pdf

DALIeco Control
CZ
PL
SK
SLO
DALIeco Control
X1
X2
DA
LI
ec
o
Co
nt
11
ro
l
F2
F3
F4
Holiday
Ch-1
Ch-2
Prog
0m
21 mm
F1
100 h
m
4,1 mm
11
8m
m
30
X3
1
2
4
5
2
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
3
8
Sync
GND
9
6
10
7
11
mm
DALIeco Control
X 4a
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
3
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
DALIeco Control
X 4b
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
4
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
P2
P1
DALIeco Control
X 5a
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
DALIeco LS/PD LI
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
X 5b
1
2
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
3
Sync
GND
4
5
DALIeco Control
X6a
L
N
PE
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
QTi DALI ECG
CH-1
QTi DALI ECG
CH-2
DA
DALI Professional
push button
coupler
DA
A
B
C
D
DALI LS/PD LI
6
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
DALIeco LS/PD LI
DALIeco Control
X 6b
A
B
C
D
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Sensor
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
Sync
GND
~ 220-240V;
50-60Hz;
~ 40mA
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
7
Sensor
DA
DA
DALI Professional
push button
coupler
Sync
GND
DALIeco Control
X7
X8
Master Remote
Switch off delay
test
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
10
21
11
22
Single Office (default)
12
13
4
23
27
Macro Recorder
Co rr ido r
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Off
6
100 h
Burn-in
ON
OFF
1
2
CH-1
CH-2
29
14
CH-1
15
26
CH-2
30
ON
OFF
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
PROG
17
OFF
10 %
30 %
50 %
Stand-by-time
30 s
5 min
ON
ON
100 h
Burn-in
ON
OFF
S
PC modes
1
2
CH-1
Staircase
Offset
ON
OFF
S
Corridor
Staircase
CH-2
Auto
setup
18
9
Cl a M
M
gle
Si n ice
Off
Cla
St a i r c a s e
Stand-by-level
Corridor
PROG
Co r ri d o r
le
S i n g i ce
O ff
16
n
Macro Recorder
n
Manual
setup
Sensor
select
Switch off delay
test
1 sec
-/
ting
ee sro om
s
8
4
25
ON
OFF
Auto
setup
3
Open-Plan Office
28
S ta i rc ase
Offset
2
Holiday Resume
S
PC modes
1
ing-/
eet s ro om
s
5
an
Ro i ta ry
om
PROG
24
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
7
ON
OFF
an
Ro itary
om
Sensor
select
Open
O ffi c pla
e
3
ON
OFF
Ope n
Of f ic pla
e
2
DALIeco
an
R o i t ary
om
1
User Remote
Manual
setup
Stand-by-level
15 min 30 min
Semi
Auto
OFF
Semi
Auto
OFF
30 %
50 %
Stand-by-time
19
60 min
10 %
OFF
20
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
Auto
Semi
Auto
60 min
OFF
OFF
30 s
Meetingroom / Classroom
Sanitary Room
8
DALIeco Control
X9
Corridor
OFF
ON
OFF
CH-2
30 % OFFSET
DALI2
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
Cl a M
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
CH-1
DALI1
S
REGULATED
S ta irc ase
time
Single Office
(default)
15 min.
X 10
Corridor
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
OFF
Cl a M
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
S
ON
STANDBY
30 % OFFSET
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
DALI1
REGULATED
S ta irc ase
30 % OFFSET
30 % REGULATED
time
Open Plan Office
9
15 min.
60 min.
DALIeco Control
X 11
Corridor
STANDBY
Cl a M
STANDBY
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
ON
100 %
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
DALI1
S
S ta irc ase
10 %
10 %
time
5 min.
Corridor
X 12
Corridor
ON
30 % OFFSET
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
DALI1
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
OFF
Cl a M
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
REGULATED
S
S ta irc ase
Meetingroom / Classroom
10
Semi
Auto
time
15 min.
DALIeco Control
X 13
Corridor
OFF
Cl a M
STANDBY
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
ON
100 %
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
DALI1
S
S ta irc ase
30 %
time
15 min.
Sanitary Room
5 min.
X 14
Corridor
ON
STANDBY
100 %
OFF
CH-2
DALI2
CH-1
gle
Sin ice
Off
an
Ro itary
om
PROG
OFF
Cl a M
ing- /
ee t s ro om
s
Open
O f fi c pl a
e
n
DALI1
S
50 %
S ta irc ase
time
Staircase
11
5 min.
1 min.
DALIeco Control
CZ
DALIeco Control – instalace a obsluha
Obsah
1
1.1
1.2
Všeobecné pokyny .................................................................................... 13
Symboly a zkratky v tomto návodu ............................................................. 13
Použití v souladu s určeným účelem ........................................................... 13
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
Montáž a instalace .................................................................................... 13
Rozměry a montážní rozměry X 2 ........................................................... 13
Osazení přípojení řídicí jednotky X 3
...................................................... 13
Funkce Plug and Play ................................................................................. 13
Manuální ovládání jedním tlačítkem X 4a ................................................ 13
Manuální ovládání dvěma tlačítky X 4b
.................................................. 13
Plně automatická regulace v závislosti na přítomnosti a denním světle X 9 .. 14
Schéma zapojení systémových elektrických komponent X 5a ................ 14
Připojení snímače X 5b ............................................................................. 14
Externí spínač X 5a .................................................................................. 14
Připojení dalších snímačů a spínačů pomocí kabelu DALI X 6a ............. 14
Napojení spínačů pomocí spřahovače pro tlačítka ..................................... 14
Připojení snímačů pomocí vedení DALI ...................................................... 15
Synchronizace řídicích přístrojů X 6b ....................................................... 15
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Funkce a externí komponenty .................................................................. 16
Základní princip fungování .......................................................................... 16
Dvoukanálové ovládání DALI 1 / DALI 2 ..................................................... 16
Externí spínač X 5a .................................................................................. 16
Postup při přerušení síťového napájení ...................................................... 16
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Ovládání ...................................................................................................... 16
Dálkové ovládání Master Remote X 7 (a X samostatný návod).............. 16
Dálkové ovládání User Remote X 7 (a X samostatný návod) ................. 17
Zapnutí/vypnutí systému ............................................................................ 17
Stmívání systému ........................................................................................ 17
12
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Programování systému krok za krokem pomocí ovládání
Master Remote .......................................................................................... 17
Programovací režim (režim PROG) .............................................................. 17
Funkční režimy X 8 .................................................................................. 18
Auto setup ................................................................................................... 18
Manual setup ............................................................................................... 18
Switch off delay (doba zpoždění) ............................................................... 18
Úroveň režimu Stand-by.............................................................................. 18
Doba režimu Stand-by................................................................................. 18
Funkce regulace podle denního světla a
monitorování přítomnosti ... 18
Testovací funkce .......................................................................................... 19
Nastavení Offset .......................................................................................... 19
100 h Burn-in ............................................................................................... 19
Sensor select ............................................................................................... 19
PC modes .................................................................................................... 20
Macro Recorder ........................................................................................... 20
6
Vytváření individuálních konfigurací s PC softwarem
DALIeco ...................................................................................................... 20
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Obsluha systému pomocí ovládání User Remote ................................. 20
.......................................................... 20
Tlačítka volby scény [1] až [4] X 7
Tlačítko [Holiday] ......................................................................................... 20
Tlačítko [Resume] ....................................................................................... 20
Nezávislé ovládání více systémů ................................................................. 21
8
8.1
8.2
8.3
Reset ........................................................................................................... 21
Reset systému (pomocí ovládání Master Remote)...................................... 21
Reset ovládání Master Remote ................................................................... 21
Reset ovládání User Remote ....................................................................... 21
9
Technické údaje ........................................................................................ 21
DALIeco Control
CZ
1
Všeobecné pokyny
2
Montáž a instalace
1.1
Symboly a zkratky v tomto návodu
2.1
Rozměry a montážní rozměry
2.2
Osazení přípojení řídicí jednotky
•
1.
X 14
Položka seznamu, výčet
Číslované kroky pracovního postupu se stanoveným pořadím
Odkaz na určitou kapitolu (např. 2.2), popř. samostatný návod (v tom případě bez číslic)
Odkaz na obrázek (např. na obrázek 14)
SP
LP
VLP
DP
Zkratka pro „Short Press / Krátký stisk tlačítka“ (<0,5 s)
Zkratka pro „Long Press / Dlouhý stisk tlačítka“ (>0,5 s)
„Very Long Press / Velmi dlouhý stisk tlačítka“ (>10 s)
„Double Press / rychlé dvojí stisknutí (každý stisk <0,5 s)
X 2.2
i
1.2
Symbol „INFORMACE / UPOZORNĚNÍ“
X2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
X3
Síťová přípojka
Síťová přípojka
neobsazeno
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Přípojka snímače (4p4c)
Vstup externího spínače / 1. Tlačítka
Synchronizace připojení / 2. Tlačítka
GND – Referenční potenciál externích spínačů
2.3
Funkce Plug and Play
Použití v souladu s určeným účelem
Tento výrobek je vyvinut a určen speciálně pro použití s osvětlovacími tělesy v rámci systémů
řízení osvětlení. Jakékoli jiné použití, než které je popsáno v tomto návodu, se považuje za použití
v rozporu s určeným účelem.
Řídicí jednotka DALIeco je bez dodatečného naprogramování použitelná jako čistě manuální
tlačítkové řízení a pro plně automatickou regulaci jednotlivých svítidel, resp. osvětlení jednotlivých
místností v závislosti na přítomnosti a denním světle.
Použitá symbolika v diagramech
Svítidlo je zapnuté:
„ON“
Svítidlo je vypnuté:
„OFF“
Automatické zapnutí osvětlení
detekcí přítomnosti.
Ruční zapnutí osvětlení externím
spínačem.
Doba zpoždění 1:
Po opuštění oblasti s detekcí
přítomnosti.
Doba zpoždění 2
i
Upozornění:
Více ovládacích stanovišť lze realizovat paralelním zapojením tlačítek při dodržení max.
celkové délky vedení (viz technické údaje).
X 4a
Když je řídicí jednotka v nastavení od výrobce a není připojen žádný senzor, pracuje jednotka
jako jednotlačítkové řízení.
2.3.1 Manuální ovládání jedním tlačítkem
Funkce tlačítka
min.
min.
•
•
•
SP: zapnutí, resp. vypnutí DALI CH-1 a CH-2 (přepínací funkce)
LP: stmívání nahoru, resp. dolů DALI CH-1 a CH-2 (přepínací funkce)
DP: uložení aktuální úrovně osvětlení jako zapínací hodnoty
X 4b
Když je řídicí jednotka v nastavení od výrobce a není připojen žádný senzor, je možné aktivovat
ovládání dvěma tlačítky pro samostatné řízení DALI CH-1 a DALI CH-2.
2.3.2 Manuální ovládání dvěma tlačítky
Aktivace ovládání dvěma tlačítky
•
13
Současné stisknutí obou tlačítek na 10 s (osvětlení bliká pro potvrzení)
DALIeco Control
CZ
Externí spínač X 5a
Spínač pro ruční ovládání/nastavení. Podmínky připojení X 8.
Funkce tlačítka (P1)
2.6
•
•
•
2.7
SP: zapnutí, resp. vypnutí DALI CH-1 (přepínací funkce)
LP: stmívání nahoru, resp. dolů DALI CH-1 (přepínací funkce)
DP: uložení aktuální úrovně osvětlení DALI CH-1 jako zapínací hodnoty pro DALI CH-1
Funkce tlačítka (P2)
•
•
•
SP: zapnutí, resp. vypnutí DALI CH-2 (přepínací funkce)
LP: stmívání nahoru, resp. dolů DALI CH-2 (přepínací funkce)
DP: uložení aktuální úrovně osvětlení DALI CH-2 jako zapínací hodnoty pro DALI CH-2
Deaktivace ovládání dvěma tlačítky (= návrat k ovládání jedním tlačítkem)
•
Současné stisknutí obou tlačítek na 20 s (osvětlení bliká pro potvrzení)
X9
Když je řídicí jednotka v nastavení od výrobce a k senzorovému rozhraní je připojen alespoň
jeden senzor, pracuje řídicí jednotka jako regulace v závislosti na přítomnosti a denním světle.
Požadovanou hodnotu regulace přednastavenou výrobcem lze v případě potřeby změnit
tlačítkem.
2.3.3 Plně automatická regulace v závislosti na přítomnosti a denním světle
Funkce tlačítka
•
•
•
Spínače lze ke kabelům DALI připojovat pomocí spřahovačů bez dalšího uvádění do provozu.
Každý připojený spřahovač pro tlačítka je vybaven čtyřmi vstupy (A–D).
Základní nastavení spřahovače pro tlačítka
V základním nastavení (stav při expedování) mají všechny vstupy/spínače tutéž funkci.
Tato funkce odpovídá spínači, který je připojen přímo k tlačítkovému vstupu řídicí jednotky X 3.3.
Alternativní funkce / rozložení tlačítek u spřahovačů
Připojování a odpojování senzorů se smí provádět jen ve stavu řídicí jednotky bez
napětí, jinak nelze zaručit správnou funkci.
Funkce spínače na vstupu spřahovače B:
• SP: Zapnutí, resp. vypnutí DALI CH-2 (funkce Toggle)
• LP: Rozetmění, resp. setmění DALI CH-2 (funkce Toggle)
Uložení požadované hodnoty regulace musí proběhnout při nízkém podílu denního,
resp. cizího světla.
Funkce spínače na vstupu spřahovače C:
• SP a LP: Zapnutí, resp. přepnutí z režimu Standby do stavu „ON“
Během ukládání požadované hodnoty regulace bliká LED kontrolka senzoru střídavě
červeně a zeleně, dokud není operace ukončena.
Funkce spínače na vstupu spřahovače D:
• SP a LP: Vypnutí, resp. přepnutí ze stavu „ON“ do režimu Standby
Důležité pokyny:
2.4
Schéma zapojení systémových elektrických komponent
2.5
Připojení snímače
X 5a
X 5b
Snímač je určen pro integraci svítidla. Instalace a nastavení snímače X samostatný návod.
Připojení pro max. 4 snímače (3) prostřednictvím konektoru Y (4) a snímačového kabelu (2)
k přípojce řídicí jednotky (1) pro snímače.
Požadavky na polohu snímačů a svítidel:
•
Celé (monitorované) pracoviště je v dosahu monitorovacího snímače.
•
Zabraňte přímému osvětlení snímače světelnými zdroji (chyba při měření).
•
Snímač se nesmí instalovat v místech s průvanem (klimatizace/větrání) nebo tepelnými
zdroji (kopírky/topné ventilátory) (simulace pohybu osob).
14
2.7.1 Napojení spínačů pomocí spřahovače pro tlačítka
Funkce spínače na vstupu spřahovače A:
• SP: Zapnutí, resp. vypnutí DALI CH-1 (funkce Toggle)
• LP: Rozetmění, resp. setmění DALI CH-1 (funkce Toggle)
SP: zapnutí, resp. vypnutí DALI CH-1 a CH-2 (přepínací funkce)
LP: stmívání nahoru, resp. dolů DALI CH-1 a CH-2 (přepínací funkce)
DP: uložení aktuální hodnoty jasu jako požadované hodnoty regulace
i
Připojení dalších snímačů a spínačů pomocí kabelu DALI X 6a
Přídavné snímače, resp. tlačítka se přímo, resp. přes připojující jednotky dají připojit na obě
linky DALI. Tato funkce je závislá na tom, zda se připojení provádí prostřednictvím DALI kanálu 1
nebo 2. Na každý kanál DALI lze, dodatečně k 16 elektronickým předřadníkům DALI, připojit až tři
tlačítkové připojující jednotky nebo snímače.
Aktivace alternativní funkce / rozložení tlačítek u spřahovačů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spusťte programovací režim pomocí LP tlačítka „Prog“ (5) dálkového ovládání
Pomocí LP tlačítka „Prog“ (10) dálkového ovládání aktivujte snímač Select
Stiskněte libovolný spínač připojený ke spřahovači
Osvětlení se setmí na 10 % jasu, tím signalizuje počátek konfiguračního procesu
Po cca 1 minutě (v závislosti na počtu spřahovačů) je proces ukončen
a jako potvrzení osvětlení dvakrát blikne
DALIeco Control
CZ
X 6a
1.
Spusťte programovací režim pomocí LP tlačítka „Prog“ (5) dálkového ovládání
2.
Pomocí LP tlačítka (10) dálkového ovládání aktivujte snímač Select
3.
Stiskněte libovolný spínač připojený ke spřahovači na dobu delší než 10 s
4.
Osvětlení se setmí na 10 % jasu, tím signalizuje počátek procesu resetování
Po ukončení resetování se osvětlení na krátkou dobu přepne na 100% intenzitu, poté
se opět nastaví původní hodnota jasu.
Resetování spřahovače pro tlačítka na základní nastavení
(2) Provozní režim s definitivním pohotovostním stavem Standby
(Open plan office (otevřený kancelářský prostor)/Sanitary room
(sanitární zařízení)/Staircase (schodiště))
•
•
2.7.2 Připojení snímačů pomocí vedení DALI
Snímače lze ke kabelům DALI připojovat pomocí spřahovačů bez dalšího uvádění do provozu a
rozšířit tak oblast monitorování přítomnosti.
Světelné hodnoty těchto snímačů se nevyhodnocují.
i
i
•
(3) Provozní režim s permanentním pohotovostním stavem Standby
(Corradini – chodba)
Důležité upozornění:
Při konfiguraci řídicího systému pomocí infračerveného dálkového ovládání musí být
nejméně jeden snímač připojen ke snímačovému rozhraní řídicí jednotky.
•
Důležité upozornění:
•
Regulace podle denního světla využívá výhradně světelné hodnoty ze snímačů
připojených ke snímačovému rozhraní.
•
2.8
Synchronizace řídicích přístrojů
X 6b
K rozšíření zařízení a k zajištění centrálního zapínání/vypínání více řídicích přístrojů umožňuje
2-žilové spojení synchronizaci až 8 řídicích přístrojů.
Toto synchronizační vedení se používá k výměně signálů z pohybových snímačů a signálů generovaných stisknutím tlačítek připojených na vstupy C a D tlačítkovými připojujícími jednotkami.
Reakce při přijetí pohybových signálů, resp. signálů ze stisknutých tlačítek závisí na zvoleném
provozním režimu. Přitom je nutné rozlišovat 3 případy:
(1) Provozní režim bez pohotovostního stavu Standby
(Single office – samostatná kancelář)
•
•
•
Při přijetí signálů pohybu přes vedení Sync. se řídicí jednotka přepne z režimu OFF (vypnuto)
do režimu STANDBY a spustí dobu Standby, popř. ji vrátí opět na začátek, jestliže se již
nachází v režimu STANDBY.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup 3 tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „ON“ a spustí čas doběhu, resp. opět vynuluje čas doběhu, pokud se řídicí
přístroj už nachází ve stavu „ON“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup 4 tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „OFF“, resp. zůstane ve stavu „OFF“.
Při přijetí signálů pohybu přes vedení Sync. se řídicí jednotka přepne do režimu ON (zapnuto)
a spustí dobu doběhu, popř. vrátí dobu doběhu opět na začátek, jestliže se již nachází v
režimu ON (zapnuto).
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup C tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „ON“ a spustí čas doběhu, resp. opět vynuluje čas doběhu, pokud se řídicí
přístroj už nachází ve stavu „ON“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup D tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „OFF“, resp. zůstane ve stavu „OFF“.
Při přijetí signálů pohybu přes vedení Sync. se řídicí jednotka přepne do režimu ON (zapnuto)
a spustí dobu doběhu, popř. vrátí dobu doběhu opět na začátek, jestliže se již nachází v
režimu ON (zapnuto).
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup C tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do stavu „ON“ a spustí čas doběhu, resp. opět vynuluje čas doběhu, pokud se řídicí
přístroj už nachází ve stavu „ON“.
Po stisknutí tlačítka připojeného na vstup D tlačítkovou připojující jednotkou se řídicí přístroj
přepne do pohotovostního stavu „STANDBY“, resp. zůstane v pohotovostním stavu „STANDBY“.
i
Doplňující pokyny:
Přenášejí se pohybové signály snímačů připojených přímo na řídicí přístroje i přes
vedení DALI.
Přenos signálů z tlačítek probíhá bez ohledu na to, zda je příslušná tlačítková připojující
jednotka napojená na kanál DALI 1, nebo 2.
Pokud je detekce pohybu nastavená na „Semi Auto“, resp. pokud je aktivní režim
„Holiday“, řídicí přístroje nereagují ve stavu „OFF“ na příjem pohybových signálů přes
synchronizační vedení.
Pokud je detekce pohybu deaktivovaná, řídicí přístroje nereagují na příjem pohybových
signálů a nevysílají přes synchronizační vedení žádné pohybové signály.
Při aktivní testovací funkci „Test detekčního rozsahu snímačů“ nepřenáší příslušný
řídicí přístroj po synchronizačním vedení žádné pohybové signály, resp. nereaguje na
synchronizační signály.
Stisknutí tlačítek připojených na vstup tlačítek C, resp. D a příslušné signály na
synchronizačním vedení nezpůsobí ukončení režimu „Holiday“.
Po synchronizačním vedení se nepřenášejí události způsobené stisknutím tlačítek
připojených přímo k řídicím přístrojům, resp. na vstup A nebo B tlačítkové připojující
jednotky a ovládací operace uživatelského dálkového ovládání User Remote.
