pentru linii.
Observaţie: Pentru informaţii suplimentare despre programul Desktop Tool, contactaţi
Administratorul de sistem.
Telefonul 5220 IP oferă de-asemenea o selecţie de funcţii asistate de afişaj, formarea numărului
de apel cu receptorul în furcă. În partea dreaptă-sus, are o lampă de mesaje.
Observaţie: Dacă folosiţi tasta fixă Programare, apăsaţi tasta Anulare sau tasta Programare
pentru a reafişa un nivel al meniului.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Display
Lampă de mesaje
Taste software
Taste de funcţii predefinite
Controlul volumului
Taste programabile (de funcţii)
2
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ PENTRU UTILIZATORII DE CĂŞTI:
Căştile operatoare Mitel Networks cu comutator pentru controlul funcţiilor trebuie instalate în
portul dedicat al telefonului. Prin instalare, microfonul receptorului va fi dezactivat. Deconectînd
casca de la portul telefonului va reda funcţionalitatea receptorului.
Indicatori pentru starea telefonului
Starea liniei
Repaus (linia telefonică inactivă)
Ocupat
Sună
Linie în aşteptare pe propriul telefon
Linie în aşteptare pe alt telefon
Lampa de mesaje
Stinsă
Aprinsă
Clipeşte rar
Clipeşte repede
Se aprinde încet, se stinge repede
Pentru utilizatorii de sisteme MN 3300 ICP reziliente
Dacă în timpul unei convorbiri auziţi două bip-uri repetate la fiecare 20 de secunde, înseamnă că
telefonul dumneavastră comută pe un sistem 3300 ICP secundar. Convorbirea continuă, dar nu
mai aveţi acces la taste şi funcţii. Tastele şi cele mai multe din funcţii se vor reactiva după
închiderea convorbirii. Operarea Nurmală se reia după comutarea telefonului înapoi la sistemul
principal. Dacă telefonul este în rapus şi comutat la sistemul secundar, pe display veţi vedea un
pătrat intermitent.
SFATURI UTILE PENTRU CONFORT ŞI SIGURANŢĂ
Nu trântiţi receptorul!
Utilizarea îndelungată a receptorului poate provoca dureri de gât, de umeri sau de spate, mai ales
dacă ţineţi receptorul între ureche şi umăr.
Protejaţi-vă auzul
Telefonul vă permite reglarea volumului din casca receptorului. Deoarece expunerea continuă la
sunete de nivel ridicat poate provoca slăbirea auzului, menţineti volumul la un nivel moderat.
Reglarea unghiului de vizibilitate
Suportul telefonului poate fi reglat pentru a avea vizibilitate mai bună asupra tastelor.
Pentru a regla suportul telefonului:
1. Apăsaţi lamelele de eliberare din părţile laterale ale suportului.
2. Agăţaţi cele două lamele frontale şi apăsaţi-le pe cele două din spate fie în găurile
superioare, fie în cele inferioare de pe spatele telefonului.
3
UTILIZAREA TELEFONULUI
Reglarea volumului soneriei de apel
Pentru a regla nivelul soneriei în timp ce telefonul sună:
•
Apăsaţi unul dintre butoanele pentru controlul volumului.
Pentru a regla tipul soneriei în timp ce telefonul este în repaus:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează “Reglarea soneriei?”.
3. Tastaţi tasta soft Da.
4. Tastaţi tasta soft Da.
5. Utilizaţi săgeţile pentru alegerea dorită.
6. Apăsaţi tasta Programare.
Reglarea volumului difuzorului din receptor
Pentru a regla volumul difuzorului din receptor atunci când folosiţi receptorul:
•
Apăsaţi unul dintre butoanele pentru controlul volumului
Reglarea volumului în receptor
Pentru a regla volumul în receptor atunci când îl utilizaţi:
•
Apăsaţi unul dintre butoanele pentru controlul volumului
Reglarea volumului difuzorului telefonului
Pentru a regla volumul difuzorului atunci când iniţiaţi un apel cu receptorul în furcă sau cînd
ascultaţi muzică la difuzorul telefonului:
•
Apăsaţi unul dintre butoanele pentru controlul volumului
Reglarea contrastului ecranului de afişare
Pentru a regla nivelul contrastului ecranului de afişare în timp ce telefonul este în repaus:
•
Apăsaţi unul dintre butoanele pentru controlul volumului
4
Tastele programabile (de funcţii)
Tastele de funcţii pot fi programate folosind tasta Programare sau cu ajutorul
programului Desktop Tool. Desktop Tool este o interfaţă de navigare care face
programarea mai uşoară şi mai rapidă.