Při naprogramování pohotovostního stavu „STANDBY 2“ pomocí počítačového softwaru (viz
návod k softwaru) platí tento pohotovostní stav „STANDBY“ pro popis synchronizační funkce.
15
DALIeco Control
CZ
3
Funkce a externí komponenty
4
3.1
Základní princip fungování
Popis všech tlačítek/LED diod hlavního dálkového ovládání Master Remote a jeho funkcí, jakož
i popis všech tlačítek/LED diod uživatelského dálkového ovládání User Remote a jeho základních
funkcí.
Řídicí jednotka mění/spíná osvětlení na pracovištích, chodbách a v jiných společně využívaných
prostorách v závislosti na využitelném denním světle a přítomnosti/pohybu osob. Tu zjišťují
snímače. Tím se zlepšuje pracovní prostředí a šetří se energie. Existují funkční režimy pro různé
aplikace/scénáře X 8 .
Ty lze individuálně přizpůsobit X 5.
3.2
Dvoukanálové ovládání DALI 1 / DALI 2
Svítidla lze provozovat po elektrické instalaci na kanálech DALI 1 (CH-1) a DALI 2 (CH-2) se
shodnými světelnými hodnotami nebo s nastavením OFFSET pro CH-2 X 5.10.
Externí spínač X 4
Sepnutí externího spínače má přednost oproti automatickým funkcím.
3.3
3.4
Postup při přerušení síťového napájení
V závislosti na dříve nastaveném funkčním režimu je systém při obnovení síťového napájení
v některém z nastavených stavů:
Funkční režim
Stav
Single Office
OFF
Open Plan Office
OFF
Corridor
STANDBY
Meeting-/Classroom
LAST STATE
Sanitary Room
STANDBY
Staircase
STANDBY
16
4.1
Ovládání
Dálkové ovládání Master Remote
X7
(a X samostatný návod)
Tlačítka / LED / přípojky
(1)
[ON/OFF] Osvětlení zap/vyp
(2)
Signalizační LED 1 (zelená/červená/oranžová)
(3)
[test] Testovací režim pro nastavení monitorované oblasti (doba zpoždění 1 sekunda)
(4)
[Funkční režimy] Volba
(5)
[PROG] Programovací režim zap/vyp
(6)
[100 h Burn-in] Zap/vyp
(7)
[Auto setup] Aktivace automatického ukládání nastavené hodnoty
(8)
[CH-1] Nastavení jasového kanálu 1 (ručně/přímo)
(9)
[Stand-by-time] Volba nastavení doby režimu STANDBY
(10) [Sensor select] Volba snímače
(11) Signalizační LED 2 (zelená/červená/oranžová)
(12) [Switch off delay] Volba nastavení zpoždění
(13) [Macro Recorder] Záznam/ukládání/odesílání posloupnosti tlačítek
(14) [Offset] Nastavení OFFSET zap/vyp
(15) [PC modes] Bez funkce
(16) [CH-2] Nastavení jasového kanálu 2 (ručně/přímo)
(17) [Manual setup] Ruční nastavení světelné hodnoty
(18) [Stand-by-level] Volba nastavení režimu STANDBY
(19)
/
Volba zapnutí/poloautomatiky/vypnutí funkcí denního světla / detekce přítomnosti
(20) Přípojka USB Mini
Signalizační LED
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 2
•
LED 2
•
LED 1/LED 2
- bliká rychle při přenosu signálu (IR) (zeleně)
- bliká v režimu „PROG“ (červeně)
- svítí během přenosu po USB (oranžově)
- blinkt im „Sensor Select“-Modus (grün)
- bliká během záznamu makra „Macro Recorder“ (červená).
- svítí během procesu „Reset“ ovládání Master Remote (oranžově)
DALIeco Control
Dálkové ovládání User Remote
X7
(a X samostatný návod)
Spínače/LED
(21) [ON/OFF] Všechna svítidla zap/vyp
(22) Signalizační LED (zelená/červená/oranžová)
(23) [1] Tlačítko volby scény 1
(24) [3] Tlačítko volby scény 3
(25) [Holiday] Aktivace režimu Holiday
(26) [CH-1] Nastavení jasového kanálu 1 (ručně/přímo)
(27) [2] Tlačítko volby scény 2
(28) [4] Tlačítko volby scény 4
(29) [Resume] Opětovná aktivace automatické funkce regulace podle denního světla
(30) [CH-2] Nastavení jasového kanálu 2 (ručně/přímo)
Signalizační LED (22)
•
zelená
- bliká rychle při přenosu signálu (IR)
•
červená
- bliká v režimu „Ukládání“
•
oranžová
- svítí během procesu „Reset“ ovládání User Remote
4.3
5
Programování systému krok za krokem pomocí ovládání
Master Remote
Programování, resp. konfigurace se provádí pomocí ovládání Master Remote nebo přímo na snímači.
Při stisku tlačítka vždy nasměrujte ovládání Master Remote na příslušný snímač.
i
Krok 1
ON
OFF
ON
OFF
Master Remote a User Remote:
1.
Stiskem tlačítka [ON/OFF] (SP) se zapíná, resp. vypíná kanál
CH-1 (DALI 1) a CH-2 (DALI 2).
Volba funkčního režimu
Funkční režimy X 5.2
Krok 3
Zadání požadovaných hodnot pro
regulaci osvětlení
Automatické nastavení X 5.3
nebo ruční nastavení X 5.4
Krok 4
Individuální přizpůsobení
zvoleného funkčního režimu
Doba zpoždění X 5.5
Úroveň režimu Stand-by X 5.6
Doba režimu Stand-by X 5.7
Funkce regulace podle denního světla a
detekce přítomnosti X 5.8
Testovací funkce X 5.9
Krok 5
Přizpůsobení světelné hodnoty
pro kanál 2 (CH-2)
Offset X 5.10
Krok 6
Speciální funkce
100 h Burn-in X 5.11
Sensor select X 5.12
PC modes X 5.13
Macro Recorder X 5.14
Programovací režim (režim PROG)
Stmívání systému
CH-1
Master Remote a User Remote:
1.
Jas kanálů DALI 1 a DALI 2 lze vzájemně nezávisle zvyšovat/
snižovat podržením stisknutých spínačů [CH-1] nebo [CH-2]
nahoře/dole.
Open
Of fi c pl a
e
Cla
PROG
gl e
Sin ice
Of f
CH-1
C or ri dor
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
Externí spínač:
1.
Jas každého z obou kanálů se zvyšuje, resp. snižuje
stisknutím (LP) externího spínače.
Programovací režim X 5.1
Krok 2
5.1
17
Aktivace režimu PROG
Zapnutí/vypnutí systému
Externí spínač:
1.
Osvětlení se zapíná a vypíná stiskem (SP) externího spínače.
4.4
Upozornění:
Při programování a konfigurování musí být systém přepnutý do programovacího režimu.
an
Ro i ta ry
om
4.2
CZ
S
S ta i rc as e
1. Programovací režim lze aktivovat stiskem (LP) tlačítka [PROG]
(LED 1 bliká). CH-1 / CH-2 se stmívají na poslední uloženou
nastavenou hodnotu (výchozí nastavení = 80 %).
2. Programování krok za krokem, vysvětleno v části X 5.1 až
X 5.14 (možnost více funkcí/nastavení po sobě).
3. Stiskem tlačítka [PROG] (SP) lze uložit nastavení a opustit
programovací režim.
Pokud nedojde k záměrnému ukončení režimu PROG, projeví se provedená nastavení
po 60 sekundách. Pokud není stisknuto tlačítko, režim PROG bude automaticky ukončen
po 60 sekundách.
DALIeco Control
CZ
Funkční režimy X 8
Postup při spínání předem nakonfigurovaných funkčních režimů: Diagramy X 9
5.2
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Of f
an
Ro i ta ry
om
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta i rc as e
5.3
•
•
•
•
•
•
5.5
až X 14 .
Single Office X 9
Open-plan Office X 10
Corridor X 11
Meeting- / Classroom X 12
Sanitary Room X 13
Staircase X 14
Switch off delay (doba zpoždění)
Časovač se po posledním rozpoznání přítomnosti spustí až do opuštění stavu „ON“ (přepnutí na
„STANDBY“ nebo „OFF“). Ve funkčních režimech „Corridor“, „Staircase“ a „Sanitary“ se časovač
spustí i při deaktivaci monitorování přítomnosti při zapnutí osvětlení. Díky tomu je možné časové
řízení i při čistě manuálním ovládání.
Switch off delay
test
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Stiskem tlačítka [Switch off delay 3 min] (SP) lze pro kanály
CH-1 a CH-2 nastavit dobu zpoždění 3 minuty.
Auto setup
Nastaví požadovanou hodnotu regulace osvětlení na 80 % maximální intenzity osvětlení.
5.6
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
Manual
setup
Spusťte kalibraci stiskem tlačítka [Auto setup] (SP). Po 3
minutové kalibraci osvětlení zabliká a spustí se automatická
regulace osvětlení.
Upozornění: Během procesu „AutoSet Up“ nelze provádět
nastavení. Režim „Prog“ se po provedení „AutoSet
Up“automaticky ukončí.
Úroveň režimu Stand-by
Nastavte jas (%) v režimu STANDBY, popř. funkci STANDBY vypněte.
Stand-by-level
OFF
10 %
30 %
50 %
30 %
50 %
Stand-by-level
5.4
Manual setup
OFF
10 %
1.
Nastavit režim STANDBY pro CH-1 lze např. stiskem tlačítka
[Stand-by-level 30 %] (SP nebo LP) (CH-2 popř. následuje
s nastavením OFFSET X 5.10).
2.
Funkce STANDBY lze vypnout stiskem tlačítka
[Stand-by-level OFF] (SP nebo LP).
Uloží libovolně nastavitelnou požadovanou hodnotu.
CH-1
CH-2
Auto
setup
1.
Nastavit hodnotu regulace lze stiskem kolébkového přepínače
[CH-1] nahoru/dolů.
Manual
setup
5.7
Doba režimu Stand-by
Nastavte dobu trvání režimu STANDBY, popř. funkci STANDBY trvale vypněte.
Stand-by-time
CH-1
CH-2
Auto
setup
2.
Stiskem tlačítka [Manual setup] (SP) lze aktuální intenzitu
osvětlení nastavit jako požadovanou hodnotu (kontrolky blikají).
•
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
30 s
Dobu trvání režimu STANDBY pro CH-1 a CH-2 lze nastavit
stiskem jednoho z tlačítek [Stand-by-time] (SP nebo LP).
Při nastavení [Stand-by-time ∞] osvětlení nikdy nezhasne.
Manual
setup
i
18
Upozornění:
5.8
Pokud běží proces ukládání požadované hodnoty, bliká LED kontrolka senzoru střídavě
červeně a zeleně. Teprve když je proces po cca 10 s ukončen, smí skončit režim programování. Aby v okamžiku uložení nedošlo ke zkreslení naměřené hodnoty, nesmí se
během procesu ukládání požadované hodnoty zdržovat pod senzory žádné osoby.
Funkce regulace podle denního světla a monitorování přítomnosti lze:
- společně pro přímo připojené snímače (režim PROG X 5.1)
- individuálně pro přímo připojený snímač (Sensor select X 5.12)
Funkce regulace podle denního světla a
monitorování přítomnosti
DALIeco Control
CZ
Funkce regulace podle denního světla
5.10 Nastavení Offset
Nastavte OFFSET (= vzdálenost CH-2 od CH-1) pro určitý funkční režim.
•
Tlačítko [ON]
ON
Semi
Auto
•
Tlačítko
[Semi Auto]
•
OFF
Tlačítko [OFF]
•
Plně automatická regulace podle denního osvětlení
aktivní
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
Automatické vypnutí při dostatečném množství
denního světla
Ruční zapnutí
Regulace podle denního světla vypnuta
CH-1
1.
Stiskněte tlačítko [Offset] (SP).
2.
Offset se nastavuje pomocí kolébkového přepínače [CH-2]:
- LP = hrubé nastavení
- SP = přesné nastavení
Offset u CH-2 může činit:
- min. = hodnota CH-1
- max. = 100 % jasu
Nastavení uložte stiskem tlačítka [Offset] (SP).
ON
OFF
CH-2
Auto
setup
Manual
setup
Funkce snímání pohybu
3.
Tlačítko [ON]
•
Monitorování přítomnosti aktivní
ON
Semi
Auto
•
Tlačítko
[Semi Auto]
OFF
Tlačítko [OFF]
5.9
•
Automatické přepnutí do režimu „STANDBY“, resp.
„OFF“ po uplynutí doby zpoždění
Ruční zapnutí
•
Monitorování přítomnosti vypnuto
Upozornění:
i
Nastavení „Offset“ je možné pouze mimo programovací režim.
5.11 100 h Burn-in
Při použití zářivek je rovnoměrné vyzařování a maximální životnost zaručena teprve po fázi
zahoření (100 h při 100 %). Během zahořování jsou veškeré automatické funkce vypnuté,
všechna svítidla v systému svítí s intenzitou 100 %.
LED všech připojených snímačů nepřetržitě svítí červeně.
100 h
Burn-in
Testovací funkce
Pomocí testovací funkce lze zkontrolovat oblast monitorovanou snímačem.
ON
OFF
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
Testovací funkci lze zapnout stiskem tlačítka [test] (SP).
Test lze spustit stiskem tlačítka [PROG] (SP) na zavření
programovacího režimu a spuštění testu.
Vstup do monitorované oblasti:
- při rozpoznání se osvětlení přepne na 100 % ON,
- bez rozpoznání dojde po 1 s k přepnutí zpět na 1 % ON.
Monitorovanou oblast lze popř. změnit nastavením clon na
snímači a opakováním kroků 3. a 4. podle potřeby.
Po úspěšném testu buď vyčkejte 60 sekund nebo stiskněte
tlačítko [ON/OFF] nebo nejdříve stiskněte [CH-1/CH-2]
(SP), aby se testovací funkce vypnula (návrat k normálnímu
fungování).
5.12 Sensor select
1.
ON
OFF
Sensor
select
2.
3.
4.
19
Před uvedením do provozu, resp. před započetím řádného
užívání systému spusťte tento proces stiskem tlačítka
[100 h Burn-in ON/OFF] (SP).
Proces lze popř. předčasně ukončit opětovným stisknutím
tlačítka [100 h Burn-in ON/OFF] (SP).
Každé spuštění této funkce zahájí 100h cyklus znovu.
Volbu snímače proveďte stiskem tlačítka [Sensor select] (LP)
(LED zvoleného snímače oranžově bliká).
Pravidelně se měnící LED signalizace na snímači:
- oranžová = snímač zvolen
- červená = funkce monitorování přítomnosti aktivní
- zelená = funkce regulace podle denního světla aktivní
Provedení nastavení snímače X 5.8.
Pokud je v systému snímačů více, zvolte další snímač
opětovným stiskem tlačítka [Sensor select] (SP).
Nastavení snímače uložte stiskem tlačítka [Sensor select]
(LP) nebo stiskněte tlačítko [PROG] (SP).
DALIeco Control
CZ
5.13 PC modes
7
Konfigurace vytvořené pomocí softwaru DALIeco PC a uložené přes port USB v paměti PC1,
resp. PC2 se dají odeslat stisknutím tlačítka PC1, resp. PC2, a přenést tak do řídicího přístroje.
Při stisku tlačítka vždy nasměrujte ovládání User Remote na příslušný snímač.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
1.
ON
OFF
2.
3.
Spusťte programovací režim dlouhým stisknutím tlačítka
[Prog].
Odesílání zahajte stisknutím [PC1] nebo [PC2].
Úspěšný a dokončený přenos konfigurace je potvrzen
blikáním osvětlení.
7.1
Podrobné informace o počítačovém softwaru najdete
v příslušném návodu.
Obsluha systému pomocí ovládání User Remote
Tlačítka volby scény [1] až [4]
1
2
•
3
4
•
Holiday
Resume
•
CH-1
CH-2
5.14 Macro Recorder
Pokud má být více řídicích přístrojů vybaveno identickou konfigurací, umožňuje funkce „Macro
Recorder“ zaznamenávání stisknutí tlačítek na dálkovém ovládaní „Master Remote“ při uvedení
do provozu a následně jejich přenos do dalších řídicích přístrojů.
Macro Recorder
1.
2.
3.
4.
5.
i
6
Spusťte programovací režim dlouhým stisknutím tlačítka [Prog].
Zaznamenávání spustíte dlouhým stisknutím tlačítka [rec].
(Osvětlení se přepne do stavu 100 % a červená LED dioda
tlačítka „Sensor Select“ (Výběr snímače) na dálkovém ovládaní signalizuje začátek zaznamenávání.)
Proveďte běžné programování (viz kap. 5).
Zaznamenávání ukončíte dlouhým stisknutím tlačítka [stop].
(Červená LED dioda tlačítka „Sensor Select“ (Výběr snímače)
na dálkovém ovládaní zhasne.)
Konfiguraci nahrajte tlačítkem [play] a infračerveným blokem
zpráv ji přeneste do jiného řídicího přístroje.
Důležité upozornění:
Funkce „Macro Recorder“ neumožňuje zaznamenání a přenos individuální konfigurace
jednotlivých snímačů nastavené pomocí možnosti „Sensor select“ (Výběr snímače).
Zaznamenávání se automaticky ukončí po zavření programovacího režimu.
Vytváření individuálních konfigurací s PC softwarem
DALIeco
Pomocí PC softwaru DALIeco je možné vytvářet individuální funkční profily a parametrizace, přes
USB je ukládat v jednotce Master Remote a následně přes infračervené (IR) rozhraní přenášet do
řídicí jednotky. Detaily a download softwaru na internetové adrese: www.osram.com/dalieco.
20
7.2
Aktivace scény: Volba uložené světelné scény stiskem
tlačítka (SP).
Uložení scény: intenzitu osvětlení nastavenou ručně tlačítkem
[CH-1] a/nebo [CH-2] lze stiskem (LP) uložit pod příslušné
tlačítko volby scény (systém to potvrdí blikáním).
Zablokování nebo opětovné odblokování ukládání scén:
1. Současně stiskněte tlačítka [Holiday]+[CH-2 S] (VLP)
(LED bliká červeně).
2. - Ukládání scén lze zablokovat stiskem tlačítka [1] (SP)
(LED se červeně rozsvítí na tři sekundy)
- Ukládání scén lze opět odblokovat stiskem tlačítka [2] (SP)
(LED se zeleně rozsvítí na tři sekundy).
Tlačítko [Holiday]
Holiday
7.3
X7
Resume
Dočasná deaktivace monitorování přítomnosti pomocí stisku
tlačítka (SP), LED snímače svítí nepřetržitě červeně.
Opětovná aktivace je možná pomocí tlačítek [ON/OFF], tlačítek
volby scény [1] až [4] a [CH-1]/[CH-2].
Tlačítko [Resume]
Holiday
Resume
Opětovná aktivace funkce automatické regulace osvětlení stiskem
tlačítka (SP). U funkčních režimů bez regulace osvětlení nemá toto
tlačítko žádnou funkci.
DALIeco Control
7.4
CZ
Nezávislé ovládání více systémů
Naučení ovládání User Remote na určitý zvolený přijímač, aby bylo možné nezávislé ovládání více
systémů (maximálně 15) v jedné místnosti.
1.
1
2
2.
3
4
Holiday
Resume
3.
Individuální programování lze spustit současným stiskem
tlačítek [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP) (LED bliká červeně).
Aktivace číselné klávesnice (nastavení z výroby = 16):
- číselná klávesnice 1–4: Stiskněte tlačítko [1] (SP).
- číselná klávesnice 5–8: Stiskněte tlačítko [2] (SP).
- číselná klávesnice 9–12: Stiskněte tlačítko [3] (SP).
- číselná klávesnice 13-16: Stiskněte tlačítko [4] (SP).
Naprogramování systémového čísla:
- Pro systémové číslo, které se má naprogramovat, stiskněte
tlačítko [1], [2], [3] nebo [4] (SP) (nastavení z výroby = 16)
(LED blikne dvakrát zeleně a systém potvrdí nastavení
zablikáním).
9
Technické údaje
Připojení k síti
220–240 V AC, 50–60 Hz
Vstup spínače
Beznapěťové pracovní kontakty,
max. délka kabelu 50 m
Rozhraní DALI (údaje pro
Max. celková délka kabelu: 100 m
jeden každý kanál)
Max. 16 elektronických předřadníků
(EVG) + max. 3 DALI
Senzory nebo tlačítkové vazby
Dostupný řídicí proud DALI
Max. 64 mA na jednom kanálu
Max. 96 mA v součtu obou kanálů
Senzorové rozhraní
Max. 4 DALIeco LS/PD LI nebo
4 DALIeco LS/PD LI NP nebo
1 senzor HF LS LI
--> Příklad: Naprogramování systémového čísla 10:
1.
Současně stiskněte tlačítka [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP) (LED bliká červeně).
2.
Číselnou klávesnici 9–12 lze aktivovat stiskem tlačítka [3] (SP).
3.
Systémové číslo 10 lze naprogramovat stiskem tlačítka [2] (SP),
(LED blikne dvakrát zeleně a systém potvrdí nastavení zablikáním).
Max. délka vedení v součtu
ke všem senzorům: 25 m
Max. délka vedení
Příkon
8
Reset
8.1
Reset systému (pomocí ovládání Master Remote)
1.
2.
3.
Programovací režim lze spustit stiskem (LP) tlačítka [PROG] (LED 1 bliká).
Výchozí funkční režim lze nastavit stiskem tlačítka [Single Office] (SP) (LED 1 rychle bliká).
Programovací režim lze opustit stiskem tlačítka [PROG] (SP).
8.2
Reset ovládání Master Remote
1.
2.
3.
Programovací režim lze spustit stiskem (LP) tlačítka [PROG] (LED 1 bliká).
Současně stiskněte (VLP) tlačítka [Corridor] a [Staircase] (LED 2 bliká).
Stiskněte tlačítko [PROG] (LP) – (LED 1 a LED 2 se oranžově rozsvítí na 3 sekundy).
8.3
Reset ovládání User Remote
1.
2.
Současně stiskněte (VLP) tlačítka [CH-1 S] a [Resume] (LED bliká červeně).
Stiskněte tlačítko [4] (SP) – (LED se oranžově rozsvítí na 3 sekundy).
0,2 W – 3,0 W (v závislosti
na počtu EP/snímačů)
Okolní teplota
-20 °C až +50 °C (při provozu)
Krytí
IP 20
Třída ochrany
II, ochranná izolace
Shoda
CE
i
Důležité upozornění:
•
•
•
•
•
21
50 m (celkem)
synchronizační vedení / vstup tlačítka
Vedení tlačítka, senzoru a DALI musí být nainstalována odděleně od vedení světla
a LED modulu.
Vedení tlačítka nesmí být nainstalováno společně s elektrickým napájením ve
stejném kabelu.
Vedení senzoru nainstalujte odděleně od elektrického napájení.
Při větších délkách kabelů nebo elektromagnetickém rušení se doporučuje, aby
rozšiřovací senzory nebo tlačítka byly připojené přes vedení DALI.
Aby byla zaručena správná funkce systému, smí se připojování nových součástí,
resp. odpojování součástí provádět jen ve stavu bez napětí.
DALIeco Control
PL
DALIeco Control – instalacja i obsługa
Spis treści
1
1.1
1.2
Wskazówki ogólne.............................................................................23
Symbole i skróty zawarte w niniejszej instrukcji .................................23
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem............................................23
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.7.1
2.7.2
2.8
Montaż i instalacja.............................................................................23
Wymiary i wymiary montażowe X 2
...............................................23
Obsadzenie przyłączy sterownika X 3
...........................................23
Funkcja plug and play ........................................................................23
Ręczne sterowanie jednoklawiszowe X 4a ......................................23
Ręczne sterowanie dwuklawiszowe X 4b .......................................23
Całkowicie automatyczna regulacja zależna od obecności
ludzi i natężenia światła dziennego X 9 ..........................................24
Schemat przyłączeniowy elektrycznych komponentów
systemowych X 5a ...........................................................................24
Złącze czujnika X 5b ........................................................................24
Przycisk zewnętrzny X 5a ................................................................24
Przyłączanie dodatkowych czujników i przycisków poprzez
przewód DALI X 6a ..........................................................................24
Włączanie do obwodu przycisków poprzez sprzęgacz z przyciskiem.... 24
Podłączanie czujników przez przewód DALI.......................................25
Synchronizowanie sterowników X 6b ...............................................25
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Funkcja i zewnętrzne komponenty ..................................................26
Podstawowa zasada działania ............................................................26
Sterowanie dwukanałowe DALI 1 / DALI 2 .........................................26
Przycisk zewnętrzny X 5a ................................................................26
Zachowanie po przerwaniu zasilania sieciowego ..............................26
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Obsługa...............................................................................................26
Pilot Master Remote X 7 (i X oddzielna instrukcja) .........................26
Pilot User Remote X 7 (i X oddzielna instrukcja) ............................27
Włączanie/wyłączanie systemu ..........................................................27
Regulacja strumienia świetlnego (ściemnienie) systemu ....................27
2.4
2.5
2.6
2.7
22
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Programowanie systemu krok po kroku przy pomocy
Master Remote ..................................................................................27
Tryb programowania (tryb PROG) .......................................................27
Tryby działania X 8 ..........................................................................28
Ustawienia automatyczne....................................................................28
Ustawienia ręczne ...............................................................................28
Switch off delay (czas opóźnienia) .....................................................28
Stand-by-level .....................................................................................28
Stand-by-time ......................................................................................28
Funkcje światła dziennego i
obecności .................................28
Funkcja testowa ..................................................................................29
Ustawianie offsetu ...............................................................................29
100 h Burn-in .......................................................................................29
Sensor select .......................................................................................29
PC modes ............................................................................................30
Macro Recorder ...................................................................................30
6
Tworzenie indywidualnych konfiguracji z użyciem
oprogramowania DALIeco PC Software .........................................30
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Obsługa systemu przy pomocy User Remote ..............................30
Przyciski scen [1] do [4] X 7
...........................................................30
Przycisk [Holiday] ................................................................................30
Przycisk [Resume] ..............................................................................30
Niezależna obsługa kilku systemów ....................................................31
8
8.1
8.2
8.3
Reset ...................................................................................................31
Reset systemu (przy pomocy Master Remote) ...................................31
Reset Master Remote ..........................................................................31
Reset User Remote .............................................................................31
9
Dane techniczne ...............................................................................31
DALIeco Control
PL
1
Wskazówki ogólne
2
Montaż i instalacja
1.1
Symbole i skróty zawarte w niniejszej instrukcji
2.1
Wymiary i wymiary montażowe
2.2
Obsadzenie przyłączy sterownika
•
1.
X 14
Punkt listy, wyliczenie
Numerowane kroki czynności z zadaną kolejnością
Odniesienie do rozdziału (np. 2.2) wzgl. oddzielnej instrukcji (wtedy bez cyfr)
Odnośnik do rysunku (np. do rysunku 14)
SP
SP
VLP
DP
Skrót dla „Short Press / krótkie naciśnięcie przycisku“ (<0,5 s)
Skrót dla „Long Press / długie naciśnięcie przycisku“ (>0,5 s)
„Very Long Press / bardzo długie naciśnięcie przycisku“ (>10 s)
„Double Press / krótkie podwójne uruchomienie“ (każde <0,5 s)
X 2.2
i
1.2
Symbol „INFORMACJA /WSKAZÓWKA“
X2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
X3
Przyłącze sieciowe
Przyłącze sieciowe
nieobsadzony
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
Przyłącze czujnika (4p4c)
Wejście przycisku zewnętrznego / 1. Klawisze
Złącze Sync / 2. Klawisze
GND – potencjał odniesienia przycisków zewnętrznych
2.3
Funkcja plug and play
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy produkt został rozwinięty i przewidziany wyłącznie do zastosowania z systemami
zarządzania oświetleniem dla lamp. Każde zastosowanie inne niż opisane w niniejszej instrukcji
jest niezgodne z przeznaczeniem.
Sterownika DALIeco można używać bez dodatkowego programowania w funkcji ręcznego sterowania klawiszowego oraz do całkowicie automatycznej regulacji pojedynczych lamp lub oświetlenia,
która zależna jest od obecności ludzi i natężenia światła dziennego w pojedynczych pomieszczeniach.
Zastosowana symbolika wykresów
Lampa jest włączona:
„ON“
Lampa jest wyłączona:
„OFF“
Automatyczne włączanie
oświetlenia poprzez czujnik
obecności.
Ręczne włączanie oświetlenia
przyciskiem zewnętrznym.
i
Wskazówka:
Większą liczbę miejsc obsługowych można uzyskać poprzez równoległe połączenie klawiszy przy uwzględnieniu maks. całkowitej długości przewodów (patrz dane techniczne).
X 4a
Jeżeli sterownik znajduje się w ustawieniu fabrycznym i nie jest podłączony żaden z czujników, to
pracuje on w funkcji sterowania jednoklawiszowego.
2.3.1 Ręczne sterowanie jednoklawiszowe
Funkcje klawiszy
Czas opóźnienia 1:
Po opuszczeniu obszaru
rejestrowania obecności.
min.
Czas opóźnienia 2:
•
•
•
SP: Włączanie lub wyłączanie DALI CH-1 i CH-2 (funkcja toggle)
LP: Rozjaśnianie lub ściemnianie DALI CH-1 i CH-2 (funkcja toggle)
DP: Zapisanie aktualnej wartości światła jako wartości włączania
min.
X 4b
Jeżeli sterownik znajduje się w ustawieniu fabrycznym i nie jest podłączony żaden z czujników,
to można aktywować sterowanie dwuklawiszowe służące do oddzielnego sterowania DALI CH-1
i DALI CH-2.
2.3.2 Ręczne sterowanie dwuklawiszowe
Aktywowanie sterowania dwuklawiszowego
•
23
Jednoczesny VLP przez 10 s na obu klawiszach (oświetlenie miga w celu potwierdzenia)
DALIeco Control
PL
Funkcje klawiszy (P1)
•
•
•
•
•
•
SP: Włączanie lub wyłączanie DALI CH-1 (funkcja toggle)
LP: Rozjaśnianie lub ściemnianie DALI CH-1 (funkcja toggle)
DP: Zapisanie aktualnej wartości światła DALI CH-1 jako wartości włączenia dla DALI CH-1
Funkcje klawiszy (P2)
•
•
•
SP: Włączanie lub wyłączanie DALI CH-2 (funkcja toggle)
LP: Rozjaśnianie lub ściemnianie DALI CH-2 (funkcja toggle)
DP: Zapisanie aktualnej wartości światła DALI CH-2 jako wartości włączenia dla DALI CH-2
Dezaktywowanie sterowania dwuklawiszowego
(= powrót do sterowania jednoklawiszowego)
•
2.6
Przycisk zewnętrzny X 5a
Przycisk sterowania/ustawiania ręcznego. Warunki przyłączeniowe X 8.
2.7
Jednoczesny VLP przez 20 s na obu klawiszach (oświetlenie miga w celu potwierdzenia)
2.3.3 Całkowicie automatyczna regulacja zależna od obecności ludzi i
natężenia światła dziennego X 9
Jeżeli sterownik znajduje się w ustawieniu fabrycznym i do interfejsu podłączony jest przynajmniej jeden czujnik, to sterownik pracuje w funkcji regulacji zależnej od obecności ludzi i natężenia
światła dziennego. Fabrycznie ustawioną domyślną wartość zadaną regulacji można w razie
potrzeby zmienić przy pomocy klawiszy.
Całe (przeznaczone do monitoringu) stanowisko robocze znajduje się w obszarze
nadzoru czujnika.
Unikać bezpośredniego naświetlania czujnika przez źródła światła (ryzyko błędów pomiarowych).
Czujnik nie może być instalowany w obszarach z przepływem powietrza (klimatyzacja/
wentylacja) lub źródłami ciepła (kopiarki/wentylatory grzewcze) (ruch powietrza może być
błędnie zinterpretowany jako ruch człowieka).
Przyłączanie dodatkowych czujników i przycisków poprzez przewód
DALI X 6a
Dodatkowe czujniki lub przyciski można podłączać bezpośrednio lub poprzez sprzęgacz do obu
linii DALI. Funkcja jest uzależniona od podłączenia do kanału DALI 1 lub 2. Do każdego kanału
DALI, oprócz 16 elektronicznych układów zasilających DALI, można podłączyć maksymalnie trzy
sprzęgacze z przyciskiem lub czujniki.
2.7.1 Włączanie do obwodu przycisków poprzez sprzęgacz z przyciskiem
Przyciski mogą być podłączane poprzez sprzęgacz z przyciskiem bez dalszego uruchamiania w
przewodzie DALI. Każdy podłączony sprzęgacz z przyciskiem dysponuje czterema wejściami (A-D).
Funkcje klawiszy
•
•
•
Ustawienie podstawowe sprzęgacza z przyciskiem
SP: Włączanie lub wyłączanie DALI CH-1 i CH-2 (funkcja toggle)
LP: Rozjaśnianie lub ściemnianie DALI CH-1 i CH-2 (funkcja toggle)
DP: Zapisanie aktualnej wartości światła jako wartości zadanej regulacji
i
W ustawieniu podstawowym (=stan fabryczny) wszystkie wejścia/przyciski mają taką samą funkcję.
Funkcja odpowiada przyciskowi, który jest podłączony bezpośrednio do wejścia przyciskowego
sterownika X 3.3.
Ważne wskazówki:
Czujniki wolno wkładać lub zdejmować wyłącznie przy sterowniku odłączonym od
napięcia, w przeciwnym wypadku nie będzie zagwarantowane prawidłowe działanie.
Zapisywanie wartości zadanej regulacji należy przeprowadzać przy niewielkim natężeniu
światła dziennego/obcego.
Podczas zapisywania wartości zadanej regulacji dioda LED czujnika miga do momentu
zakończenia operacji.
2.4
Schemat przyłączeniowy elektrycznych komponentów systemowych
X 5a
2.5 Złącze czujnika X 5b
Do integracji z oświetleniem przewidziano czujnik. Instalacja i ustawienia czujnika X oddzielna
instrukcja.
Podłączenie maks. 4 czujników (3) via konektor Y (4) i kabel czujnikowy (2) do przyłącza czujnika
w sterowniku (1).
Wymagania dotyczące pozycji czujników i oświetlenia:
24
Funkcja alternatywna/obsadzenie przycisków sprzęgaczy z przyciskiem
Funkcja przycisku na wejściu sprzęgacza A:
• SP: włączanie wzgl. wyłączanie DALI CH-1 (funkcja przełączania)
• LP: regulacja strumienia świetlnego (ściemnienie) w górę wzgl. w dół DALI CH-1 (funkcja
przełączania)
Funkcja przycisku na wejściu sprzęgacza B:
• SP: włączanie wzgl. wyłączanie DALI CH-2 (funkcja przełączania)
• LP: regulacja strumienia świetlnego (ściemnienie) w górę wzgl. w dół DALI CH-2 (funkcja
przełączania)
Funkcja przycisku na wejściu sprzęgacza C:
• SP i LP: włączanie wzgl. zmiana ze stanu czuwania do stanu „ON“
Funkcja przycisku na wejściu sprzęgacza D:
• SP i LP: wyłączanie wzgl. zmiana ze stanu „ON“ do stanu czuwania
DALIeco Control
PL
Aktywacja alternatywnej funkcji/obsadzenia przycisków sprzęgaczy z przyciskiem
1.
2.
3.
4.
Uruchomić tryb programowania poprzez LP przycisku „Prog“ (5) pilota.
Aktywować wybór czujnika poprzez LP przycisku (10) pilota.
Uruchomić dowolny przycisk podłączony do sprzęgacza z przyciskiem.
Oświetlenie zostanie ściemnione do 10% jasności i w ten sposób pokazuje początek
procesu konfiguracji.
Po ok. 1 minucie (w zależności od liczby sprzęgaczy) proces jest zakończony
i oświetlenie zamiga dwukrotnie w celu potwierdzenia.
5.
6.
•
•
(2) Tryb z końcowym stanem czuwania
(Open plan office/Sanitary room /Staircase )
•
Zerowanie sprzęgacza z przyciskiem do ustawiania podstawowego
X 6a
1.
2.
3.
4.
Uruchomić tryb programowania poprzez LP przycisku „Prog“ (5) pilota.
Aktywować wybór czujnika poprzez przyciskiem (10) pilota.
Uruchamiać dowolny przycisk podłączony do sprzęgacza z przyciskiem przez ponad 10 sekund.
Oświetlenie zostanie ściemnione do 10% jasności i w ten sposób pokazuje początek
procesu zerowania.
Po zakończeniu procesu zerowania oświetlenie przełącza się na krótko na 100%, następnie
zostaje ustawione do pierwotnej wartości.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia C sterownik zostaje
przełączony w stan ON i uruchamia czas opóźnionego wyłączenia lub odlicza ten czas od
nowa, jeśli sterownik jest już w stanie ON.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia D sterownik zostaje
przełączony w stan OFF lub pozostaje w tym stanie.
•
•
W przypadku odbioru sygnałów ruchu za pośrednictwem przewodu Sync. sterownik przełącza
się ze stanu OFF do stanu STANDBY i rozpoczyna się odliczanie czasu Standby, lub jest on
resetowany, jeżeli sterownik znajduje się już w stanie STANDBY.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia 3 sterownik zostaje
przełączony w stan ON i uruchamia czas opóźnionego wyłączenia lub odlicza ten czas od
nowa, jeśli sterownik jest już w stanie ON.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia 4 sterownik zostaje
przełączony w stan OFF lub pozostaje w tym stanie.
(3) Tryb z ciągłym stanem czuwania (Corridor)
2.7.2 Podłączanie czujników przez przewód DALI
•
Czujniki mogą być włączane poprzez sprzęgacz czujników bez dodatkowego uruchamiania do
przewodu DALI i umożliwiają rozszerzenie obszaru rejestracji obecności.
Wartości światła rejestrowane przez te czujniki nie są analizowane.
•
i
i
Ważna wskazówka:
W celu skonfigurowania sterowania przy pomocy pilota na podczerwień do interfejsu
czujników sterownika musi być podłączony przynajmniej jeden czujnik.
Ważna wskazówka:
Regulacja światła dziennego wykorzystuje wyłącznie wartości światła podawane przez
czujniki podłączone do interfejsu czujników.
2.8 Synchronizowanie sterowników X 6b
W celu rozbudowy systemów i realizacji centralnego włączania i wyłączania wielu sterowników istnieje
możliwość zsynchronizowania maksymalnie 8 sterowników przy użyciu 2-żyłowego połączenia. Poprzez
ten przewód synchronizacji przesyłane są sygnały z czujników ruchu i sygnały naciśnięcia przycisków
dołączonych poprzez sprzęgacze do wejść C i D. Reakcja przy odbieraniu sygnałów ruchu lub sygnałów
naciśnięcia przycisku zależy przy tym od wybranego trybu pracy, przy czym należy rozróżnić 3 przypadki:
(1) Tryb bez stanu czuwania (Single office)
•
25
W przypadku odbioru sygnałów ruchu za pośrednictwem przewodu Sync. sterownik przełącza się do stanu ON i rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia lub następuje zresetowanie
czasu opóźnienia, jeżeli sterownik znajduje się już w stanie ON.
•
W przypadku odbioru sygnałów ruchu za pośrednictwem przewodu Sync. sterownik przełącza się do stanu ON i rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia, lub następuje zresetowanie czasu opóźnienia, jeżeli sterownik znajduje się już w stanie ON.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia C sterownik zostaje
przełączony w stan ON i uruchamia czas opóźnionego wyłączenia lub odlicza ten czas od
nowa, jeśli sterownik jest już w stanie ON.
Po naciśnięciu przycisku podłączonego przez sprzęgacz do wejścia D sterownik zostaje
przełączony w stan STANDBY lub pozostaje w tym stanie.
i
Uwagi uzupełniające:
Przesyłane są sygnały ruchu zarówno z czujników dołączonych bezpośrednio do sterowników, jak i dołączonych za pośrednictwem przewodu DALI.
Przesyłanie sygnałów z przycisków działa niezależnie od tego, czy dany sprzęgacz z
przyciskiem jest dołączony do kanału DALI 1 czy też 2.
Jeśli wykrywanie ruchu jest ustawione na tryb Semi Auto lub jest aktywny tryb „Holiday mode”,
sterowniki w stanie OFF nie reagują na sygnały ruchu odbierane przez przewód synchronizacji.
Jeśli wykrywanie ruchu jest nieaktywne, sterowniki nie reagują na odbierane sygnały
ruchu ani nie wysyłają sygnałów ruchu przez przewód synchronizacji.
Gdy funkcja testu zasięgu wykrywania przez czujniki jest aktywna, odpowiedni sterownik nie
wysyła sygnałów ruchu do przewodu synchronizacji ani nie reaguje na sygnały synchronizacji.
Naciśnięcie przycisków dołączonych do wejścia C lub D lub też obecność odpowiedniego
sygnału na przewodzie synchronizacji nie prowadzą do wyjścia z trybu „Holiday mode”.
Zdarzenia związane z naciśnięciem przycisków dołączonych bezpośrednio do sterowników lub do wejścia A lub B sprzęgacza oraz operacje obsługi przez „User Remote” nie
są przesyłane przez przewód synchronizacji.
Jeśli za pomocą oprogramowania PC zostanie zaprogramowany stan STANDBY 2 (patrz instrukcja oprogramowania), wówczas w opisie funkcji synchronizacji obowiązuje ten stan STANDBY.
DALIeco Control
PL
3
Funkcja i zewnętrzne komponenty
4
3.1
Podstawowa zasada działania
Opis wszystkich przycisków/diod LED „Master Remote” i ich funkcji oraz opis wszystkich przycisków/diod LED „User Remote” i ich podstawowych funkcji.
Sterownik zmienia/przełącza oświetlenie na stanowiskach roboczych, w korytarzach i innych
wspólnie wykorzystywanych pomieszczeniach w zależności od dostępnego światła dziennego
i obecności/ruchu osób. Fakt ten jest rejestrowany przez czujniki. Dzięki temu zwiększa się
komfort pracy i oszczędza się energię. Dostępne są tryby działania dla różnych zastosowań/
scenariuszy X 8 .
Istnieje możliwość ich indywidualnego dopasowania X 5.
3.2
Sterowanie dwukanałowe DALI 1 / DALI 2
Lampy po wykonaniu instalacji elektrycznej mogą być eksploatowane w DALI 1 (CH-1) i DALI 2
(CH-2) z identycznymi wartościami światła lub z wartością OFFSET dla CH-2 X 5.10.
Przycisk zewnętrzny X 5a
Uruchomienie przycisku zewnętrznego posiada priorytet w stosunku do funkcji automatycznych.