Pentru informaţii suplimentare despre Desktop Tool, contactaţi Administratorul.
Pentru a afişa informaţii despre o tastă:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta dorită sau Reapelare.
3. Apăsaţi tasta Programare.
Pentru a reprograma o tastă personală:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă apare textul “Taste personale?”.
3. Apăsaţi tasta Da.
4. Apăsaţi o tastă personală care nu este tastă de linie.
5. Apăsaţi tasta soft Modificare.
6. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează funcţia dorită.
7. Apăsaţi tasta Da.
8. Apăsaţi tasta Programare.
Alegerea limbii pentru afişaj
Pentru a modifica limba display-ulu”:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă apare textul “Limba?”.
3. Apăsaţi tasta Da.
4. Apăsaţi tasta soft Modificare.
5. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează limba dorită.
6. Apăsaţi tasta Da.
5
ÎNIŢIEREA UNUI APEL / PRELUAREA UNUI APEL
Iniţierea unui apel
1. Ridicaţi receptorul.
2. Pentru a folosi o altă linie decît cea primară, apăsaţi o tastă de linie înainte de forma
numărul.
3. Formaţi numărul dorit
- sau Apăsaţi o tastă de apel rapid
- sau Apăsaţi tasta Reapelare.
Preluarea unui apel
•
Ridicaţi receptorul
- sau Apăsaţi tasta al cărei LED clipeşte şi ridicaţi receptorul.
Cartea de telefon
Pentru fiecare literă din nume, apăsaţi tasta corespunzătoare pînă ce se afişează litera dorită. De
exemplu, pentru litera C, apăsaţi tasta 2 de trei ori. Utilizaţi tasta ← pentru a corecta erorile. Dacă
următoarea literă este pe acceaşi tastă cu precedenta, apăsaţi tasta soft → înainte de tasta Nuua
literă. Dacă este necesar, apăsaţi tasta → pentru “spaţiu”.
Pentru a utiliza Cartea de telefon:
1. Apăsaţi tasta Carte de telefon.
2. Introduceţi numele dorit.
3. Apăsaţi tasta soft Căutare.
4. Dacă nu există nici o potrivire, modificaţi numele introdus.
5. Dacă numele nu este unic, apăsaţi tasta Următoarea.
6. Alegeţi una dintre opţiunile:
•
Pentru a forma numărul, apăsaţi tasta soft Apel.
•
Pentru a modifica numele, apăsaţi tasta soft Reîncercare.
•
Pentru a ieşi, apăsaţi Programare.
Reapelarea unui număr
Pentru a reapela ultimul număr format manual:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Apăsaţi tasta Reapelare.
6
Reapelarea unui număr salvat
Pentru a salva ultimul număr format manual:
1. Ridicaţi receptorul
2. Formaţi **79.
Pentru a reapela un număr salvat:
1. Ridicaţi receptorul
2. Formaţi *6*.
Taste de apeluri rapide
Puteţi iniţia un apel folosind tastele de apeluri rapide sau puteţi transmite un şir de numere în
timpul unei convorbiri (de exemplu, apasaţi o tasta de apel rapid în timpul convorbirii pentru a
transfera o parolă multi-numerică).
Formarea unui număr de apel rapid:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Apăsaţi tasta de apel rapid dorită.
Pentru memorarea unui numărpe o tastă de apeluri rapide:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pină se afişează textul “Taste personale?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Apăsaţi o tastă programabilă care nu este tastă de linie.
5. Apăsaţi tasta soft Căutare.
6. Apăsaţi tasta soft Da.
7. Alegeţi una dintre opţiunile:
•
Pentru a memora un număr Nuu, formaţi acel număr (apăsaţi tasta Aşteptare între două
cifre pentru a genera o pauză de o secundă în timpul formării; apăsaţi tasta Aşteptare de
mai multe ori pentru o pauză mai lungă).