3.3
3.4
Zachowanie po przerwaniu zasilania sieciowego
W zależności od ustawionego trybu działania po przywróceniu zasilania sieciowego system
znajduje się znów w ustawionym wcześniej stanie:
Tryb działania
Stan
Single Office (pojedyncze biuro)
OFF
Open Plan Office (biuro bez ścianek
działowych)
OFF
Corridor (korytarz)
STANDBY
Meeting-/Classroom (pomieszczenie konferencyjne/sala szkoleniowa)
LAST STATE
Sanitary Room (pomieszczenie sanitarne)
STANDBY
Staircase (klatka schodowa)
STANDBY
26
4.1
Obsługa
Pilot Master Remote
X7
(i X oddzielna instrukcja)
Przyciski / diody LED / przyłącza
(1)
[ON/OFF] oświetlenie zał/wył.
(2)
Sygnalizacja LED 1 (zielona/czerwona/pomarańczowa)
(3)
[test] tryb testowy do ustawiania obszaru rejestracji (1 sekunda czasu opóźnienia)
(4)
[Tryby działania] wybór
(5)
[PROG] tryb programowania zał./wył.
(6)
[100 h Burn-in] zał./wył.
(7)
[Auto setup] aktywacja automatycznego zapisu wartości zadanej
(8)
[CH-1] ustawianie jasności kanału 1 (ręcznie/bezpośrednio)
(9)
[Stand-by-time] wybór wytycznych czasu STANDBY
(10) [Sensor select] wybor czujnika
(11) Sygnalizacja LED 2 (zielony/czerwony/pomarańczowy)
(12) [Switch off delay] wybór wytycznych czasu opóźnienia
(13) [Macro Recorder] rejestracja/zapis/wysłanie kolejności uruchamiania przycisków
(14) [Offset] ustawienie OFFSET zał./wył.
(15) [PC modes] bez funkcji
(16) [CH-2] ustawianie jasności kanału 2 (ręcznie/bezpośrednio)
(17) [Manual setup] ręczne ustawienie wartości światła
(18) [Stand-by-level] wybór wytycznych STANDBY
(19)
/
wybór funkcji światło dzienne/obecność zał./automatycznie/wył.
(20) Przyłącze mini USB
Sygnalizacja diodami LED
•
LED 1
- miga szybko podczas przesyłania sygnału (IR) (zielona)
•
LED 1
- miga w trybie „PROG“ (czerwona)
•
LED 1
- świeci się podczas przesyłania via USB (pomarańczowa)
•
LED 2
- miga w trybie „Sensor Select“ (zielona)
•
LED 2
- miga w trakcie zapisu rejestratora Macrorecorder (czerwona)
•
LED 1/LED 2 - świecą się podczas „Reset“ Master Remote (pomarańczowe)
DALIeco Control
Pilot User Remote
X7
(i X oddzielna instrukcja)
Przyciski/LED
(21) [ON/OFF] wszystkie lampy zał/wył.
(22) Sygnalizacja LED (zielona/czerwona/pomarańczowa)
(23) [1] przycisk sceny 1
(24) [3] przycisk sceny 3
(25) [Holiday] aktywacja trybu wakacyjnego
(26) [CH-1] ustawianie jasności kanału 1 (ręcznie/bezpośrednio)
(27) [2] przycisk sceny 2
(28) [4] przycisk sceny 4
(29) [Resume] ponowne przyjęcie automatycznej funkcji światła dziennego
(30) [CH-2] ustawianie jasności kanału 2 (ręcznie/bezpośrednio)
Sygnalizacja LED (22)
•
zielona
•
czerwona
•
pomarańczowa
4.3
- miga szybko podczas przesyłania sygnału (IR)
- miga w trybie „zapis“
- świeci się podczas „Reset“ User Remote
Włączanie/wyłączanie systemu
Przycisk zewnętrzny:
1.
Nacisnąć zewnętrzny przycisk (SP), aby włączyć lub wyłączyć
oświetlenie.
ON
OFF
ON
OFF
Master Remote i User Remote:
1.
Nacisnąć przycisk [ON/OFF] (SP), aby włączyć wzgl. wyłączyć CH-1 (DALI 1) i CH-2 (DALI 2).
5
Programowanie systemu krok po kroku przy pomocy
Master Remote
Programowanie wzgl. konfigurowanie odbywają się przy pomocy Master Remote wzgl. bezpośrednio przy czujniku.
Podczas naciskania przycisku kierować zawsze Master Remote na odpowiedni czujnik.
Tryb programowania X 5.1
Aktywacja trybu PROG
Krok 2
Wybór trybu działania
Tryby działania X 5.2
Krok 3
Zadanie wartości dla
regulacji światła
Ustawienia automatyczne X 5.3
lub ustawienia ręczne X 5.4
Krok 4
Indywidualne dostosowanie
wybranego trybu działania
Czas opóźnienia X 5.5
stand-by-level X 5.6
stand-by-time X 5.7
funkcje światła dziennego i obecności X 5.8
funkcja testowa X 5.9
Krok 5
Dostosowanie wartości światła
dla kanału 2 (CH-2)
Offset X 5.10
Krok 6
Funkcje specjalne
100 h Burn-in X 5.11
Sensor select X 5.12
PC modes X 5.13
Macro Recorder X 5.14
Tryb programowania (tryb PROG)
Regulacja strumienia świetlnego (ściemnienie) systemu
CH-1
Master Remote i User Remote:
1.
Przytrzymać wciśnięte przyciski [CH-1] lub [CH-2] górna/dół,
aby zwiększać/zmniejszać jasność kanałów DALI 1 i DALI 2
niezależnie od siebie.
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
PROG
gl e
Sin ice
Of f
CH-1
n
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Przycisk zewnętrzny:
1.
Nacisnąć zewnętrzny przycisk (LP), aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność obydwu kanałów.
27
W celu prowadzenia programowania i konfigurowania system musi być w trybie
programowania
Krok 1
5.1
4.4
Uwaga:
i
an
Ro i ta ry
om
4.2
PL
S
S ta i rc as e
1. Nacisnąć przycisk [PROG] (LP), aby aktywować tryb programowania (LED 1 miga). CH-1 / CH-2 zostaną ściemnione do
ostatniej zapisanej wartości (domyślnie = 80%).
2. Programowanie krok po kroku wyjaśnia pod X 5.1 do X 5.14
(możliwość kilku funkcji/ustawień kolejno po sobie).
3. Nacisnąć przycisk [PROG] (SP), aby zapisać ustawienia i
opuścić tryb programowania.
Jeżeli tryb PROG nie zostanie opuszczony świadomie, ustawienia są skuteczne po 60
sekundach. Tryb PROG zostanie automatycznie zakończony po 60 sekundach w przypadku
braku aktywności przycisków.
DALIeco Control
PL
Tryby działania X 8
Sposób przełączania skonfigurowanych wcześniej trybów działania: Wykresy X 9
5.2
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Of f
an
Ro i ta ry
om
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta i rc as e
5.3
•
•
•
•
•
•
5.5
do X 14 .
Single Office X 9
Open-plan Office X 10
Corridor X 11
Meeting- / Classroom X 12
Sanitary Room X 13
Staircase X 14
Switch off delay (czas opóźnienia)
Timer jest ustawiany do opuszczenia stanu „ON“ (zmiana na „STANDBY“ lub „OFF“) po ostatnim
stwierdzeniu obecności. W trybie funkcjonowania „Corridor“, „Staircase“ i „Sanitary“ timer jest
uruchamiany także przy dezaktywowanej rejestracji obecności. Tym samym sterowanie czasowe
jest także możliwe w trybie całkowicie ręcznym.
Switch off delay
test
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Przycisnąć [Switch off delay 3 min] (SP), aby ustawić czas
opóźnienia wyłączenia 3 minuty dla CH-1 i CH-2.
Ustawienia automatyczne
Ustawia wartość zadaną regulacji światła na 80% maksymalnego natężenia oświetlenia.
5.6
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
Manual
setup
Nacisnąć przycisk [Auto setup] (SP), aby rozpocząć kalibrację.
Po 3-minutowej kalibracji oświetlenie zamiga i rozpocznie się
automatyczna regulacja światła.
Wskazówka: Podczas „AutoSet Up“ ustawianie jest niemożliwe. Tryb „Prog“ jest kończony automatycznie po przeprowadzonym „AutoSet Up“.
Stand-by-level
Ustawienie jasności (%) w STANDBY wzgl. wyłączenie trybu funkcji STANDBY.
Stand-by-level
OFF
10 %
30 %
50 %
30 %
50 %
Stand-by-level
5.4
Ustawienia ręczne
OFF
10 %
1.
Na przykład nacisnąć przycisk [Stand-by-level 30%]
(SP lub LP), aby ustawić STANDBY dla CH-1 (CH-2 następuje
ew. z wartością OFFSET X 5.10).
2.
Nacisnąć przycisk [Stand-by-level OFF] (SP lub LP), aby
wyłączyć funkcję STANDBY.
Zapisuje wartość zadaną na dowolnie ustawianej wartości.
CH-1
CH-2
Auto
setup
1.
Nacisnąć przełącznik wahadłowy [CH-1] góra/dół, aby ustawić wartość zadaną dla regulacji.
5.7
Stand-by-time
Ustawienie czasu trwania STANDBY wzgl. włączanie funkcji STANDBY na stałe.
Manual
setup
Stand-by-time
CH-1
CH-2
Auto
setup
2.
Nacisnąć przycisk [Manual setup] (SP), aby zapisać aktualne
natężenie oświetlenia (lampki migają).
Manual
setup
i
28
•
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
30 s
Nacisnąć jeden z przycisków [Stand-by-time] (SP lub LP), aby
ustawić czas STANDBY dla CH-1 i CH-2.
Jeżeli wybrano [Stand-by-time ∞], oświetlenie nigdy się nie
wyłącza.
Wskazówka:
W trakcie trwania procesu zapisywania wartości zadanych czujnik LED miga na przemian
w kolorze czerwonym i zielonym. Tryb programowania wolno zakończyć dopiero po zakończeniu operacji, czyli po ok. 10 s. Aby uniknąć zafałszowania wartości pomiarowej w pamięci, podczas zapisywania wartości zadanej pod czujnikiem nie mogą przebywać ludzie.
5.8
Funkcje światła dziennego i
obecności
Funkcje światła dziennego i obecności mogą być ustawiane:
- wspólnie dla czujników podłączonych bezpośrednio (tryb PROG X 5.1)
- osobno dla czujników podłączonych bezpośrednio (Sensor select X 5.12)
DALIeco Control
PL
5.10 Ustawianie offsetu
Funkcje światła dziennego
Ustawianie wartości OFFSET (= odstęp pomiędzy CH-2 a CH-1) określonego trybu działania.
•
Przycisk [ON]
ON
Semi
Auto
•
Przycisk
[Semi Auto]
•
OFF
W pełni automatyczna regulacja światła dziennego
aktywna
100 h
Burn-in
ON
OFF
•
1.
Nacisnąć przycisk [Offset] (SP).
2.
Offset jest ustawiany przełącznikiem wahadłowym [CH-2]:
- LP = ustawienie zgrubne
- SP = ustawienie dokładne
Offset od CH-2 może wynieść:
- min. = wartość CH-1
- maks. = 100% jasności
Nacisnąć przycisk [Offset] (SP), aby zapisać ustawienie.
ON
OFF
2
Automatyczne wyłączanie w przypadku zbyt dużej
ilości światła dziennego
Włączanie ręczne
CH-1
Przycisk [OFF]
Offset
PC modes
1
CH-2
Auto
setup
Regulacja światła dziennego wyłączona
Manual
setup
Funkcje wykrywania ruchu
3.
Przycisk [ON]
ON
Semi
Auto
Przycisk
[Semi Auto]
OFF
Przycisk [OFF]
•
Detekcja obecności aktywna
•
•
Automatyczna zmiana w „STANDBY“ wzgl. „OFF“
po upływie czau opóźnienia
Włączanie ręczne
•
Detekcja obecności wyłączona
Uwaga:
i
Ustawienie offsetu jest możliwe wyłącznie poza trybem programowania.
5.11 100 h Burn-in
W przypadku zastosowania lamp luminoforowych stabilna praca i maksymalna trwałość są
zapewniane dopiero po fazie przepalenia (100 h przy 100%). Podczas przepalania wszystkie
funkcje automatyki są wyłączane, wszystkie lampy w systemie świecą się na 100%.
Diody LED wszystkich podłączonych czujników świecą się ciągle w kolorze czerwonym.
100 h
Burn-in
5.9
ON
OFF
Funkcja testowa
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
Przy pomocy funkcji testowej można sprawdzić obszar rejestracji czujnika.
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
29
Nacisnąć przycisk [test] (SP), aby włączyć funkcję testową.
Nacisnąć przycisk [PROG] (SP), aby wyjść z trybu programowania i uruchomić test.
Wejście do obszaru rejestracji:
- w przypadku wykrycia następuje 100% ON,
- bez wykrycia po 1 s z powrotem 1% ON.
W razie potrzeby zmienić obszar rejestracji poprzez ustawienie przesłon czujnika i powtarzać kroki 3 i 4 tak często, jak
to konieczne.
Po pomyślnym zakończeniu testu odczekać 60 sekund lub
wcześniej nacisnąć przycisk [ON/OFF] lub [CH-1/CH-2]
(SP), aby wyłączyć funkcję testową (powrót do normalnego
działania).
Podczas uruchamiania wzgl. regularnego wykorzystywania
systemu nacisnąć przycisk [100 h Burn-in ON/OFF] (SP), aby
uruchomić proces.
Ponownie nacisnąć przycisk [100 h Burn-in ON/OFF] (SP),
aby w razie potrzeby zakończyć proces przed czasem.
Dla każdego wywołania funkcji uruchamiany jest od nowa
przebieg 100 h.
5.12 Sensor select
1.
ON
OFF
Sensor
select
2.
3.
4.
Nacisnąć przycisk [Sensor select] (LP), aby wybrać czujnik
(LED wybranego czujnika miga na pomarańczowo).
Okresowo zmieniające się wskazanie diody LED czujnika:
- pomarańczowy = czujnik wybrany
- czerwony = funkcja obecności aktywna
- zielony = funkcja światła dziennego aktywna
Dokonywanie ustawień czujnika X 5.8.
W przypadku kilku czujników w systemie ponownie uruchomić
przycisk [Sensor select] (SP), aby wybrać następny czujnik.
Nacisnąć przycisk [Sensor select] (LP), aby zapisać ustawienia czujnika lub przycisk [PROG] (SP).
DALIeco Control
PL
5.13 PC modes
7
Konfiguracje utworzone przy pomocy oprogramowania PC DALIeco i zapisane poprzez łącze
USB w pamięci PC1 lub PC2 można wysłać, naciskając przycisk PC1 lub PC2 i przesyłając je w
ten sposób do sterownika.
Podczas naciskania przycisku kierować zawsze User Remote na odpowiedni czujnik.
7.1
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
1.
2.
3.
Uruchom tryb programowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [Prog]
Naciśnij [PC1] lub [PC2], aby uruchomić wysyłanie
Pomyślne i kompletne przesłanie konfiguracji zostanie potwierdzone błyśnięciem oświetlenia.
Więcej informacji o funkcjach oprogramowania PC zawiera
odpowiednia instrukcja.
Obsługa systemu przy pomocy User Remote
Przyciski scen [1] do [4]
1
2
•
3
4
•
Holiday
Resume
•
5.14 Macro Recorder
W przypadku zastosowania identycznej konfiguracji w wielu sterownikach, podczas uruchamiania systemu możliwe jest zarejestrowanie naciskania przycisków Master Remote za pomocą
rejestratora Macro Recorder, a następnie przesłanie zapisu do innych sterowników.
1.
Macro Recorder
2.
3.
4.
5.
i
Uruchom tryb programowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [Prog]
Uruchom rejestrowanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku [rec] (oświetlenie zostaje przełączone na 100%, a
czerwona dioda LED przycisku pilota „Sensor Select” sygnalizuje rozpoczęcie rejestrowania)
Przeprowadź zwykłe programowanie (patrz rozdział 5)
Zakończ rejestrowanie przyciskiem [stop] (czerwona dioda
LED przycisku pilota „Sensor Select” gaśnie)
Odtwórz konfigurację przyciskiem [play] i prześlij do innego
sterownika za pomocą sygnałów nadawanych w podczerwieni.
CH-1
7.2
Holiday
Resume
Tymczasowa dezaktywacja wykrywania obecności przy pomocy
przycisku (SP), dioda LED czujnika pozostaje na stałe czerwona.
Reaktywacja możliwa przy pomocy przycisków [ON/OFF], przycisków scen [1] do [4] i [CH-1]/[CH-2].
Ważna uwaga:
Za pomocą rejestratora Macro Recorder nie można rejestrować ani przesyłać indywidualnej konfiguracji poszczególnych czujników przeprowadzonej przy użyciu przycisku
„Sensor select”. Rejestrowanie zostaje automatycznie zakończone z chwilą wyjścia z
trybu programowania.
Tworzenie indywidualnych konfiguracji z użyciem
oprogramowania DALIeco PC Software
Przy pomocy oprogramowania DALIeco PC Software można tworzyć indywidualne profile funkcji
oraz parametryzowania, zapisywać je za pośrednictwem USB na kontrolerze Master Remote i
następnie przesyłać do sterownika za pośrednictwem sygnału IR. Szczegóły i pobieranie oprogramowania w Internecie pod: www.osram.com/dalieco
30
Wywołanie sceny: wybór zapisanej sceny świetlnej naciśnięciem przycisku (SP)
Zapisanie sceny: natężenie oświetlenia zmienione ręcznie
przez [CH-1] i/lub [CH-2] może zostać przypisane przyciskiem (LP) do przycisku sceny (system mignie w celu
potwierdzenia).
Blokowanie lub ponowne zwalnianie zapisu sceny:
1. Nacisnąć równocześnie przyciski [Holiday]+[CH-2 S] (VLP)
(LED miga na czerwono).
2. - Nacisnąć przycisk [1] (SP), aby zablokować zapis sceny
(LED zapali się na czerwono na trzy sekundy).
- Nacisnąć przycisk [2] (SP), aby zwolnić zapis (LED zapali
się na zielono na trzy sekundy).
Przycisk [Holiday]
7.3
Przycisk [Resume]
Holiday
6
CH-2
X7
Resume
Ponowne przyjęcie automatycznej funkcji sterowania światłem
przyciskiem (SP). W trybach działania bez regulacji światła przycisk
ten nie posiada żadnej funkcji.
DALIeco Control
7.4
PL
Niezależna obsługa kilku systemów
Przyuczanie User Remote do wybranego, określonego odbiornika, aby umożliwić niezależną
obsługę kilku systemów (maksymalnie 15) w tym samym pomieszczeniu.
1.
1
2
3
4
Holiday
Resume
2.
3.
Nacisnąć równocześnie przyciski [CH-1 T] + [CH-2 T]
(VLP), aby uruchomić indywidualne sterowanie (LED miga na
czerwono).
Aktywacja bloku numerycznego (ustawienie fabryczne = 16):
- Blok numeryczny 1-4: Nacisnąć przycisk [1] (SP).
- Blok numeryczny 5-8: Nacisnąć przycisk [2] (SP).
- Blok numeryczny 9-12: Nacisnąć przycisk [3] (SP).
- Blok numeryczny 13-16: Nacisnąć przycisk [4] (SP).
Programowanie numeru systemowego:
- Nacisnąć przycisk [1], [2], [3] lub [4] (SP) dla programowanego numeru systemowego (ustawienie fabryczne = 16)
(zielona dioda LED mignie dwukrotnie i system zamruga w
celu potwierdzenia).
9
Dane techniczne
Przyłącze sieciowe
Wejście przycisków
220-240 V AC 50-60 Hz
Bezpotencjałowe zestyki zwierne,
maks. długość przewodu 50 m
Interfejs DALI (dane dla każdego kanału) Maks. całkowita długość kabla: 100 m
Maks. 16 EVG + maks. 3 DALI
Czujniki lub łączniki klawiszowe
Dostępny prąd sterujący DALI
Maks. 64 mA na jednym kanale
Interfejs czujnikowy
Maks. 4 DALIeco LS/PD LI lub
Maks. 96 mA w sumie na obu kanałach
4 DALIeco LS/PD LI NP lub
czujnik 1 HF LS LI
Maks. długość przewodu w sumie
--> Przykład: Programowanie numeru systemowego 10:
1.
Nacisnąć równocześnie przyciski [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP) (LED miga na czerwono).
2.
Nacisnąć przycisk [3] (SP), aby aktywować blok numeryczny 9-12.
3.
Nacisnąć przycisk [2] (SP), aby zaprogramować numer systemowy 10
(zielona dioda LED mignie dwukrotnie i system zamiga w celu potwierdzenia).
do wszystkich czujników: 25 m
Maks. długość przewodów
wejście przycisku
Pobór mocy
8
Reset
8.1
Reset systemu (przy pomocy Master Remote)
1.
2.
3.
Nacisnąć przycisk [PROG] (LP), aby uruchomić tryb programowania (LED 1 miga).
Nacisnąć [Single Office] (SP), aby ustawić domyślny tryb działania (LED 1 szybko miga).
Nacisnąć przycisk [PROG] (SP), aby opuścić tryb programowania.
8.2
Reset Master Remote
1.
2.
3.
Nacisnąć przycisk [PROG] (LP), aby uruchomić tryb programowania (LED 1 miga).
Równoczesne naciśnięcie (VLP) [Corridor] i [Staircase] (LED 2 miga).
Nacisnąć przycisk [PROG] (LP) – (LED 1 i LED 2 zapalą się w kolorze pomarańczowym na
3 sekundy).
8.3
Reset User Remote
1.
2.
Równoczesne naciśnięcie (VLP) [CH-1 S] i [Resume] (LED miga na czerwono).
Nacisnąć [4] (SP) – (LED zapali się w kolorze pomarańczowym na 3 sekundy).
0,2 W – 3,0 W (w zależności od
liczby elektr. ukł. zasil./czujników)
Temperatura otoczenia
-20 °C do +50 °C (praca)
Stopień ochrony
IP20
Klasa ochrony
II, klasa izolacji
Zgodność
CE
i
Ważne uwagi:
•
•
•
•
•
31
50 m (łącznie)
Przewód synchronizacji /
Przycisk, czujnik i linie DALI muszą być prowadzone oddzielnie od linii zasilania
lampy i modułu LED.
Jeśli to możliwe, linie przycisków nie powinny być prowadzone razem z zasilaniem
w ramach tego samego przewodu.
Linie czujników należy prowadzić oddzielnie od zasilania.
W przypadku dłuższych przewodów lub zakłóceń elektromagnetycznych zaleca się,
aby czujniki rozszerzające funkcje lub przyciski były podłączane przez linię DALI.
Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, nowe komponenty wolno podłączać (lub
odłączać/wyjmować już zainstalowane komponenty) wyłącznie po odłączeniu od napięcia.
DALIeco Control
SK
Ovládanie DALIeco Control – inštalácia a obsluha
Obsah
1
1.1
1.2
Všeobecné pokyny ............................................................................33
Symboly a skratky v tomto návode na obsluhu ..................................33
Použitie v súlade s určením .................................................................33
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
Montáž a inštalácia ...........................................................................33
Miery a montážne rozmery X 2 .......................................................33
Obsadenie pripojení riadiacej jednotky X 3
...................................33
Funkcia plug and play .........................................................................33
Manuálne ovládanie jedným tlačidlom X 4a ....................................33
Manuálne ovládanie dvoma tlačidlami X 4b ......................................33
Plne automatická regulácia v závislosti od prítomnosti a
denného svetla X 9 ..........................................................................34
Pripojovacia schéma elektrických systémových komponentov X 5a .. 34
Prípojka snímača X 5b .....................................................................34
Externé tlačidlo X 5a ........................................................................34
Pripojenie prídavných snímačov a tlačidiel cez vedenie DALI X 6a .. 34
Prepojenie tlačidiel cez tlačidlovú prepájaciu jednotku ......................34
Prepojenie snímačov pomocou vedenia DALI ....................................35
Synchronizácia riadiacich prístrojov X 6b ........................................35
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Funkčnosť a externé komponenty ...................................................36
Základné funkcie .................................................................................36
Dvojkanálové riadenie DALI 1/DALI 2 .................................................36
Externé tlačidlo X 5a ........................................................................36
Reakcia po prerušení siete .................................................................36
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Obsluha ...............................................................................................36
Diaľkové ovládanie Master Remote X 7 (a X osobitný návod)........36
Diaľkové ovládanie User Remote X 7 (a X osobitný návod) ...........37
Zapnutie/vypnutie systému .................................................................37
Tlmenie systému ..................................................................................37
32
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Programovanie systému pomocou diaľkového ovládania
Master Remote krok za krokom ......................................................37
Programovací režim (režim PROG) ......................................................37
Funkčné režimy X 8 .........................................................................38
Auto setup (automatické nastavenie) ..................................................38
Manual setup (manuálne nastavenie) ..................................................38
Switch off delay (čas dobehu) ............................................................38
Stand-by-level .....................................................................................38
Stand-by-time ......................................................................................38
Funkcie denného svetla a
prítomnosti ..................................38
Testovacia funkcia ...............................................................................39
Nastavenie Offset ................................................................................39
100 h Burn-in (zahorenie) ....................................................................39
Sensor select (výber snímača).............................................................39
PC modes ............................................................................................40
Macro Recorder ...................................................................................40
6
Vytváranie individuálnych konfigurácií pomocou
počítačového softvéru DALIeco .......................................................40
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Systémová obsluha pomocou diaľkového ovládania
User Remote ......................................................................................40
Tlačidlá scény [1] až [4] X 7 ............................................................40
Tlačidlo [Holiday] .................................................................................40
Tlačidlo [Resume] ...............................................................................40
Nezávislá obsluha viacerých systémov ...............................................41
8
8.1
8.2
8.3
Reset ...................................................................................................41
Reset systému (pomocou diaľkového ovládania Master Remote)......41
Reset diaľkového ovládania Master Remote.......................................41
Reset diaľkového ovládania User Remote ..........................................41
9
Technické údaje ................................................................................41
DALIeco Control
SK
1
Všeobecné pokyny
2
Montáž a inštalácia
1.1
Symboly a skratky v tomto návode na obsluhu
2.1
Miery a montážne rozmery
2.2
Obsadenie pripojení riadiacej jednotky
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
sieťové pripojenie
sieťové pripojenie
neobsadené
DALI 1(-)
DALI 1(+)
DALI 2(-)
DALI 2(+)
pripojenie snímača (4p4c)
vstup externých tlačidiel / 1. Tlačidlá
Prípojka synchronizácie / 2. Tlačidlá
GND – referenčný potenciál externých tlačidiel
2.3
Funkcia plug and play
•
1.
X 14
Odrážka, zoznam
Očíslovanie krokov postupu v predurčenom poradí
Odkaz na odsek (napr. 2.2), resp. osobitný návod (potom bez čísiel)
Odkaz na obrázok (napr. na obrázok 14)
SP
LP
VLP
DP
Skratka pre „Short Press /krátke stlačenie tlačidla“ (<0,5 s)
Skratka pre „Long Press /dlhé stlačenie tlačidla“ (>0,5 s)
„Very Long Press /veľmi dlhé stlačenie tlačidla“ (>10 s)
„Double Press /krátke dvojité stlačenie“ (každé stlačenie <0,5 s)
X 2.2
i
1.2
Symbol „INFORMÁCIA/UPOZORNENIE"
X2
X3
Použitie v súlade s určením
Tento výrobok je vyvinutý a určený špeciálne na použitie so systémami ovládania svetla pre svietidlá. Akékoľvek iné použitie, ako je použitie popísané v tomto návode na obsluhu, je v rozpore s
určením.
Ovládací prístroj DALIeco sa bez dodatočného programovania používa ako čisto manuálne
tlačidlové ovládanie a na plne automatickú reguláciu jednotlivých svietidiel, príp. osvetlenia
jednotlivých miestností, v závislosti od prítomnosti a denného svetla
Použitá symbolika schém
Svietidlo je zapnuté:
„ON “
Svietidlo je vypnuté:
„OFF“
Automatické zapnutie osvetlenia prostredníctvom detekcie
prítomnosti.
Manuálne zapnutie osvetlenia prostredníctvom externého tlačidla.
i
Upozornenie:
Viaceré ovládacie miesta sa môžu realizovať prostredníctvom paralelného zapojenia
tlačidiel pri dodržaní max. celkovej dĺžky vedenia (pozri technické údaje).
X 4a
Ak je ovládací prístroj v stave nastavenia z výroby a nie je pripojený žiadny senzor, pracuje ako
ovládanie jedným tlačidlom.
2.3.1 Manuálne ovládanie jedným tlačidlom
Funkcie tlačidiel
Čas omeškania 1:
Po opustení detekčného
priestoru prítomnosti.
min.
Čas omeškania 2
•
•
•
SP: zapnutie, príp. vypnutie DALI CH-1 a CH-2 (prepínacia funkcia) (CH- kanál)
LP: zosilnenie, príp. stlmenie DALI CH-1 a CH-2 (prepínacia funkcia)
DP: uloženie aktuálnej osvitovej hodnoty ako hodnoty zapnutia
min.
X 4b
Ak je ovládací prístroj v stave nastavenia z výroby a nie je pripojený žiadny senzor, môže sa
ovládanie dvoma tlačidlami aktivovať pre samostatné ovládanie DALI CH-1 a DALI CH-2.
2.3.2 Manuálne ovládanie dvoma tlačidlami
Aktivácia ovládania dvoma tlačidlami
•
33
Súčasné VLP na 10 s na obe tlačidlá (osvetlenie bliká pre potvrdenie)
DALIeco Control
SK
Externé tlačidlo X 5a
Tlačidlo na manuálne ovládanie/nastavenie. Podmienky pripojenia X 8.
Funkcie tlačidiel (P1)
2.6
•
•
•
2.7
SP: zapnutie, príp. vypnutie DALI CH-1 (prepínacia funkcia)
LP: zosilnenie, príp. stlmenie DALI CH-1 (prepínacia funkcia)
DP: uloženie aktuálnej osvitovej hodnoty DALI CH-1 ako hodnoty zapnutia pre DALI CH-1
Funkcie tlačidiel (P2)
•
•
•
SP: zapnutie, príp. vypnutie DALI CH-2 (prepínacia funkcia)
LP: zosilnenie, príp. stlmenie DALI CH-2 (prepínacia funkcia)
DP: uloženie aktuálnej osvitovej hodnoty DALI CH-2 ako hodnoty zapnutia pre DALI CH-2
Deaktivácia ovládania dvoma tlačidlami (= návrat k ovládaniu jedným tlačidlom)
•
Súčasné VLP na 20 s na obe tlačidlá (osvetlenie bliká pre potvrdenie)
2.3.3 Plne automatická regulácia v závislosti od prítomnosti a denného svetla X 9
Ak je ovládací prístroj v stave nastavenia z výroby a minimálne jeden senzor je pripojený na rozhranie
senzorov, pracuje ovládací prístroj ako regulácia v závislosti od prítomnosti a denného svetla. Z výroby prednastavená požadovaná hodnota regulácie sa môže podľa potreby zmeniť pomocou tlačidiel.
SP: zapnutie, príp. vypnutie DALI CH-1 a CH-2 (prepínacia funkcia)
LP: zosilnenie, príp. stlmenie DALI CH-1 a CH-2 (prepínacia funkcia)
DP: uloženie aktuálnej hodnoty jasu ako požadovanej hodnoty regulácie
i
Základné nastavenie tlačidlovej prepájacej jednotky
V základnom nastavení (= v stave pri dodaní) majú všetky vstupy/tlačidlá tú istú funkciu.
Funkcia zodpovedá tlačidlu, ktoré je priamo pripojené na vstup tlačidla riadiacej jednotky X 3.3.
Dôležité pokyny:
Zasunutie, príp. vysunutie senzorov sa smie uskutočňovať len vtedy, keď je ovládací
prístroj v beznapäťovom stave, inak nie je možné zaručiť správne fungovanie prístroja.
Počas ukladania požadovanej hodnoty regulácie bliká LED dióda senzora striedavo na
červeno/zeleno, kým nie je proces ukončený.
Pripojovacia schéma elektrických systémových komponentov
X 5a
2.5 Prípojka snímača X 5b
Snímač je určený na integrovanie svietidiel. Inštalácia a nastavenia na snímači X osobitný návod.
Pripojenie max. 4 snímačov (3) cez konektor Y (4) a kábel snímača (2) na prípojke snímača
riadiacej jednotky (1).
Požiadavky na polohu snímačov a svietidiel:
•
Celé (monitorované) pracovisko leží v detekčnom priestore snímača.
•
Zabráňte priamemu ožiareniu snímača zo zdrojov svetla (chybné merania).
•
Snímač sa nesmie inštalovať v oblastiach s prievanom (klimatizačné zariadenie/vetranie) alebo v blízkosti zdrojov tepla (kopírovacie zariadenie/ohrievač vzduchu) (simuluje
to pohyb osôb).
34
Tlačidlá sa môžu na vedenie DALI pripojiť bez ďalšieho uvedenia do prevádzky pomocou tlačidlovej prepájacej jednotky. Každá pripojená tlačidlová prepájacia jednotka má štyri vstupy (A-D).
Funkcia tlačidla na vstupe prepájacej jednotky A:
• SP: Zapnutie/vypnutie DALI CH-1 (funkcia toggle)
• LP: Zvyšovanie/znižovanie tlmenia DALI CH-1 (funkcia toggle)
Ukladanie požadovanej hodnoty regulácie by sa malo uskutočňovať pri slabom podiele
denného/cudzieho svetla.
2.4
2.7.1 Prepojenie tlačidiel cez tlačidlovú prepájaciu jednotku
Alternatívna funkcia/obsadenie tlačidiel tlačidlovej prepájacej jednotky
Funkcie tlačidiel
•
•
•
Pripojenie prídavných snímačov a tlačidiel cez vedenie DALI X 6a
Prídavné snímače, resp. tlačidlá sa priamo, resp. cez väzbové členy dajú pripojiť na obe
linky DALI. Funkčnosť pritom nezávisí od toho, či sa pripojenie vykoná prostredníctvom DALI kanála 1 alebo kanála 2. Na každý kanál DALI sa smú dodatočne k 16 elektronickým predradníkom
DALI pripojiť až tri tlačidlové prepájacie jednotky alebo snímače.
Funkcia tlačidla na vstupe prepájacej jednotky B:
• SP: Zapnutie/vypnutie DALI CH-2 (funkcia toggle)
• LP: Zvyšovanie/znižovanie tlmenia DALI CH-2 (funkcia toggle)
Funkcia tlačidla na vstupe prepájacej jednotky C:
• SP a LP: Zapnutie/zmena z pohotovostného režimu „Standby“ do stavu „ON“
Funkcia tlačidla na vstupe prepájacej jednotky D:
• SP a LP: Vypnutie/zmena zo stavu „ON“ do pohotovostného režimu „Standby“
Aktivácia alternatívnej funkcie/obsadenia tlačidiel tlačidlovej prepájacej jednotky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spustite programovací režim pomocou LP tlačidla „Prog“ (5) na diaľkovom ovládaní
Aktivujte výber Sensor Select pomocou LP tlačidla (10) na diaľkovom ovládaní
Stlačte ľubovoľné tlačidlo pripojené na tlačidlovú prepájaciu jednotku
Osvetlenie stlmí jas na 10 % a indikuje tak začiatok konfiguračného procesu
Po cca 1 minúte (v závislosti od počtu prepájacích jednotiek) sa postup ukončí
A osvetlenie dvakrát zabliká na potvrdenie
DALIeco Control
SK
Obnovenie nastavenia tlačidlovej prepájacej jednotky na základné
nastavenie X 6a
1.
Spustite programovací režim pomocou LP tlačidla „Prog“ (5) na diaľkovom ovládaní
2.
Aktivujte výber Sensor Select pomocou tlačidla (10) na diaľkovom ovládaní
3.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo pripojené na tlačidlovej prepájacej jednotke na viac ako 10 s
4.
Osvetlenie stlmí jas na 10 % a indikuje tak začiatok procesu obnovenia nastavenia
Po ukončení procesu obnovenia nastavenia sa osvetlenie krátko prepne na 100 %, následne
sa opäť nastaví pôvodná hodnota.
(2) Prevádzkový režim s definitívnym pohotovostným stavom Standby
(Open plan office (otvorený kancelársky priestor)/Sanitary room (sanitárne
zariadenie)/Staircase (schodisko))
•
•
2.7.2 Prepojenie snímačov pomocou vedenia DALI
Snímače sa môžu pripojiť prostredníctvom snímačovej prepájacej jednotky bez ďalšieho uvedenia
do prevádzky a umožňujú rozšírenie detekčného priestoru prítomnosti.
Svetelné hodnoty týchto snímačov sa nevyhodnocujú.
i
i
•
(3) Prevádzkový režim s permanentným pohotovostným stavom Standby
(Corridor – chodba)
Dôležité upozornenie:
Na konfiguráciu ovládania pomocou infračerveného diaľkového ovládania musí byť na
rozhraní snímača riadiacej jednotky pripojený aspoň jeden snímač.
•
Dôležité upozornenie:
•
Regulácia denného svetla využíva výhradne svetelné hodnoty snímačov pripojených na
rozhranie snímača.
•
2.8
Synchronizácia riadiacich prístrojov
X 6b
Na rozšírenie zariadení a na zaistenie centrálneho zapínania/vypínania viacerých riadiacich prístrojov umožňuje 2-žilové spojenie synchronizáciu až 8 riadiacich prístrojov. Toto synchronizačné
vedenie sa využíva na výmenu signálov z pohybových snímačov a signálov generovaných stláčaním tlačidiel pripojených na vstupy C a D-tlačidlovými prepájacími jednotkami. Reakcia pri prijatí
pohybových signálov, resp. signálov zo stláčaných tlačidiel závisí od zvoleného prevádzkového
režimu. Pritom sa musia rozlišovať 3 prípady:
(1) Prevádzkový režim bez pohotovostného stavu Standby (Single office –
samostatná kancelária)
•
•
•
35
Pri prijatí signálov pohybu cez synchronizačné vedenie sa ovládací prístroj prepne zo stavu
OFF (VYP.) do stavu STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) a spustí čas pohotovostného
režimu, príp. tento opäť resetuje, v prípade, že sa ovládací prístroj už nachádza v stave
STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM).
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup 3-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa riadiaci
prístroj prepne do stavu „ON“ a spustí čas dobehu, resp. opäť vynuluje čas dobehu, ak sa
riadiaci prístroj už nachádza v stave „ON“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup 4-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa riadiaci
prístroj prepne do stavu „OFF“, resp. zostane v stave „OFF“.
Pri prijatí signálov pohybu cez synchronizačné vedenie sa ovládací prístroj prepne do stavu
ON (ZAP.) a spustí čas dobehu, príp. resetuje čas dobehu, v prípade, že sa ovládací prístroj
už nachádza v stave ON (ZAP.).
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup C-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa riadiaci
prístroj prepne do stavu „ON“ a spustí čas dobehu, resp. opäť vynuluje čas dobehu, ak sa
riadiaci prístroj už nachádza v stave „ON“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup D-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa prepne do
stavu „OFF“, resp. riadiaci prístroj zostane v stave „OFF“.
Pri prijatí signálov pohybu cez synchronizačné vedenie sa ovládací prístroj prepne do stavu
ON (ZAP.) a spustí čas dobehu, príp. resetuje čas dobehu v prípade, že sa ovládací prístroj už
nachádza v stave ON (ZAP.).
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup C-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa riadiaci
prístroj prepne do stavu „ON“ a spustí čas dobehu, resp. opäť vynuluje čas dobehu, ak sa
riadiaci prístroj už nachádza v stave „ON“.
Po stlačení tlačidla pripojeného na vstup D-tlačidlovou prepájacou jednotkou sa prepne do
pohotovostného stavu „STANDBY“, resp. riadiaci prístroj zostane v pohotovostnom stave
„STANDBY“.
i
Doplňujúce pokyny:
Prenášajú sa taktiež pohybové signály snímačov pripojených priamo na riadiace prístroje, ako aj cez vedenie DALI.
Prenos signálov z tlačidiel pracuje bez ohľadu na to, či je príslušná tlačidlová prepájacia
jednotka napojená na kanál DALI 1 alebo kanál 2.
Ak je detekcia pohybu nastavená na „Semi Auto“, resp. ak je aktívny režim „Holiday“,
riadiace prístroje nereagujú v stave „OFF“ na príjem pohybových signálov cez synchronizačné vedenie.
Ak je detekcia pohybu deaktivovaná, riadiace prístroje nereagujú na príjem pohybových
signálov a nevysielajú cez synchronizačné vedenie žiadne pohybové signály.
Pri aktívnej testovacej funkcii „Test detekčného rozsahu snímačov“ neprenáša príslušný
riadiaci prístroj po synchronizačnom vedení žiadne pohybové signály, resp. nereaguje
na synchronizačné signály.
Stlačenie tlačidiel pripojených na vstup tlačidiel C, resp. D a príslušné signály na synchronizačnom vedení nespôsobia ukončenie režimu „Holiday“.
Po synchronizačnom vedení sa neprenášajú udalosti spôsobené stlačením tlačidiel
pripojených priamo na riadiace prístroje, resp. na vstup A alebo B tlačidlovej prepájacej
jednotky a ovládacie operácie (používateľského) diaľkového ovládania User Remote.
Pri naprogramovaní pohotovostného stavu „STANDBY 2“ pomocou počítačového softvéru (pozrite si návod pre softvér) platí tento pohotovostný stav „STANDBY“ pre popis
synchronizačnej funkcie.
DALIeco Control
SK
3
Funkčnosť a externé komponenty
4
3.1
Základné funkcie
Popis všetkých tlačidiel/LED (hlavného) diaľkového ovládania Master Remote a jeho funkcií, ako
aj popis všetkých tlačidiel/LED (používateľského) diaľkového ovládania User Remote a jeho
základných funkcií.
Riadiaca jednotka mení/prepína osvetlenie na pracoviskách, chodbách a v iných spoločných
priestoroch v závislosti od využiteľného denného svetla a prítomnosti/pohybu osôb. Zaznamenáva sa to prostredníctvom snímačov. Zvyšuje sa tým pracovné pohodlie a znižuje spotreba
energie. Pre rôzne použitia/situácie sú k dispozícii funkčné režimy X 8 .
Funkčné režimy sa dajú individuálne prispôsobiť X 5.