•
Pentru a memora o semnalizare de trunchi, apăsaţi Transf / Conf. (Pentru informaţii
suplimentare legate de folosirea acestei funcţii, citiţi la Semnalizări de trunchiuri.
•
Pentru a memora ultimul număr format, apăsaţi tasta Reapelare.
8. Apăsaţi din Nuu tasta programabilă aleasă.
9. Pentru a masca numărul ca fiind privat, apăsaţi tasta soft Privat.
10. Apăsaţi tasta Programare.
7
Numere personale de apel rapid
Pentru a forma un număr personal memorat ca număr de apel rapid:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi 58.
3. Introduceţi un număr de indexare intre 00 şi 99.
Pentru a memora un număr personal de apel rapid:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi 67.
3. Introduceţi un număr de indexare cuprins între 00 şi 99.
4. Formaţi numărul ce va fi memorat (apăsaţi tasta Aşteptare între două cifre pentru a genera o
pauză de o secundă în timpul formării; apăsaţi tasta Aşteptare de mai multe ori pentru o
pauză mai lungă).
5. Inchideţi.
8
Utilizarea telefonului cu receptorul în furcă
Iniţierea apelurilor cu receptorul în furcă
1. Dacă doriţi să folosiţi o altă linie decît cea primară, apăsaţi tasta asociată acelei linii.
2. Formaţi numărul dorit.
3. Convorbirea poate avea loc prin microfon şi difuzor.
Preluarea apelurilor cu receptorul în furcă:
1. Apăsaţi tasta LED-ului care clipeşte.
2. Convorbirea poate avea loc prin microfon şi difuzor.
Pentru a închide telefonul în timpul utilizării cu receptorul în furcă:
1. Apăsaţi tasta Difuzor.
Pentru a închide microfonul în timpul unei convorbiri cu receptorul în furcă:
•
Apăsaţi tasta Microfon (LED-ul asociat tastei se aprinde).
Pentru a redeschide microfonul şi a reveni la convorbire::
•
Apăsaţi tasta Microfon (LED-ul asociat tastei se stinge).
Pentru a trece la utilizarea receptorului:
•
Ridicaţi receptorul.
Pentru a reveni la modul de lucru cu receptorul în furcă:
1. Apăsaţi tasta Difuzor.
2. Puneţi receptorul în furcă.
9
Preluarea automată a unui apel
Pentru a activa sau dezactiva funcţia:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pănă se afişează textul “Răspuns automat?”.
3. Alegeţi una dintre opţiunile:
•
Pentru activare Răspuns automat – apăsaţi tasta soft Validare.
•
Pentru dezactivare Răspuns automat – apăsaţi tasta soft Invalidare.
Pentru a prelua un apel cînd auziţi tonul de apel:
•
Comunicaţi folosind difuzorul şi microfonul.
Pentru a termina un apel:
•
Apăsaţi tasta Anulare.
- sau Aşteptaţi să închidă celălalt.
FUNCŢIILE UNUI APEL
Aşteptare
Pentru a pune un apel în aşteptare:
•
Apăsaţi tasta Aşteptare.
Pentru a prelua un apel în aşteptare:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Apăsaţi tasta Liniei al cărei apel a fost pus în aşteptare (al cărei LED asociat clipeşte).
Pentru a prelua un apel în aşteptare de la alt telefon:
•
Apăsaţi tasta al cărei LED clipeşte.
- sau Formaţi **1 şi numărul staţiei care a pus apelul în Aşteptare.
10
Transferul unui apel telefonic in derulare
Pentru a transfera un apel în derulare:
1. Apăsaţi tasta Transf / Conf.
2. Formaţi numărul la care doriţi să transferaţi convorbirea curentă.
3. Alegeţi dintre:
•
Transfer nesupravegheat - puneţi receptorul în furcă.
•
Transfer supravegheat - aşteptaţi să vi se răspundă şi dacă persoana este de acord să preia
convorbirea, închideţi.
•
Pentru a anula transferul convorbirii, apăsaţi tasta Anulare.