3.2
Dvojkanálové riadenie DALI 1/DALI 2
Svietidlá sa môžu prevádzkovať po elektrickej inštalácii na DALI 1 (CH-1) a DALI 2 (CH-2) s
identickými svetelnými hodnotami alebo nastavením OFFSET pre CH-2 X 5.10.
Externé tlačidlo X 5a
Stlačenie externého tlačidla má prednosť pred automatickými funkciami.
3.3
3.4
Reakcia po prerušení siete
V závislosti od predtým nastaveného funkčného režimu je systém pri obnovení sieťového napätia
v prednastavenom stave:
Funkčný režim
Stav
Single Office (samostatná kancelária)
OFF
Open Plan Office (otvorený kancelársky
priestor)
OFF
Corridor (chodba)
STANDBY (pohotovostný režim)
Meetingroom/Classroom (zasadacia miestnosť/učebňa)
LAST STATE (posledný stav)
Sanitary Room (sanitárne zariadenie)
STANDBY (pohotovostný režim)
Staircase (schodisko)
STANDBY (pohotovostný režim)
36
4.1
Obsluha
Diaľkové ovládanie Master Remote
X7
(a X osobitný návod)
Tlačidlá/LED/pripojenia
(1)
[ON/OFF] zapnutie/vypnutie osvetlenia
(2)
Signalizácia LED 1 (zelená/červená/oranžová)
(3)
[test] testovací režim na nastavenie detekčného priestoru (1 sekunda času dobehu)
(4)
[Funktionsmodi] výber
(5)
[PROG] zapnutie/vypnutie programovacieho režimu
(6)
[100 h Burn-in] zapnutie/vypnutie
(7)
[Auto setup] aktivácia automatického uloženia požadovanej hodnoty
(8)
[CH-1] nastavenie jasu na kanáli 1 (manuálne/priamo)
(9)
[Stand-by-time] výber údajov pre čas pohotovostného režimu STANDBY
(10) [Sensor select] výber snímača
(11) Signalizácia LED 2 (zelená/červená/oranžová)
(12) [Switch off delay] výber údajov pre čas dobehu
(13) [Macro Recorder] záznam/uloženie/odoslanie poradia tlačidiel
(14) [Offset] zapnutie/vypnutie nastavenia OFFSET
(15) [PC modes] bez funkcie
(16) [CH-2] nastavenie jasu na kanáli 2 (manuálne/priamo)
(17) [Manual setup] manuálne nastavenie svetelnej hodnoty
(18) [Stand-by-level] výber údajov pre pohotovostný režim STANDBY
(19)
/
výber – zapnuté/poloautomatické/vypnuté funkcie denného svetla/prítomnosti
(20) Pripojenie USB Mini
Signalizácia LED
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 2
•
LED 2
•
LED 1/LED 2
- bliká rýchlo pri prenose signálu (infračervený prenos) (zelená)
- bliká v režime „PROG“ (červená)
- svieti počas prenosu cez USB (oranžová)
- bliká v režime „Sensor Select“ (zelená)
- bliká počas zaznamenania záznamu makra „Macro Recorder“ (červená).
- svietia počas funkcie „Reset“ diaľkového ovládania Master Remote (oranžová)
DALIeco Control
X7
(a X osobitný návod)
Tlačidlá/LED
(21) [ON/OFF] zapnutie/vypnutie všetkých svietidiel
(22) Signalizácia LED (zelená/červená/oranžová)
(23) [1] tlačidlo scény 1
(24) [3] tlačidlo scény 3
(25) [Holiday] aktivácia režimu Holiday
(26) [CH-1] nastavenie jasu na kanáli 1 (manuálne/priamo)
(27) [2] tlačidlo scény 2
(28) [4] tlačidlo scény 4
(29) [Resume] obnovenie automatickej funkcie denného svetla
(30) [CH-2] nastavenie jasu na kanáli 2 (manuálne/priamo)
Signalizácia LED (22)
•
zelená
- bliká rýchlo pri prenose signálu (infračervený)
•
červená
- bliká v režime „Uloženie“
•
oranžová - svieti počas funkcie „Reset“ diaľkového ovládania User Remote
4.3
Zapnutie/vypnutie systému
Externé tlačidlo:
1.
Stlačte externé tlačidlo (SP), aby ste zapli alebo vypli osvetlenie.
ON
OFF
4.4
ON
OFF
Diaľkové ovládania Master Remote a User Remote:
1.
Stlačte tlačidlo [ON/OFF] (SP), aby ste zapli alebo vypli CH-1
(DALI 1) a CH-2 (DALI 2).
Tlmenie systému
Programovanie, resp. konfigurácia sa vykonáva prostredníctvom diaľkového ovládania Master
Remote alebo priamo na snímači.
Pri stlačení tlačidla diaľkového ovládania Master Remote mierte vždy na príslušný snímač.
Na programovanie a konfigurovanie musí byť systém prepnutý do programovacieho režimu.
Krok 1
Aktivácia režimu PROG
Programovací režim X 5.1
Krok 2
Výber funkčného režimu
Funkčné režimy X 5.2
Krok 3
Zadanie požadovanej hodnoty
na svetelnú reguláciu
Auto setup X 5.3
alebo Manual setup X 5.4
Krok 4
Individuálne prispôsobenie
zvoleného funkčného režimu
Čas dobehu X 5.5
Stand-by-level X 5.6
Stand-by-time X 5.7
Funkcie denného svetla a prítomnosti X 5.8
Testovacia funkcia X 5.9
Krok 5
Prispôsobenie svetelných hodnôt
pre kanál 2 (CH-2)
Offset X 5.10
Krok 6
Špeciálne funkcie
100 h Burn-in X 5.11
Sensor select X 5.12
PC modes X 5.13
Macro Recorder X 5.14
Programovací režim (režim PROG)
n
C or ri dor
Cla
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
Diaľkové ovládania Master Remote a User Remote:
1.
Podržte tlačidlá [CH-1] alebo [CH-2] stlačené hore/dole,
aby ste nezávislo od seba zvýšili/znížili jas kanálov DALI 1
a DALI 2.
Upozornenie:
i
gl e
Sin ice
Of f
CH-1
Programovanie systému pomocou diaľkového ovládania
Master Remote krok za krokom
5.1
Externé tlačidlo:
1.
Stlačte externé tlačidlo (LP), aby ste zvýšili alebo znížili jas
každého kanálu.
CH-1
5
an
Ro i ta ry
om
Diaľkové ovládanie User Remote
Open
Of fi c pl a
e
4.2
SK
S
S ta i rc as e
1. Stlačte tlačidlo [PROG] (LP), aby ste aktivovali programovací
režim (LED 1 bliká). Kanály CH-1/CH-2 sa stlmia na naposledy
uloženú požadovanú hodnotu (predvolené nastavenie = 80 %).
2. Programovanie krok za krokom je vysvetlené v časti X 5.1 až
X 5.14 (možnosť viacerých funkcií/nastavení za sebou).
3. Stlačte tlačidlo [PROG] (SP), aby ste uložili nastavenia a
opustili programovací režim.
Ak sa režim PROG neopustí cielene, budú nastavenia účinné po 60 sekundách.
Režim PROG sa po 60 sekundách bez stlačenia tlačidla automaticky ukončí.
37
DALIeco Control
SK
Funkčné režimy X 8
Spínacia reakcia vopred nakonfigurovaných funkčných režimov: Schémy X 9
5.2
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Of f
an
Ro i ta ry
om
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta i rc as e
5.3
•
•
•
•
•
•
5.5
až X 14 .
Single Office (samostatná kancelária) X 9
Open Plan Office (otvorený kancelársky priestor) X 10
Corridor (chodba) X 11
Meetingroom/Classroom (zasadacia miestnosť/učebňa)
X 12
Sanitary Room (sanitárne zariadenie) X 13
Staircase (schodisko) X 14
Switch off delay (čas dobehu)
Časovač sa nastaví až do opustenia stavu „ON“ (prepnutie do pohotovostného režimu
„STANDBY“ alebo „OFF“) po poslednej detekcii prítomnosti. Vo funkčných režimoch „Corridor“,
„Staircase“ a „Sanitary“ sa časovač spustí aj pri dezaktivovanej detekcii prítomnosti pri zapnutí
osvetlenia. Ovládanie v závislosti od času je preto možné aj pri čisto manuálnej obsluhe.
Switch off delay
test
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Stlačte tlačidlo [Switch off delay 3 min] (SP), aby ste nastavili
čas dobehu 3 minúty pre CH-1 a CH-2.
Auto setup (automatické nastavenie)
Nastaví požadovanú hodnotu svetelnej regulácie na 80 % maximálnej intenzity osvetlenia.
5.6
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
Manual
setup
Stlačte tlačidlo [Auto setup] (SP), aby ste spustili kalibráciu.
Po 3-minútovej kalibrácii zabliká osvetlenie a spustí sa automatická svetelná regulácia.
Upozornenie: Počas „Auto setup“ nie je možné žiadne
nastavovanie. Režim „Prog“ sa po vykonaní „Auto setup“
automaticky ukončí.
Stand-by-level
Nastavte jas (%) v pohotovostnom režime STANDBY, resp. vypnite funkciu STANDBY.
Stand-by-level
OFF
10 %
30 %
50 %
30 %
50 %
Stand-by-level
5.4
Manual setup (manuálne nastavenie)
OFF
10 %
1.
Napríklad stlačte tlačidlo [Stand-by-level 30%] (SP alebo LP),
aby ste nastavili pohotovostný režim STANDBY pre CH-1 (CH-2
nasleduje príp. s nastavením OFFSET X 5.10).
2.
Stlačte tlačidlo [Stand-by-level OFF] (SP alebo LP), aby ste
vypli funkciu STANDBY.
Uloží požadovanú hodnotu na ľubovoľne nastaviteľnú hodnotu.
CH-1
CH-2
Auto
setup
1.
Stlačte kolískové tlačidlo [CH-1] dole/hore, aby ste nastavili
požadovanú hodnotu regulácie.
5.7
Stand-by-time
Nastavte trvanie pohotovostného režimu STANDBY, resp. trvalo zapnite funkciu STANDBY.
Manual
setup
Stand-by-time
CH-1
CH-2
Auto
setup
2.
•
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
30 s
Stlačte tlačidlo [Manual setup] (SP), aby ste uložili aktuálnu
intenzitu osvetlenia ako požadovanú hodnotu (lampy blikajú).
Stlačte jedno z tlačidiel [Stand-by-time] (SP alebo LP), aby
ste nastavili čas pohotovostného režimu STANDBY pre CH-1
a CH-2.
Ak zvolíte [Stand-by-time ∞], osvetlenie sa nikdy nevypne.
Manual
setup
i
38
Upozornenie:
Pokiaľ prebieha proces ukladania požadovaných hodnôt, bliká LED dióda senzora striedavo
na červeno/zeleno. Až keď je proces po cca 10 s ukončený, smie sa režim programovania
ukončiť. Na zabránenie skresleniu nameranej hodnoty v okamihu ukladania, sa počas
procesu ukladania požadovanej hodnoty nesmú pod senzormi zdržiavať žiadne osoby.
5.8
Funkcie denného svetla a
prítomnosti
Funkcie denného svetla a prítomnosti sa môžu nastaviť:
– spoločne pre priamo napojené snímače (režim PROG X 5.1)
– individuálne pre priamo napojený snímač (Sensor select X 5.12)
DALIeco Control
SK
5.10 Nastavenie Offset
Funkcie denného svetla
Nastavte OFFSET (= vzdialenosť od CH-2 ku CH-1) určitého funkčného režimu.
Tlačidlo [ON]
•
Plnoautomatická regulácia denného svetla je aktívna
ON
100 h
Burn-in
ON
OFF
Semi
Auto
•
Tlačidlo
[Semi Auto]
•
OFF
PC modes
1
2
•
1.
Stlačte tlačidlo [Offset] (SP).
2.
Offset sa nastavuje kolískovým tlačidlom [CH-2]:
- LP = hrubé nastavenie
- SP = jemné nastavenie
Offset kanála CH-2 môže mať hodnotu:
- min. = hodnota CH-1
- max. = 100 % jas
Stlačte tlačidlo [Offset] (SP), aby ste uložili nastavenie.
ON
OFF
Automatické vypnutie pri príliš intenzívnom dennom
svetle
Manuálne zapnutie
CH-1
Tlačidlo [OFF]
Offset
CH-2
Auto
setup
Tageslichtregelung ausgeschaltet
Manual
setup
3.
Funkcie snímania pohybu
Tlačidlo [ON]
ON
Semi
Auto
Tlačidlo
[Semi Auto]
OFF
Tlačidlo [OFF]
•
Detekcia prítomnosti je aktívna
•
•
Automatické prepnutie do pohotovostného režimu
„STANDBY“, resp. „OFF“ po uplynutí času dobehu
Manuálne zapnutie
•
Detekcia prítomnosti je vypnutá
Upozornenie:
i
Nastavenie „Offset“ je možné iba mimo programovacieho režimu.
5.11 100 h Burn-in (zahorenie)
Pri použití žiariviek sú stabilné pracovné podmienky a maximálna životnosť zaručené až po fáze
zahorenia (100 hodín pri 100 %). Počas zahorenia sú vypnuté všetky automatické funkcie, všetky
lampy v systéme svietia na 100 %.
LED diódy všetkých pripojených snímačov svietia trvalo na červeno.
100 h
Burn-in
5.9
ON
OFF
Testovacia funkcia
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
Testovacia funkcia slúži na kontrolu detekčného priestoru snímača
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
Stlačte tlačidlo [test] (SP), aby ste zapli testovaciu funkciu.
Stlačte tlačidlo [PROG] (SP), na zatvorenie programovacieho
režimu a spustenie testu.
Vstup do detekčného priestoru:
- pri detekcii vykazuje 100 % ON,
- bez detekcie po 1 s späť na 1 % ON.
Prípadne detekčný priestor zmeňte nastavením clôn na snímači a opakujte kroky 3. a 4. dovtedy, kým je to potrebné.
Po úspešnom teste buď počkajte 60 sekúnd, alebo predtým
stlačte tlačidlo [ON/OFF] alebo [CH-1/CH-2] (SP), aby ste
vypli testovaciu funkciu (návrat do normálnej funkcie).
5.12 Sensor select (výber snímača)
1.
ON
OFF
Sensor
select
2.
3.
4.
39
Pri uvedení do prevádzky, resp. pred pravidelným používaním
systému stlačte tlačidlo [100 h Burn-in ON/OFF] (SP), aby ste
spustili proces.
Stlačte tlačidlo [100 h Burn-in ON/OFF] ešte raz (SP), aby ste
proces príp. predčasne ukončili.
Každé vyvolanie funkcie spustí časový priebeh 100 h odznova.
Stlačte tlačidlo [Sensor select] (LP), aby ste zvolili snímač
(LED zvoleného snímača bliká na oranžovo).
Indikátor LED na snímači:
- Oranžová = snímač je zvolený
- Červená = funkcia prítomnosti je aktívna
- Zelená = funkcie denného svetla je aktívna
Vykonajte nastavenia snímača X 5.8.
Ak je v systéme viacero snímačov, stlačte tlačidlo
[Sensor select] ešte raz (SP), aby ste vybrali ďalší snímač.
Stlačte tlačidlo [Sensor select] (LP), aby ste uložili nastavenia
snímača alebo stlačte tlačidlo [PROG] (SP).
DALIeco Control
SK
5.13 PC modes
7
Konfigurácie vytvorené pomocou softvéru DALIeco PC a uložené cez port USB v pamäti PC1,
resp. PC2 sa dajú odoslať stlačením tlačidla PC1, resp. PC2, a preniesť tak do riadiaceho
prístroja.
Pri stlačení tlačidla diaľkového ovládania User Remote mierte vždy na príslušný snímač.
100 h
Burn-in
ON
OFF
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
1.
2.
3.
Spustite programovací režim dlhým stlačením tlačidla [Prog].
Na spustenie odosielania stlačte [PC1] alebo [PC2].
Úspešný a úplný prenos konfigurácie sa potvrdí blikaním
osvetlenia.
7.1
Systémová obsluha pomocou diaľkového ovládania
User Remote
Tlačidlá scény [1] až [4]
1
2
•
3
4
•
Holiday
Resume
Podrobné informácie o počítačovom softvéri nájdete v príslušnom návode.
5.14 Macro Recorder
•
Ak má byť viacero riadiacich prístrojov vybavených identickou konfiguráciou, umožňuje funkcia
„Macro Recorder“ zaznamenávanie stláčania tlačidiel na diaľkovom ovládaní „Master Remote“ pri
uvádzaní do prevádzky a následne ich prenos do ďalších riadiacich prístrojov.
Macro Recorder
1.
2.
3.
4.
5.
i
Spustite programovací režim dlhým stlačením tlačidla [Prog].
Zaznamenávanie spustite dlhým stlačením tlačidla [rec].
(Osvetlenie sa prepne do stavu 100 % a červená LED dióda
tlačidla „Sensor Select“ (výber snímača) na diaľkovom ovládaní signalizuje začiatok zaznamenávania.)
Vykonajte normálne programovanie (pozrite si kap. 5).
Zaznamenávanie ukončite dlhým stlačením tlačidla [stop].
(Červená LED dióda tlačidla „Sensor Select“ (výber snímača)
na diaľkovom ovládaní zhasne.)
Konfiguráciu nahrajte tlačidlom [play] a infračerveným blokom
správ ju preneste do iného riadiaceho prístroja.
CH-1
7.2
Holiday
Resume
Dočasná dezaktivácia detekcie prítomnosti stlačením tlačidla (SP),
LED snímača svieti trvalo na červeno.
Možnosť reaktivácie pomocou tlačidiel [ON/OFF], tlačidiel scény
[1] až [4] a [CH-1]/[CH-2].
Dôležité upozornenie:
Funkcia „Macro Recorder“ neumožňuje zaznamenanie a prenos individuálnej konfigurácie jednotlivých snímačov nastavenej pomocou „Sensor select“ (Výber snímača).
Zaznamenávanie sa automaticky ukončí po zatvorení programovacieho režimu.
Vytváranie individuálnych konfigurácií pomocou
počítačového softvéru DALIeco
Pomocou počítačového softvéru DALIeco sa môžu vytvárať individuálne profily funkcií a parametrizácie, prostredníctvom USB sa môžu uložiť na Master Remote (hlavné diaľkové ovládanie)
a následne prostredníctvom IR preniesť na ovládací prístroj. Podrobnosti a stiahnutie softvéru
nájdete na internete na stránke: www.osram.com/dalieco
40
Vyvolanie scény: Výber uloženej svetelnej scény pomocou
stlačenia tlačidla (SP).
Uloženie scény: Manuálne zmenená intenzita svetla prostredníctvom [CH-1] a/alebo [CH-2] sa môže uložiť stlačením
tlačidla (LP) na príslušnom tlačidle scény (systém bliká na
potvrdenie).
Zablokovanie a opätovné uvoľnenie uloženia scén:
1. Súčasne stlačte tlačidlá [Holiday]+[CH-2 S] (VLP)
(červená LED dióda bliká).
2. - Stlačte tlačidlo [1] (SP), aby ste zablokovali uloženie scény
(LED svieti na červeno na tri sekundy)
- Stlačte tlačidlo [2] (SP), aby ste uvoľnili uloženie scény
(LED svieti na zeleno na tri sekundy).
Tlačidlo [Holiday]
7.3
Tlačidlo [Resume]
Holiday
6
CH-2
X7
Resume
Obnovenie automatickej funkcie ovládania svetiel stlačením tlačidla
(SP). Pri funkčných režimoch bez svetelnej regulácie nemá toto
tlačidlo žiadnu funkciu.
DALIeco Control
7.4
SK
Nezávislá obsluha viacerých systémov
Naprogramovanie diaľkového ovládania User Remote na určitý vybraný prijímač, aby bola možná
nezávislá obsluha viacerých systémov (maximálne 15) v tom istom priestore.
1.
1
2
2.
3
4
Holiday
Resume
3.
Súčasne stlačte tlačidlá [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP), aby ste
spustili individuálne programovanie (červená LED dióda bliká).
Aktivácia číselného bloku (nastavenie z výroby = 16):
- Číselný blok 1-4: Stlačte tlačidlo [1] (SP).
- Číselný blok 5-8: Stlačte tlačidlo [2] (SP).
- Číselný blok 9-12: Stlačte tlačidlo [3] (SP).
- Číselný blok 13-16: Stlačte tlačidlo [4] (SP).
Programovanie čísla systému:
- Stlačte tlačidlo [1], [2], [3] alebo [4] (SP) na
naprogramovanie čísla systému (nastavenie z výroby = 16)
(zelená LED dióda dvakrát zabliká a systém bliká na
potvrdenie).
--> Príklad: Programovanie čísla systému 10:
1.
Súčasne stlačte tlačidlá [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP) (červená LED dióda bliká).
2.
Stlačte tlačidlo [3] (SP), aby ste aktivovali číselný blok 9-12.
3.
Stlačte tlačidlo [2] (SP), aby ste naprogramovali číslo systému 10
(zelená LED dióda dvakrát zabliká a systém bliká na potvrdenie).