Pentru a transfera un apel curent cînd se utilizează casca operatoare:
1. Apăsaţi tasta Transf / Conf.
2. Formaţi numărul la care doriţi să transferaţi convorbirea curentă
3. Pentru a încheia transferul, apăsaţi tasta programată pentru funcţia Eliberare.
Apel în conferinţă
Pentru a realiza o conferinţă în trei sau mai mulţi participanţi în timpul unei convorbiri curente:
1. Apăsaţi tasta Transf / Conf.
2. Formaţi numărul interiorului care va fi introdus în conferinţă.
3. Aşteptaţi să vi se răspundă.
4. Apăsaţi tasta Transf / Conf.
Pentru a ieşi dintr-o convorbire în conferinţă:
•
Închideţi
Ieşirea temporară din conferinţă
Pentru a ieşi temporar dintr-o conferinţă şi a vorbi privat cu apelantul iniţial:
•
Apăsaţi tasta Ieşire temporară.
11
Punerea în aşteptare pe o altă linie
Pentru a pune un apel în aşteptare pe o altă linie:
1. Apăsaţi tasta liniei disponibile.
2. Apăsaţi tasta soft Adaugă în aşteptare.
3. Apăsaţi tasta liniei care clipeşte.
Pentru a adăuga la o convorbiresau într-o conferinţă un apel în aşteptare:
1. Apăsaţi tasta soft Adaugă în aşteptare.
2. Apăsaţi tasta liniei care clipeşte.
Apel alternativ
Pentru a apela o altă persoană cînd sînteţi într-o convorbire curentă:
1. Apăsaţi tasta Transf / Conf.
2. Formaţi numărul.
Pentru a alterna între cele două convorbiri:
3. Apăsaţi tasta programată pentru Trade.
12
Redirecţionarea apelului
Funcţia vă permite să direcţionaţi apelurile primite către un alt număr. Tipuri de funcţii de
redirecţionare a apelurilor:
4.
5.
6.
7.
Întotdeauna redirectează toate apelurile, indiferent de starea telefonului dumneavoastră.
O-INT redirecţionează apelurile interne cînd telefonul este ocupat.
O-EXT redirecţionează apelurile externe cînd telefonul este ocupat.
NED-INT redirecţionează apelurile interne dacă nu răspundeţi după un anumit număr de
tonuri de apel.
8. NED-EXT redirecţionează apelurile externe dacă nu răspundeţi după un anumit număr de
tonuri de apel.
Observaţie: Detaliile despre funcţia “Sînt aici” – în cadrul funcţiei Redirecţionarea apelului –
activarea funcţiei de la alt interior
Pentru a programa funcţia Redirecţionarea apelului:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Redirecţionare apel?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Tastaţi tasta soft Următoarea pînă se afişează tipul funcţiei de redirecţionare a apelului
dorit.
5. Apăsaţi tasta Vizualizare.
6. Dacă este deja programat un număr, apăsaţi tasta soft Modificare.
7. Apăsaţi tasta soft Program.
8. Formaţi numărul dorit spre care se va realiza redirecţionarea apelurilor.
9. Apăsaţi tasta Salvare.
Pentru a activa sau dezactiva funcţia de redirecţionare a apelurilor:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Redirecţionare apel?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Tastaţi tasta soft Următoarea pînă se afişează tipul funcţiei de redirecţionare a apelului
dorit.
5. Apăsaţi tasta Vizualizare.
6. Apăsaţi tasta soft Modificare.
7. Alegeţi una dintre opţiunile:
•
Pentru activare Redirecţionare apel – apăsaţi tasta soft Validare.
•
Pentru dezactivare Redirecţionare apel – apăsaţi tasta soft Invalidare.
13
Redirecţionarea apelului – activarea funcţiei de la distanţă
Pentru a redirecţiona apelurile de la o staţie distantă la staţia curentă:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Redirecţionare apel?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Tastaţi tasta soft Următoarea pînă se afişează tipul “Sînt aici”.
5. Apăsaţi tasta soft Da.
6. Formaţi numărul dorit spre care se va realiza redirecţionarea apelurilor.
7. Apăsaţi tasta Salvare.
Pentru a anula „Redirecţionarea apelului – de la distanţă” - de la staţia de la care s-a
activat
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi **77.
3. Formaţi numărul extensiei distante.
4. Închideţi.
Pentru a anula „Redirecţionarea apelului – de la distanţă” - de la staţia care a fost
redirecţionată
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Redirecţionare apel?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Tastaţi tasta soft Vizualizare.
5. Apăsaţi tasta soft Modificare.
6. Apăsaţi tasta soft Invalidare.
7. Apăsaţi tasta Programare.
14
Redirecţionarea apelului – limitarea funcţiei
Pentru a nu permite redirecţionarea repetată a unui apel catre o altă destinaţie:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi 64.
3. Închideţi.
Pentru a permite din Nuu ca apelurile să fie redirecţionate de la un interior:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi **73.
3. Închideţi.
Redirecţionarea apelului – forţarea funcţiei
Pentru a forţa funcţia de redirecţionare a unui apel:
•
Apăsaţi tasta soft Redirecţionare apel.
Redirecţionarea apelului – evitarea funcţiei
Pentru a evita funcţia de redirecţionare a unui apel activată la un interior şi pentru a putea suna
la acel interior:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi *1*.
3. Formaţi numărul interiorului dorit.
Mesaje scrise
Pentru a activa Mesajele Scrise:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Mesaje scrise?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Apăsaţi tasta soft Următoarea pînă se afişează mesajul dorit.
5. Apăsaţi tasta soft Validare.
Pentru a dezactiva Mesajele Scrise:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Mesaje scrise?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Apăsaţi tasta soft Invalidare.
15
Sună înapoi
Pentru a lăsa un mesaj de tipul Suna înapoi la un alt interior cînd auziţi ocupat sau tonul de
revers-apel:
•
Apăsaţi tasta Mesaje sau tasta soft Sună înapoi.
Pentru a răspunde la un mesaj:
1. Apăsaţi tasta Mesaje.
2. Dacă este nevoie de o parolă, introduceţi parola şi apăsaţi tasta soft Enter.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Alegeţi una dintre opţiuni (dacă este necesar):
•
Pentru afişa ora expedierii mesajului, apăsaţi tasta soft Mai mult.
•
Pentru a afişa numărul celui care a lşsat mesajul, apăsaţi de două ori tasta soft Mai mult.
5. Alegeţi una dintre opţiuni:
•
Pentru a suna înapoi, apăsaţi tasta soft Apel.
•
Pentru a şterge mesajul, apăsaţi tasta soft Şterge.
•
Pentru a vedea următorul mesaj, apăsaţi tasta Mesaj.
Pentru a verifica mesajele de la o altă staţie:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Mesaje de la distanţă?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Formaţi numărul interiorului propriu.
5. Apăsaţi tasta soft enter.
6. Dacă este nevoie de o parolă, introduceţi parola şi apăsaţi tasta soft Enter.
7. Apăsaţi tasta soft Da.
16
Setarea, modificarea sau ştergerea unei parole(maximum 7 cifre, fără cifra 0):
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Setarea parolei?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Alegeţi una dintre opţiuni:
•
Introduceţi o parolă Nuuă.
•
Modificaţi sau ştergeţi parola existentă.
5. Apăsaţi tasta soft Enter.
6. Dacă modificaţi sau ştergeţi o parolă existentă, alegeţi una dintre opţiunile:
•
Pentru modificarea parolei, tastaţi Nuua parolaă şi apăsaţi tasta soft Enter.
•
Pentru a şterge parola, apăsaţi cifra 0.
7. Introduceţi din Nuu Nuuă parolă.
8. Dacţ setaţi sau modificaţi parola, apăsaţi tasta soft Enter.
9. Apăsaţi tasta Programare.
Sună înapoi – anulare mesaj
Pentru a anula un mesaj Sună înapoi lăsat:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi *1#.
3. Formaţi numărul staţiei la care aţi lăsat mesajul.
4. Închideţi.
Sună înapoi – anularea tuturor mesajelor
Pentru a anula toate mesajele Sună înapoi lăsate:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi #1.
3. Închideţi.
17
FUNCŢII AVANSATE
Coduri de acces personal
Pentru a utiliza Coduri de acces personal forţate
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi Codul de acces personal.
3. Apăsaţi #.
Pentru a introduce Codul de acces personal pe durata unei convorbiri:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Da.
3. Introduceţi Codul de acces personal.
4. Apăsaţi tasta soft Salvare.
5. Alegeţi una dintre opţiuni:
•
Pentru un Cod de acces personal verificat, apăsaţi tasta soft Da.