9
Technické údaje
Sieťové pripojenie
220 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Vstup tlačidla
Bezpotenciálové uzatváracie kontakty,
Rozhranie DALI (údaje na kanál)
max. celková dĺžka kábla: 100 m
max. dĺžka vedenia 50 m
max. 16 el. predr. prístrojov + max. 3 DALI
senzory alebo tlačidlové spojovacie zariadenie
Použiteľný riadiaci prúd DALI
max. 64 mA na jeden kanál
Rozhranie senzorov
max. 4 DALIeco LS/PD LI alebo
max. 96 mA celkom cez oba kanály
4 DALIeco LS/PD LI NP alebo
1 HF LS LI senzor
max. dĺžka vedenia celkom
ku všetkým senzorom: 25 m
Max. dĺžka vedenia
50 m (celkom)
synchronizačné vedenie/
vstup tlačidla
8
Reset
Príkon
0,2 W – 3,0 W (nezávislo od počtu
8.1
Reset systému (pomocou diaľkového ovládania Master Remote)
Teplota okolia
-20 °C až +50 °C (prevádzka)
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo [PROG] (LP), aby ste spustili programovací režim (LED 1 bliká).
Stlačte [Single Office] (SP), aby ste nastavili predvolený funkčný režim (LED 1 bliká rýchlo).
Stlačte tlačidlo [PROG] (SP), aby ste opustili programovací režim.
Druh krytia
IP20
elektronických predradníkov/snímačov)
8.2
Reset diaľkového ovládania Master Remote
1.
2.
3.
Stlačte tlačidlo [PROG] (LP), aby ste spustili programovací režim (LED 1 bliká).
Súčasne stlačte (VLP) [Corridor] a [Staircase] (LED 2 bliká).
Stlačte tlačidlo [PROG] (LP) – (LED 1 a LED 2 svietia na oranžovo na 3 sekundy).
8.3
Reset diaľkového ovládania User Remote
1.
2.
Súčasné stlačenie (VLP) [CH-1 S] a [Resume] (červená LED dióda bliká).
Stlačte tlačidlo [4] (SP) – (LED svieti na oranžovo na 3 sekundy).
Trieda ochrany
II, ochranná izolácia
Zhoda
CE
i
Dôležité upozornenia:
•
•
•
•
•
41
Vodiče tlačidla, snímača a DALI sa musia viesť oddelene od napájacích vodičov
svetelného zdroja a LED modulu.
Ak je to možné, vodiče k tlačidlu by sa nemali viesť spolu s napájaním v tom istom kábli.
Vodiče snímačov je potrebné viesť oddelene od napájania.
Pri väčších dĺžkach káblov alebo pri elektromagnetickom rušení sa odporúča
pripojiť snímače expanzie alebo tlačidlá cez vodiče DALI.
Na zabezpečenie správneho fungovania systému sa pripojenie nových komponentov, príp., odpojenie/vybratie komponentov, smie uskutočňovať len v beznapäťovom stave.
DALIeco Control
SLO
DALIeco Control – Namestitev in upravljanje
Kazalo vsebine
1
1.1
1.2
Splošna opozorila ..............................................................................43
Simboli in kratice v teh navodilih.........................................................43
Namenska uporaba .............................................................................43
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
Montaža in namestitev ......................................................................43
Dimenzije in vgradne mere X 2
......................................................43
Priključna shema kontrolne enote X 3
...........................................43
Funkcija Plug and Play .......................................................................43
Ročno krmiljenje z enim gumbom X 4a ...........................................43
Ročno krmiljenje z dvema gumboma X 4b .....................................43
Popolnoma samodejno uravnavanje, odvisno od prisotnosti in
dnevne svetlobe X 9 ........................................................................44
Priključna shema električnih sistemskih komponent X 5a ...............44
Priključek senzorja X 5b ...................................................................44
Zunanje tipkalo X 5a ........................................................................44
Priklop dodatnih senzorjev in tipkal prek vmesnika DALI X 6a .......44
Vključitev tipkal prek povezovalnika tipkal ..........................................44
Vključitev senzorjev prek napeljave DALI ............................................45
Sinhronizacija krmilnih naprav X 6b .................................................45
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
42
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
Postopno programiranje sistema z uporabo glavnega
daljinskega upravljavca.....................................................................47
Način programiranja (način „PROG“) ..................................................47
Načini delovanja X 8 ........................................................................48
Samodejna namestitev ........................................................................48
Ročna namestitev ................................................................................48
Switch off delay (Delovanje po izkopu) ..............................................48
Stand-by-level .....................................................................................48
Stand-by-time ......................................................................................48
Funkciji dnevne svetlobe in
prisotnosti .................................48
Testna funkcija .....................................................................................49
Nastavitev „OFFSET“ ..........................................................................49
100 h Burn-in .......................................................................................49
Sensor select .......................................................................................49
PC modes ............................................................................................50
Macro Recorder ...................................................................................50
6
Nastavljanje individualnih konfiguracij z računalniško
programsko opremo DALIeco ..........................................................50
Funkcije in zunanje komponente .....................................................46
Osnovni načini delovanja.....................................................................46
DALI 1 / DALI 2 dvokanalno krmiljenje ................................................46
Zunanje tipkalo X 5a ........................................................................46
Lastnosti ob izpadu omrežja ..............................................................46
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Upravljanje sistema z daljinskim upravljavcem za uporabnike ..50
Scenske tipke [1] do [4] X 7
...........................................................50
Tipka [Holiday] .....................................................................................50
Tipka [Resume] ...................................................................................50
Neodvisno upravljanje več sistemov ...................................................51
Upravljanje..........................................................................................46
Daljinsko upravljanje glavnega daljinskega upravljavca X 7
(in X ločena navodila) ..........................................................................46
Daljinsko upravljanje z daljinskim upravljavcem za uporabnika X 7
(in X ločeno navodilo) ..........................................................................47
Vklop/izklop sistema ............................................................................47
Zatemnitev sistema .............................................................................47
8
8.1
8.2
8.3
Reset ...................................................................................................51
System Reset (z glavnim daljinskim upravljavcem) .............................51
Reset Master Remote ..........................................................................51
Reset User Remote .............................................................................51
9
Tehnični podatki ................................................................................51
DALIeco Control
SLO
1
Splošna opozorila
2
Montaža in namestitev
1.1
Simboli in kratice v teh navodilih
2.1
Dimenzije in vgradne mere
•
1.
X 14
Pika na seznamu, naštevanje
Oštevilčeni korak ravnanja v določenem zaporedju
Napotilo na razdelek (npr 2.2) oz. ločena navodila (v tem primeru brez številk)
Napotilo na sliko (npr. na sliko 14)
SP
LP
VLP
DP
Kratica za „Short Press/Kratek pritisk na tipko“ (<0,5 s)
Kratica za „Long Press /Dolg pritisk na tipko“ (>0,5 s)
„Very Long Press / Zelo dolg pritisk na tipko“ (>10 s)
„Double Press / kratki, dvojni pritisk na tipko“ (vsakokrat <0,5 s)
X 2.2
i
1.2
Simbol „INFORMACIJA/OPOZORILO“
X2
2.2
Priključna shema kontrolne enote
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Omrežni priključek
Omrežni priključek
nezaseden
DALI 1(-)
DALI 1(-)
DALI 2(-)
DALI 2(-)
Priključek kabla senzorja (4p4c)
Vhod za zunanje tipkalo / 1. Gumb
Priklop Sync / 2. Gumb
GND - priključna sponka zunanjega tipkala
2.3
Funkcija Plug and Play
X3
Namenska uporaba
Ta izdelek je posebej razvit in predviden za uporabo skupaj s sistemom za upravljanje svetlobe za
luči. Vsaka drugačna uporaba od opisane v teh navodilih za uporabo je nenamenska.
Uporabljena simbolika diagramov
min.
Krmilna enota DALIeco je brez dodatnega programiranja uporabna zgolj za ročno krmiljenje z
gumbi in za popolnoma samodejno uravnavanje posameznih luči oz. razsvetljave, odvisno od
prisotnosti in dnevne svetlobe, v posameznih prostorih.
i
Napotek:
Luč je vklopljena:
„ON “
Luč je izklopljena:
„OFF“
Samodejni vklop razsvetljave z
zaznavanjem prisotnosti.
Ročni vklop razsvetljave z zunanjim
tipkalom.
2.3.1 Ročno krmiljenje z enim gumbom
Časovna zakasnitev 1:
Po zapustitvi območja zaznavanja prisotnosti.
Časovna zakasnitev 2:
Funkcije gumba
min.
Več upravljalnih mest je mogoče realizirati z vzporednim preklapljanjem gumbov ob
upoštevanju maksimalne skupne dolžine vodov (glejte tehnične podatke).
X 4a
Če je krmilna enota tovarniško nastavljena in če ni priključen noben senzor, deluje v načinu
krmiljenja z enim gumbom.
•
•
•
SP (kratek pritisk): Vklop oz. izklop DALI CH-1 in CH-2 (preklopna funkcija)
LP (dolg pritisk): Zatemnitev navzgor oz. navzdol DALI CH-1 in CH-2 (preklopna funkcija)
DP (dvojni pritisk): Shranitev trenutne svetlobne vrednosti kot vklopne vrednosti
X 4b
Če je krmilna enota tovarniško nastavljena in če ni priključen noben senzor, lahko
aktivirate krmiljenje z dvema gumboma za ločeno krmiljenje DALI CH-1 in DALI CH-2.
2.3.2 Ročno krmiljenje z dvema gumboma
Aktiviranje krmiljenja z dvema gumboma
•
43
Hkrati pritisnite na oba gumba za 10 s (razsvetljava utripne v potrditev)
DALIeco Control
SLO
Funkcije gumba (P1)
•
•
•
SP: Vklop oz. izklop DALI CH-1 (preklopna funkcija)
LP: Zatemnitev navzgor oz. navzdol DALI CH-1 (preklopna funkcija)
DP: Shranitev trenutne svetlobne vrednosti DALI CH-1 kot vklopne vrednosti za DALI CH-1
Zahteve glede položaja senzorja in luči:
•
Celotno delovno območje (ki bo nadzorovano) leži v območju zaznavanja senzorja.
•
Izognite se neposrednemu osvetljevanju senzorja s svetili (napačne meritve).
•
Senzor ne sme biti nameščen na območjih prepiha (klimatske naprave/prezračevanje) ali
toplotnih teles (fotokopirni stroji/kalorifer) (simulacija premikanja oseb).
Funkcije gumba (P2)
•
•
•
SP: Vklop oz. izklop DALI CH-2 (preklopna funkcija)
LP: Zatemnitev navzgor oz. navzdol DALI CH-2 (preklopna funkcija)
DP: Shranitev trenutne svetlobne vrednosti DALI CH-2 kot vklopne vrednosti za DALI CH-2
Zunanje tipkalo X 5a
Tipkalo za ročno krmiljenje/nastavitev. Pogoji za priklop X 8.
2.6
Priklop dodatnih senzorjev in tipkal prek vmesnika DALI X 6a
Dodatne senzorje oz. tipkala lahko priključite neposredno oz. prek povezovalnikov na obe liniji
DALI. Funkcija je neodvisna od tega, ali priključek poteka prek DALI kanala 1 ali 2. Na vsak kanal
DALI je dovoljeno, poleg 16 DALI EVG, priključiti do tri povezovalnikov tipkal ali senzorjev.
2.7
Deaktiviranje krmiljenja z dvema gumboma
(= povratek na krmiljenje z enim gumbom)
•
Hkrati pritisnite na oba gumba za 20 s (razsvetljava utripne v potrditev)
2.3.3 Popolnoma samodejno uravnavanje, odvisno od prisotnosti in dnevne
svetlobe X 9
Če je krmilna enota tovarniško nastavljena in če je na vmesnik senzorja priključen najmanj
en senzor, deluje krmilna enota kot uravnavanje, odvisno od prisotnosti in dnevne svetlobe.
Tovarniško nastavljeno vrednost za uravnavanje svetlobe lahko po potrebi spremenite z gumbom.
SP: Vklop oz. izklop DALI CH-1 in CH-2 (preklopna funkcija)
LP: Zatemnitev navzgor oz. navzdol DALI CH-1 in CH-2 (preklopna funkcija)
DP: Shranitev trenutne vrednosti svetlosti kot vrednosti za uravnavanje svetlobe
i
Pomembni napotki:
Nameščanje oz. odstranjevanje senzorjev lahko izvajate le v breznapetostnem stanju
krmilne enote, sicer pravilno delovanje ni zagotovljeno.
Shranjevanje nastavljene vrednosti za uravnavanje svetlobe je treba izvajati pri majhni
količini dnevne/zunanje svetlobe.
Med shranjevanjem vrednosti za uravnavanje svetlobe utripa LED senzorja izmenično
rdeče/zeleno, dokler se postopek ne zaključi.
2.4
Priključna shema električnih sistemskih komponent
2.5
Priključek senzorja
Osnovna nastavitev povezovalnika tipkal
Alternativna funkcija/Preklopna shema povezovalnika tipkal
Funkcija tipkala na vhodu povezovalnika A:
• SP: Vklop oz. izklop DALI CH-1 (Preklopna funkcija)
• LP: Zatemnitev navzgor oz. navzdol DALI CH-1 (Preklopna funkcija)
Funkcija tipkala na vhodu povezovalnika B:
• SP: Vklop oz. izklop DALI CH-2 (Preklopna funkcija)
• LP: Zatemnitev navzgor oz. navzdol DALI CH-2 (Preklopna funkcija)
Funkcija tipkala na vhodu povezovalnika C:
• SP in LP: Preklop oz. prehod iz načina Standby v način „ON“
X 5a
X 5b
Senzor je namenjen integraciji luči. Namestitev in nastavitve senzorja X ločena navodila.
Priklop do najv. 4 senzorjev (3) prek konektorja Y (4) in kabla senzorja (2) na priključek senzorja
krmilne enote (1).
44
Tipkalo se lahko na vmesnik DALI priključi prek povezovalnika tipkal brez nadaljnjega zagona.
Vsak priključen povezovalnik tipkal ima na voljo štiri vhode (A–D).
V osnovni nastavitvi (=stanje ob dobavi) imajo vsi vhodi/tipkala iste funkcije.
Funkcija ustreza tipkalu, ki je priključeno neposredno na vhod za tipkalo krmilne naprave X 3.3.
Funkcije gumba
•
•
•
2.7.1 Vključitev tipkal prek povezovalnika tipkal
Preklop oz. prehod iz načina Standby v način „ON“
• SP in LP: Preklop oz. prehod iz načina „ON“ v način „ Standby“
Aktiviranje alternativne funkcije/Preklopna shema povezovalnika tipkal
1.
2.
3.
Zagon načina programiranja prek tipke LP „Prog“ (5) daljinskega upravljavca
Zagon Sensor Select prek LP tipke (10) daljinskega upravljavca
Vklop poljubnega tipkala, priključenega na povezovalnik tipkal
DALIeco Control
4.
Razsvetljava se zatemni na 10 % svetlosti in tako prikaže začetek konfiguracijskega
postopka
Po približno 1 minuti (glede na število povezovalnikov) je postopek zaključen
in razsvetljava dvakrat utripne v potrditev
5.
6.
X 6a
1.
Zagon načina programiranja prek LP tipke „Prog“ (5) daljinskega upravljavca
2.
Zagon Sensor Select prek tipke (10) daljinskega upravljavca
3.
Vklop poljubnega tipkala, priključenega na povezovalnik tipkal, za več kot 10 s
4.
Razsvetljava se zatemni na 10 % svetlosti in tako prikaže začetek postopka ponastavljanja
Po zaključku ponastavljanja se razsvetljava za kratek čas vklopi na 100 %, nato pa
se ponovno nastavi na prvotno vrednost.
Ponastavitev povezovalnika tipkal na osnovno nastavitev
SLO
(2) Način obratovanja z omejeno pripravljenostjo
(Open plan office/Sanitary room /Staircase )
•
•
•
(3) Način obratovanja s trajno pripravljenostjo (Corridor)
•
2.7.2 Vključitev senzorjev prek napeljave DALI
Senzorji se lahko priključijo prek povezovalnika senzorjev na vmesnik DALI brez dodatnega
zagona, s čimer se omogoči razširitev območja zaznavanja prisotnosti.
Svetlobne vrednosti teh senzorjev niso ocenjene.
i
i
Pomembno opozorilo:
Za konfiguracijo krmiljenja z infrardečim daljinskim upravljavcem je treba priključiti
najmanj en senzor na vmesnik za senzor krmilne naprave.
Pomembno opozorilo:
Funkcija uravnavanja dnevne svetlobe uporablja izključno svetlobne vrednosti senzorjev, priključenih na vmesnik za senzor.
Sinhronizacija krmilnih naprav X 6b
Za razširitev naprav in za izvedbo centralnega vklopa/izklopa več krmilnih naprav lahko sinhronizirate do 8 krmilnih naprav prek ene 2-žilne povezave.
Prek tega sinhronizacijskega voda se izmenjujejo signali senzorjev premikanja in signali pritiskov
tipk, ki so priključeni prek povezovalnika tipkal na vhodih C in D. Reakcija pri sprejemu signalov
premikanja oz. signalov pritiskov tipk je pri tem odvisna od izbranega načina obratovanja, pri tem
pa razlikujemo 3 načine:
2.8
(1) Način obratovanja brez pripravljenosti (Single office)
•
•
•
45
Pri sprejemanju signalov gibanja prek sinhronizacijskega voda krmilna enota preklopi v stanje
ON (vključeno) in zažene čas naknadnega teka oz. ga ponastavi, če je krmilna enota že v
stanju ON (vključeno).
Ob pritisku na tipko na povezovalniku tipkal vhoda C krmilna naprava preklopi v stanje ON
(vklop) in zažene čas naknadnega teka oz. ponastavi čas naknadnega teka, če se krmilna
naprava že nahaja v stanju ON (vklop).
Ob pritisku tipke na povezovalniku tipkal vhoda D krmilna naprava preklopi v stanje OFF
(izklop) oz. ostane v stanju OFF (izklop).
Pri sprejemanju signalov gibanja prek sinhronizacijskega voda krmilna enota preklopi iz
stanja OFF (izključeno) v stanje STANDBY (v pripravljenosti) ter zažene stanje pripravljenosti
oz. ga ponastavi, če je krmilna enota že v stanju STANDBY (v pripravljenosti).
Ob pritisku na tipko na povezovalniku tipkal vhoda 3 krmilna naprava preklopi v stanje ON
(vklop) in zažene čas naknadnega teka oz. ponastavi čas naknadnega teka, če se krmilna
naprava že nahaja v stanju ON (vklop).
Ob pritisku tipke na povezovalniku tipkal vhoda 4 krmilna naprava preklopi v stanje OFF
(izklop) oz. ostane v stanju OFF (izklop).
•
•
Pri sprejemanju signalov gibanja prek sinhronizacijskega voda krmilna enota preklopi v stanje
ON (vključeno) in zažene čas naknadnega teka oz. ga ponastavi, če je krmilna enota že v
stanju ON (vključeno).
Ob pritisku na tipko na povezovalniku tipkal vhoda C krmilna naprava preklopi v stanje ON
(vklop) in zažene čas naknadnega teka oz. ponastavi čas naknadnega teka, če se krmilna
naprava že nahaja v stanju ON (vklop).
Ob pritisku tipke na povezovalniku tipkal vhoda D krmilna naprava preklopi v STANDBY
(pripravljenost) oz. ostane v STANDBY (pripravljenost).
i
Dodatni napotki:
Prenašajo se signali za premikanje neposredno do krmilnih naprav ali prek senzorjev,
priključenih na napeljavo DALI.
Prenos signalov tipkal deluje neodvisno od tega, ali je ustrezni povezovalnik tipkal
priključen na DALI kanal 1 ali 2.
Če je zaznavanje premikanja nastavljeno na Semi Auto (polavtomatsko) oz. če je aktiven
način za počitnice »Holiday mode«, krmilne naprave v stanju OFF (izklop) ne reagirajo
na sprejem signalov premikanja prek sinhronizacijskega voda.
Če je zaznavanje premikanja izklopljeno, krmilne naprave ne reagirajo na sprejem signalov premikanja in ne pošiljajo signalov premikanja prek sinhronizacijskega voda.
Če je testna funkcija za preizkus dosega zaznavanja senzorjev aktivna, zadevna krmilna
naprava ne prenaša nobenih signalov premikanja na sinhronizacijski vod oz. ne reagira
na signale za sinhronizacijo.
Pritisk na tipkala, ki so priključena na vhodu C oz. D tipkala, oz. ustrezni signali v
sinhronizacijskem vodu ne povzročijo zaključka načina za počitnice »Holiday mode«.
Dogodki s pritiskom na tipkala, priključena neposredno na krmilne naprave oz. na vhod
A ali B povezovalnika tipkal, in upravljalni postopki uporabniškega daljinskega upravljalnika (User Remote) se ne prenašajo prek sinhronizacijskega voda.
Če je prek računalniške programske opreme programirano STANDBY 2 (pripravljenost 2)
(glejte navodila programske opreme), potem velja ta STANDBY (pripravljenost)
v opisu funkcije sinhronizacije.
DALIeco Control
SLO
3
Funkcije in zunanje komponente
4
3.1
Osnovni načini delovanja
Opis vseh tipk/LED lučk glavnega daljinskega upravljalnika (Master Remote) in njegovih funkcij
ter opis vseh tipk/LED lučk uporabniškega daljinskega upravljalnika (User Remote) in njegovih
osnovnih funkcij.
Krmilna enota spreminja/preklaplja razsvetljavo na delovnih mestih, hodnikih in drugih prostorih,
ki so v skupni uporabi, in sicer glede na uporabno dnevno svetlobo in prisotnost/gibanje oseb.
Slednje zajemajo senzorji. S tem se poveča udobje pri delu in privarčuje električna energija.
Obstajajo načini delovanja za različno uporabo/scenarije X 8 .