•
Pentru un Cod de acces personal neverificat, apăsaţi tasta soft Nu.
Apel pus în aşteptare de operatoare (apel “parcat”)
Pentru a prelua un apel pus în aşteptare de operatoare:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi *23.
3. Formaţi numărul de identificare al consolei şi numărul canalului de aşteptare
Preluarea unui apel de la alt interior
Pentru a prelua un apel care sună la alt interior aflat în Grupul de preluare:
1. Ridicaţi receptorul
2. Apăsaţi tasta de Preluare apel.
Pentru a prelua un apel care sună la alt interior care nu face parte din Grupul de preluare:
1. Ridicaţi receptorul
2. Formaţi **6.
3. Formaţi numărul staţiei la care sună.
18
Plasarea unui apel în aşteptare
Pentru a plasa un apel în aşteptare cînd sunaţi la un interior ocupat:
•
Apăsaţi tasta programată pentru Wait. [0]
Pentru a prelua un apel cînd auziţi tonul de eliberare a interiorului:
•
Apăsaţi tasta programată pentru Trade.
Nu deranjaţi
Pentru a activa sau dezactiva funcţia Nu deranjaţi:
•
Apăsaţi tasta Nu deranjaţi.
Pentru a activa funcţia Nu deranjaţi de la un alt interior:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi **5.
3. Formaţi numărul interiorului la care vreţi să activaţi funcţia Nu deranjaţi.
4. Închideţi.
Pentru a dezactiva funcţia Nu deranjaţi de la un alt interior:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi ##5.
3. Formaţi numărul interiorului la care vreţi să dezactivaţi funcţia Nu deranjaţi.
4. Închideţi.
Forţarea unui apel peste tonul de ocupat sau peste funcţia Nu deranjaţi
Pentru a intra cu apelul dorit peste tonul de ocupat sau peste tonul funcţiei Nu deranjaţi:
•
Apăsaţi tasta programată pentru această funcţie.
Anunţuri în difuzoare externe
Pentru a face un anunţ în difuzoare externe:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Apăsaţi tasta programată pentru Anunţ în difuzoare.
3. Formaţi numărul zonei de anunţ (dacă este necesar).
4. Faceţi anunţul.
19
Anunţuri directe (în difuzorul telefonului)
Funcţia vă permite să faceţi un anunţ direct pe difuzorul unui telefon (interior). Dacă acel interior
are activată funcţia pentru Anunţ vocal în convorbire, anunţul va fi auzit chiar dacă are loc o
convorbire prin receptor sau prin casca operatoare.
Pentru a face un anunţ în difuzorul unui telefon:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Apăsaţi tasta de funcţii Anunţ în difuzor.
3. Formaţi numărul interiorului dorit.
4. Vorbiţi după ce auziţi tonul.
Dacă vi s-a activat funcţia Preluare apel cu receptorul în furcă pe propriul telefon şi primiţi un
anunţ vocal în difuzor, telefonul fiind în repaus sau cu casca operatoare activă, se va stabili
automat convorbirea după un singur semnal soNur.
Următoarele instrucţiuni presupun că funcţia Preluare apel cu receptorul în furcă nu este activată
pe telefonul dumneavoastră.
Pentru a răspunde la un anunţ făcut în difuzorul telefonului (precedat de un singur ton):
•
Ridicaţi receptorul.
- sau Apăsaţi tasta Microfon.
Pentru a răspunde la un anunţ făcut în difuzorul telefonulu, avînd receptorul în mînă:
•
Apăsaţi tasta Microfon.
Pentru a activa sau dezactiva funcţia Preluare apel cu receptorul în furcă :
•
Apăsaţi tasta Microfon cînd telefonul este în repaus.
20
Alarmă
Pentru a programa o Alarmă la anumită oră:
1. Apăsaţi tasta soft Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Alarmă?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Introduceţi ora în formatul de 24 de ore.
5. Apăsaţi tasta soft Salvare.
Pentru a programa o Alarmă la anumită oră:
1. Apăsaţi tasta soft Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Alarmă?”.
3. Apăsaţi tasta soft Da.
4. Alegeţi una dintre opţiunile:
•
Pentru a modifica ora alarmei, apăsaţi tasta soft Modificare, introduceţi noua oră şi
apăsaţi tasta soft Salvare.
•
Pentru a anula alarma, apăsaţi tasta soft Anulare.
•
Pentru a ieşi fără a anula alarma, apăsaţi tasta Programare.
Pentru a confirma alarma cînd telefonul sună o dată:
•
Apăsaţi tasta soft Confirmare.
Utilizarea telefonului cu casca operatoare
Pentru a activa modul de lucru cu casca operatoare:
•
Apăsaţi tasta Cască operatoare programată pentru această funcţie.
Preluarea unui apel:
•
Apăsaţi tasta liniei al cărei LED clipeşte.
Pentru a închide:
•
Apăsaţi tasta Anulare.
Pentru a dezactiva modul de lucru cu casca operatoare:
•
Apăsaţi tasta Cască operatoare programată pentru această funcţie.
21
Utilizarea telefonului cu casca operatoare (cu comutatorul de control al funcţiilor)
NOTĂ IMPORTANTĂ: Căştile operatoare Mitel Networks cu comutator pentru controlul
funcţiilor trebuie instalate în portul dedicat. Instalarea va dezactiva microfonul din receptor.
Deconectînd casca, se reia funcţionalitatea receptorului. Dacă este necesară folosirea îndelungată
a receptorului, apăsaţi tasta funcţiei Casca operatoare pentru a readuce telefonul în modul de
operare cu receptor.
Pentru a activa operarea cu cască:
•
Apăsaţi tasta funcţiei Casca operatoare.
Pentru a prelua un apel:
•
Apăsaţi tasta liniei al cărei LED clipeşte
- sau Apăsaţi scurt comutatorul de control al căştii.
Pentru a dezactiva microfonul căştii:
•
Ţineţi apăsat comutatorul de control al căştii.
Pentru a închide convorbirea:
•
Apăsaţi tasta Anulare
- sau Apăsaţi scurt comutatorul de control al căştii.
Pentru a dezactiva operarea cu cască:
•
Apăsaţi tasta funcţiei Casca operatoare
Muzică
Pentru a asculta muzică/ Pentru a opri muzica în timp ce telefonul este în repaus:
1. Apăsaţi tasta Programare.
2. Apăsaţi tasta soft Nu pînă se afişează textul “Muzică?”.
3. Alegeţi una dintre opţiunile:
•
Pentru a asculta muzică, apăsaţi tasta soft Validare.
•
Pentru a opri muzica, apăsaţi tasta soft, Invalidare.
•
Apăsaţi tasta Programare.
22
Anunţuri vocale de grup / Întîlnire
Funcţia Anunţuri vocale de grup permite efectuarea uNur anunţuri vocale în difuzoarele unui
grup de telefoane. O persoană poate face parte din maximum 3 grupuri de anunţuri vocale, unul
dintre acestea fiind declarat grup primar.
Cînd trebuie să răspundeţi la un anunţ vocal de grup, dar nu ştiţi identitatea sau numărul
interiorului al celui care a făcut anunţul, utilizaţi funcţia Întîlnire. Aveţi 15 minute la dispoziţie
după recepţionarea anunţului pentru a utiliza funcţia.
Pentru a face un anunţ vocal de grup:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Apăsaţi tasta Anunţuri directe (în difuzoarele telefoanelor) sau formaţi *37.
3. Alegeţi una dintre opţiunile de mai jos:
•
Pentru un anunţ în grupul primar, apăsaţi #.
•
Pentru a face un anunţ într-un anumit grup, formaţi numărul alocat grupului respectiv.
4. Faceţi anunţul vocal după semnalul sonor.
Pentru a răspunde la un anunţ vocal de grup prin funcţia Întîlnire:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Formaţi *88.
3. Alegeţi una dintre opţiunile de mai jos:
•
Pentru a răspunde la un anunţ în grupul primar, apăsaţi #.
•
Pentru a răspunde la un anunţ într-un anumit grup, formaţi numărul alocat grupului
respectiv.
Semnalizări de trunchi
Funcţia permite accesarea funcţii Centrex (dacă sînt disponibile), în timp ce are loc o convorbire
cu exteriorul.
Pentru a semnaliza pe un trunchi în timpul unei convorbiri cu exteriorul:
1. Apăsaţi tasta Transf / Conf..
2. Formaţi *57 pentru o semnalizare sau *56 pentru două semnalizări.
3. Aşteptaţi tonul.
4. Formaţi codul funcţiei Centrex.
23
Înregistrarea unei convorbiri
Această funcţie utilizează sistemul de poştă vocală pentru a înregistra o convorbire telefonică.
Observaţie: Legea vă obligă să informaţi persoana cu care vorbiţi despre
intenţia de a înregistra convorbirea. Pentru detalii specifice, consultaţi-vă
Administratorul.
Pornirea înregistrării unei convorbiri între două persoane:
•
Apăsaţi tasta asociată funcţiei Înregistrarea unei convorbiri. (Citiţi instrucţiunile legate
de programarea pe telefonul dumneavoastră a tastei Înregistrarea unei convorbiri.)
Observaţie: Este posibil ca sistemul telefonic să fie programat automat pentru a începe
înregistrarea convorbirii externe cînd a răspuns oricare dintre participanţi.
Pentru pauză în timpul înregistrării:
•
Apăsaţi tasta soft Pauză.
Pentru reluarea înregistrării după pauză:
•
Apăsaţi tasta soft Reluare.
Pentru a opri o înregistrare fără salvaree:
•
Apăsaţi tasta soft Stop&Ştergere.
Pentru a opri o înregistrare cu salvaree:
•
Apăsaţi tasta soft Stop&Salvare.
Punînd apelul în aşteptare, salvaţi înregistrarea. Reluînd apelul din aşteptare, se porneşte o nouă
înregistrare.
În funcţie de sistemul de programare, salvarea se poate face după:
•
Închiderea convorbirii.
- sau Apăsarea tastei Transf / Conf
- sau Apăsarea unei taste DSS/BLF.
Pentru a asculta o înregistrare:
1. Ridicaţi receptorul.
2. Accesaţi propria căsuţă vocală.
3. Urmaţi instrucţiunile pentru a găsi şi asculta înregistrarea.
24
Acces personalizat
Funcţia de Acces personalizat permite conectarea la un sistem telefonic de la orice telefon
programat ca telefon de Acces personalizat. Conectaţi-vă simplu cu Numărul de interior al
utilizatorului cu acces personalizat şi telefonul va primi toate caracteristicile profilului personal
al telefonului: tastele de apeluri rapide, tastele de funcţii programate, setările de redirecţionare a
apelurilor, tastele de linii, chiar şi limba aleasă pentru afişaj. Orice modificare adusă
caracteristicilor telefonului pe durata conectării la sistem va fi salvată în profilul personal.
Conectarea activează propriul profil pe orice telefon care suportă Accesul personalizat.
Observaţie: Toate profilurile de Acces personalizat au 13 taste programabile. Dacă vă conectaţi
la un telefon care are un număr mai mic de taste, cele în plus sînt “ascunse”. Nu pot fi folosite
numai tastele ascunse, nu şi funcţiile asociate lor.
Pentru a vă conecta la un telefon cu Acces personalizat (telefonul este în repaus):
1. Apăsaţi tasta soft Acces personalizat.
2. Apăsaţi tasta soft Conectare.
3. Introduceţi Numărul de interior al utilizatorului cu acces personalizat.
4. Apăsaţi OK.
Pentru a vă deconecta la un telefon cu Acces personalizat (telefonul este în repaus):
1. Apăsaţi tasta soft Acces personalizat.
2. Apăsaţi tasta soft Deconectare.
3. Apăsaţi Confirmare.
Observaţie: Profilul personal poate fi activ numai pe un singur telefon la un moment dat. Dacî
doriţi să vă conectaţi la un alt telefon fără să vă fi deconectat de la cel anterior, telefonul va
deconecta automat profilul personal de la primul telefon.
Dezactivarea propfilului personal de la distanţă
Un utilizator care a uitat să dezactiveze un telefon cu Acces personalizat se poate deconecta
folsind orice alt telefon care suportă Deconectarea de la distanţă a accesului personalizat.
Pentru a dezactiva de la distanţă un telefon cu Acces personalizat:
1. Formaţi 111.
2. Introduceţi Numărul de interior al utilizatorului cu acces personalizat.
25
®,™ Trademark of Mitel Networks Corporation
© Copyright 2005, Mitel Networks Corporation
All rights reserved