Te lahko prilagodimo individualno X 5.
3.2
DALI 1 / DALI 2 dvokanalno krmiljenje
Luči lahko po električni namestitvi na DALI 1 (CH-1 in DALI 2 (CH-2) delujejo z enakimi svetlobnimi vrednostmi ali z OFFSET za CH-2 X 5.10.
Zunanje tipkalo X 5a
Vklop zunanjega tipkala ima prednost pred samodejnimi funkcijami.
3.3
3.4
Lastnosti ob izpadu omrežja
Glede na predhodno nastavitev načina delovanja je sistem pri ponovno vzpostavljenem električnem napajanju v predhodno nastavljenem stanju:
Način delovanja
Stanje
Single Office
OFF
Open Plan Office
OFF
Corridor
STANDBY
Meeting-/Classroom
LAST STATE
Sanitary Room
STANDBY
Staircase
STANDBY
46
4.1
Upravljanje
Daljinsko upravljanje glavnega daljinskega upravljavca
(in X ločena navodila)
X7
Tipke/LED/priključki
(1)
[ON/OFF] Razsvetljava vklopljena/izklopljena
(2)
Signalizacija LED 1 (zeleno/rdeče/oranžno)
(3)
[test] Testni način za nastavitev območja zajemanja (1 sekunda delovanja po izklopu)
(4)
[Načini delovanja] Izbira
(5)
[PROG] Način programiranja vklopljen/izklopljen
(6)
[100 h Burn-in] Vklopljen/izklopljen
(7)
[Auto setup] Aktiviranje samodejnega shranjevanja nastavitvene vrednosti
(8)
[CH-1] Nastavljanje svetlosti kanal 1 (ročno/neposredno)
(9)
[Stand-by-time] Izbira nastavitve čas STANDBY
(10) [Sensor select] Izbira senzorja
(11) Signalizacija LED 2 (zeleno/rdeče/oranžno)
(12) [Switch off delay] Izbira nastavitve delovanje po izklopu
(13) [Macro Recorder] Posnemi/shrani/pošlji zaporedje tipk
(14) [Offset] Nastavitev OFFSET vklop/izklop
(15) [PC modes] Ni funkcije
(16) [CH-2] Nastavitev svetlosti kanal 2 (ročno/neposredno)
(17) [Manual setup] Ročna nastavitev svetlobne vrednosti
(18) [Stand-by-level] Izbira nastavitve STANDBY
(19)
/
Izbira funkcij dnevne svetlobe/prisotnosti vklop/polavtomatsko/izklop
(20) Priključek USB mini
Signalizacija LED
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 1
•
LED 2
•
LED 2
•
LED 1/LED 2
- hitro utripa pri prenosu signala (IR) (zeleno)
- utripa v načinu „PROG“ (rdeče)
- sveti med prenosom USB (oranžno)
- utripa v načinu „Sensor Select“ (zeleno)
- utripa med zapisovanjem snemalnika makrov (Macro Recorder) (rdeča)
- utripa v načinu „Sensor Select“ (zeleno)
DALIeco Control
Daljinsko upravljanje z daljinskim upravljavcem za uporabnika
(in X ločeno navodilo)
X7
Tipke/LED
(21) [ON/OFF] Vse luči so vklopljene/izklopljene
(22) Signalizacija LED (zeleno/rdeče/oranžno)
(23) [1] Scenska tipka 1
(24) [3] Scenska tipka 3
(25) [Holiday] Aktiviranje načina „počitnice“
(26) [CH-1] Nastavitev svetlosti kanal 1 (ročno/neposredno)
(27) [2] Scenska tipka 2
(28) [4] Scenska tipka 4
(29) [Resume] Ponovni začetek samodejne funkcije dnevne svetlobe
(30) [CH-2] Nastavitev svetlosti kanal 2 (ročno/neposredno)
Signalizacija LED (22)
•
zeleno
- hitro utripa pri prenosu signala(IR)
•
rdeče
- utripa v načinu „shranjevanja“
•
oranžno - sveti med funkcijo „Reset“ glavnega daljinskega upravljavca
Programiranje oz. konfiguracija se izvaja z glavnim daljinskim upravljavcem oz. neposredno na senzorju.
Napotek:
i
Za programiranje in konfiguracijo mora biti sistem v načinu za programiranje
1. korak
Aktiviranje načina „PROG“
Način programiranja X 5.1
2. korak
Izbira načina delovanja
Načini delovanja X 5.2
3. korak
Nastavitvena vrednost za
uravnavanje svetlobe
Samodejna namestitev X 5.3
ali ročna namestitev X 5.4
4. korak
Individualna prilagoditev
izbranega načina delovanja
Delovanje po izkopu X 5.5
Stand-by-level X 5.6
Stand-by-time X 5.7
Funkciji dnevne svetlobe in prisotnosti X 5.8
Testna funkcija X 5.9
5. korak
Prilagoditev svetlobne vrednosti
za kanal 2 (CH-2)
Offset X 5.10
6. korak
Posebne funkcije
100 h Burn-in X 5.11
Sensor select X 5.12
PC modes X 5.13
Macro Recorder X 5.14
Vklop/izklop sistema
Zunanje tipkalo:
1.
Pritisnite zunanje tipkalo (SP), da bi vklopili ali izklopili
razsvetljavo.
ON
OFF
4.4
Postopno programiranje sistema z uporabo glavnega
daljinskega upravljavca
ON
OFF
Glavni daljinski upravljavec in daljinski upravljavec za uporabnika:
1.
Taste [ON/OFF] (SP), da bi vklopili oz. izklopili CH-1 (DALI 1)
in CH-2 (DALI 2).
Zatemnitev sistema
Način programiranja (način „PROG“)
C or ri dor
Cla
PROG
S
S ta i rc as e
CH-1
CH-1
47
Glavni daljinski upravljavec in daljinski upravljavec za uporabnika:
1.
Držite tipki [CH-1] ali [CH-2] pritisnjeni zgoraj/spodaj, da bi
povečali/zmanjšali svetlost kanalov DALI 1 in DALI 2 neodvisno drug od drugega.
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
gl e
Sin ice
Of f
Zunanje tipkalo:
1.
Pritisnite zunanje tipkalo (LP), da bi vsakokrat povečali oz.
zmanjšali svetlost obeh kanalov.
5.1
an
Ro i ta ry
om
4.3
5
Open
Of fi c pl a
e
4.2
SLO
1. Pritisnite tipko [PROG] (LP), da bi aktivirali način programiranja (LED 1 utripa). CH-1/CH-2 se zatemnita na nazadnje
shranjeno nastavitveno vrednost (prednastavljeno = 80 %).
2. Postopno programiranje pojasnjeno v X 5.1 doX 5.14 (možnih
več zaporednih funkcij/nastavitev).
3. Pritisnite tipko [PROG] (SP), da bi shranili nastavitve in zapustili način programiranja.
Če načina „PROG“ne zapustite namensko, bodo nastavitve začele veljati po 60 sekundah.
Način „PROG“ se po 60 sekundah brez pritiska na tipko samodejno zaključi.
DALIeco Control
SLO
Načini delovanja X 8
Način preklapljanja predhodno konfiguriranih načinov delovanja: Diagrami X 9
5.2
C or ri dor
Open
Of fi c pl a
e
Cla
gl e
Sin ice
Of f
an
Ro i ta ry
om
PROG
M
-/
tin g
ee s ro om
s
n
S
S ta i rc as e
5.3
•
•
•
•
•
•
5.5
do X 14 .
Single Office X 9
Open-plan Office X 10
Corridor X 11
Meeting- / Classroom X 12
Sanitary Room X 13
Staircase X 14
Switch off delay (Delovanje po izkopu)
Časovnik se nastavi po zadnjem prepoznavanju prisotnosti, dokler ne zapustimo načina „ON“
(preklop v način „STANDBY“ ali „OFF“). Časovnik se nastavi po zadnjem prepoznavanju
prisotnosti, dokler ne zapustimo načina „ON“ (preklop v način „STANDBY“ ali „OFF“). S tem je
časovno pogojeno krmiljenje omogočeno tudi pri izključno ročnem upravljanju.
Switch off delay
test
1 sec
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
1.
Pritisnite tipko [Switch off delay 3 min] (SP), da bi za CH-1 in
CH-2 nastavili čas delovanja po izklopu v trajanju 3 minute.
Samodejna namestitev
Nastavi nastavitveno vrednost uravnavanja svetlobe na 80 % največje moči razsvetljave.
5.6
CH-1
CH-2
1.
Auto
setup
Manual
setup
Pritisnite tipko [Auto setup] (SP), da bi začeli s kalibriranjem.
Po 3 minutah kalibriranja razsvetljava zasveti in začne se
samodejno uravnavanje svetlobe.
Opozorilo: Med namestitvijo „AutoSet Up“ niso mogoče
nobene nastavitve. Način „PROG“ se po izvršeni namestitvi
„AutoSet Up“ samodejno zaključi.
Stand-by-level
Nastaviti svetlost (%) v načinu STANDBY oz. izklopiti funkcijo STANDBY.
Stand-by-level
OFF
10 %
30 %
50 %
30 %
50 %
Stand-by-level
5.4
Ročna namestitev
OFF
10 %
1.
Zgled: pritisnite tipko [Stand-by-level 30%] (SP ali LP), da bi
nastavili funkcijo STANDBY za CH-1 (CH-2 sledi po potrebi s
funkcijo OFFSET X 5.10).
2.
Pritisnite tipko [Stand-by-level OFF] (SP ali LP), da bi funkcijo
STANDBY izklopili.
Shrani nastavitveno vrednost na poljubno nastavljivo vrednost.
CH-1
CH-2
Auto
setup
1.
Pritisnite prevesno stikalo [CH-1] spodaj/zgoraj, da bi nastavili
nastavitveno vrednost za uravnavanje svetlobe.
5.7
Stand-by-time
Nastaviti trajanje funkcije STANDBY oz. funkcijo STANDBY vklopiti trajno.
Manual
setup
Stand-by-time
CH-1
CH-2
Auto
setup
2.
Pritisnite tipko [Manual setup] (SP), da bi shranili aktualno
moč razsvetljave (luči utripajo).
Manual
setup
i
48
•
5 min
ON
ON
15 min 30 min
Semi
emi
A
Auto
Semi
emi
A
Auto
60 min
OFF
OFF
OFF
O
FF
30 s
Pritisniti eno od tipk [Stand-by-time] (SP ali LP), da bi nastavili
čas STANDBY za CH-1 in CH-2.
Če je izbrana funkcija [Stand-by-time ∞], se razsvetljava nikoli
ne izklopi.
Napotek:
Dokler poteka shranjevanje nastavljene vrednosti, LED senzorja izmenično utripa rdeče/
zeleno. Šele ko se postopek po pribl. 10 s konča, lahko zaključite način programiranja.
Da bi se izognili izkrivljanju izmerjenih vrednosti med shranjevanjem, se med postopkom shranjevanja nastavljene vrednosti pod senzorjem ne smejo zadrževati osebe.
5.8
Funkciji dnevne svetlobe in
prisotnosti
Funkciji dnevne svetlobe in prisotnosti je mogoče:
- za neposredno priključene skupne senzorje (PROG-Modus X 5.1)
- za neposredno priključen posamezni senzor (Sensor select X 5.12)
DALIeco Control
SLO
5.10 Nastavitev „OFFSET“
Funkcije dnevne svetlobe
Nastavitev „OFFSET“ (=razdalja od CH-2 k CH-1) določenega načina delovanja.
Tipka [ON]
ON
•
Polavtomatsko uravnavanje dnevne svetlobe aktivno
100 h
Burn-in
ON
OFF
Semi
Auto
Tipka [Semi
Auto]
•
•
PC modes
1
2
Offset
1.
Pritisnite tipko [Offset] (SP).
2.
„OFFSET“ bo nastavljen s previsnim stikalom [CH-2]:
- LP = Približna nastavitev
- SP = Točna nastavitev
„OFFSET“ CH-2 lahko znaša:
- najm. = vrednost CH-1
- najv. = 100 % svetlosti
Pritisnite tipko [Offset] (SP), da bi shranili nastavitev.
ON
OFF
Samodejno izklapljanje pri premočni dnevni svetlobi
Vklop ročno
OFF
CH-1
Tipka [OFF]
•
CH-2
Auto
setup
Uravnavanje dnevne svetlobe izklopljeno
Manual
setup
3.
Funkcije zaznavanja gibanja
Tipka [ON]
•
Prepoznavanje prisotnosti aktivno
•
•
Samodejni preklop v način „STANDBY“ oz. „OFF“ po
preteku časa delovanja po izklopu
Vklop ročno
•
Prepoznavanje prisotnosti izklopljeno
Napotek:
i
Nastavitev zamika je mogoča le izven načina programiranja.
ON
Semi
Auto
Tipka [Semi
Auto]
OFF
Tipka [OFF]
5.11 100 h Burn-in
Pri uporabi fluorescentnih sijalk sta stabilno delovanje in čim daljša življenjska doba zagotovljena
šele po začetnem preskusu (100 ur pri 100 %). Pri uporabi fluorescentnih sijalk sta stabilno
delovanje in čim daljša življenjska doba zagotovljena šele po začetnem preskusu (100 ur pri 100 %).
LED vseh priključenih senzorjev ves čas svetijo rdeče.
100 h
Burn-in
5.9
ON
OFF
Testna funkcija
1.
PC modes
1
2
Offset
ON
OFF
2.
S testno funkcijo lahko preverimo območje zajemanja senzorja.
test
1 sec
Switch off delay
30 sec
1 min
1.
2.
3.
4.
5.
49
Za vklop testne funkcije pritisnite tipko [test] (SP).
Pritisnite tipko [PROG] (SP), da zapustite način programiranja
in zaženete preizkus.
Stopite v območje zajemanja:
- pri prepoznavi sledi 100 % ON,
- brez prepoznave po 1 sekundi nazaj na 1 % ON.
Po potrebi z nastavitvijo zaslonk na senzorju spremeniti
območje zajemanja, 3. in 4. korak pa ponoviti, kolikor krat je
to potrebno.
Po uspešno opravljenem testu bodisi počakati 60 sekund
bodisi pritisniti tipko[ON/OFF] bodisi predhodno pritisniti
tipko [CH-1/CH-2] (SP), da bi testno funkcijo izklopili (vrnitev
v normalno funkcijo).
Ob zagonu oz. pred redno uporabo sistema pritisnite tipko
[100 h Burn-in ON/OFF] (SP), da bi zagnali postopek.
Ponovno pritisnite tipko [100 h Burn-in ON/OFF] (SP), da bi
postopek po potrebi predčasno zaključili.
Vsaka izbira funkcije ponovno zažene funkcijo časovnega
poteka 100 ur.
5.12 Sensor select
ON
OFF
1.
Sensor
select
2.
3.
4.
Izbiro senzorja pritisnite tipko [Sensor select] (LP)
(LED izbranega senzorja utripa oranžno).
Periodično izmenjujoč prikaz LED na senzorju:
- oranžno = senzor izbran
- Rrdeče = funkcija prisotnosti aktivna
- zeleno = funkcija dnevne svetlobe aktivna
Začnite z nastavitvami senzorja X 5.8.
Če je v sistemu več senzorjev, ponovno pritisnite tipko
[Sensor select] (SP), da bi izbrali naslednji senzor.
Pritisnite tipko [Sensor select] (LP), da bi shranili nastavitve
senzorja, ali pa pritisnite tipko [PROG] (SP).
DALIeco Control
SLO
5.13 PC modes
7
Konfiguracije, ki so bile ustvarjene s pomočjo računalniške programske opreme DALIeco in
odložene prek USB v pomnilniku PC1 oz. PC2, lahko s pritiskom na tipko PC1 oz. PC2 pošljete in
jih tako prenesete do krmilne naprave.
Ob pritisku na tipko je treba daljinski upravljavec za uporabnike vedno usmeriti v ustrezni senzor.
100 h
Burn-in
ON
OFF
7.1
PC modes
1
2
Offset
1.
ON
OFF
2.
3.
Aktivacija načina programiranja z dolgim pritiskom na tipko
[Prog]
Pritisnite [PC1] ali [PC2], da zaženete postopek pošiljanja
Uspešen in popoln prenos konfiguracije potrdi utripanje
razsvetljave.
Podrobnosti o funkcijah računalniške programske opreme
najdete v pripadajočih navodilih.
Upravljanje sistema z daljinskim upravljavcem za uporabnike
Scenske tipke [1] do [4]
1
2
•
3
4
•
Holiday
Resume
•
CH-1
CH-2
5.14 Macro Recorder
Če ima več krmilnih naprav identično konfiguracijo, lahko pritiske na tipke na glavnem daljinskem
upravljalniku (Master Remote) ob zagonu posnamete s snemalnikom makrov (Macro Recorder) in
jih nato prenesete do nadaljnjih krmilnih naprav.
1.
Macro Recorder
2.
3.
4.
5.
Aktivacija načina programiranja z dolgim pritiskom na tipko
[Prog]
Zaženite zapisovanje z dolgim pritiskom na tipko [rec]
(razsvetljava preklopi na 100 % in rdeča LED lučka tipke
»Sensor Select« (izbira senzorja) na daljinskem upravljalniku
sporoča začetek zapisovanja)
Izvedite običajno programiranje (glejte pogl. 5)
Zapisovanje zaključite s tipko [stop] (rdeča LED lučka tipke
»Sensor Select« (izbira senzorja) na daljinskem upravljalniku
ugasne)
Ponovite konfiguracijo s tipko [play] in jo prenesite v drugo
krmilno napravo prek IR telegramov.
7.2
6
Resume
Prepoznavanje prisotnosti začasno izklopite s pritiskom na tipko
(SP), senzor LED sveti ves čas rdeče.
Funkcijo je mogoče ponovno vklopiti s tipkami [ON/OFF], scenskimi tipkami [1] do [4] in [CH-1]/[CH-2].
Tipka [Resume]
Pomemben napotek:
Posamezne konfiguracije, izvedene prek »Sensor select« (izbira senzorja) posameznih
senzorjev, ni mogoča zapisati s snemalnikom makrov (Macro Recorder) in jih prenesti.
Zapisovanje se samodejno zaključi, ko zapustite način programiranja.
Nastavljanje individualnih konfiguracij z računalniško
programsko opremo DALIeco
Z računalniško programsko opremo DALIeco je mogoče nastaviti individualne profile delovanja in
parametrizacijo, jih prek kabla USB shraniti na glavni daljinski upravljalnik in nato prek IR prenesti
na krmilno enoto. Za podrobnosti in prenos programske opreme obiščite: www.osram.com/dalieco
50
Izbira scene: Izbira shranjene svetlobne scene s pritiskom na
tipko (SP).
Shranjevanje scene: Shranjevanje scene: [CH-1] in/ali [CH-2]
lahko s pritiskom na tipko (LP) shranimo pod vsakokratno
scensko tipko (sistem utripne v potrditev).
Zaklepanje ali odklepanje shranjene scene:
1. Sočasno pritisnite tipke [Holiday]+[CH-2 S] (VLP)
(LED utripa rdeče).
2. - Pritisnite tipko [1] (SP), da bi shranjene scene zaklenili
(LED tri sekunde utripa rdeče)
- Pritisnite tipko [2] (SP), da bi shranjeno sceno odklenili
(LED tri sekunde utripa zeleno).
Tipka [Holiday]
Holiday
7.3
i
X7
Holiday
Resume
Ponovni začetek samodejne funkcije dnevne svetlobe s pritiskom
na tipko (SP). V načinih delovanja brez uravnavanja svetlobe je ta
tipka brez funkcije.
DALIeco Control
7.4
SLO
Neodvisno upravljanje več sistemov
Prilagoditev daljinskega upravljavca za uporabnike na določeni izbrani sprejemnik omogoča
neodvisno upravljanje več sistemov (najv. 15) v istem prostoru.
1.
1
2
2.
3
4
Holiday
Resume
3.
Sočasno pritisnite tipko [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP), da bi
nastavili individualno programiranje (LED utripa rdeče).
Aktiviranje numerične tipkovnice (tovarniška nastavitev = 16):
- Numerična tipkovnica 1–4: Pritisnite tipko [1] (SP).
- Numerična tipkovnica 5-8: Pritisnite tipko [2] (SP).
- Numerična tipkovnica 9-12: Pritisnite tipko [3] (SP).
- Numerična tipkovnica 13-16: Pritisnite tipko [4] (SP).
Programiranje sistemske številke:
- Pritisnite tipko [1], [2], [3] ali [4] (SP) za sistemsko številko,
ki jo je treba programirati (tovarniška nastavitev = 16)
(LED utripne dvakrat zeleno in sistem utripne v potrditev).
9
Tehnični podatki
Omrežni priključek
220 – 240 V AC 50-60 Hz
Vhod za tipkalo
Normalno odprti kontakti brez potenciala,
Vmesnik DALI (podatki na kanal)
Maks. skupna dolžina kablov: 100 m
najv. dolžina kabla 50 m
Maks. 16 EVG + maks. 3 DALI
Senzorji ali spoj gumba
Razpoložljiv krmilni tok DALI
Maks. 64 mA na enem kanalu
Vmesnik senzorja
Maks. 4 DALIeco LS/PD LI ali
Maks. 96 mA v seštevku prek obeh kanalov
4 DALIeco LS/PD LI NP ali
1 HF LS LI senzor
--> Zgled: Programiranje sistemske številke 10:
1.
TaSočasno pritisnite tipke [CH-1 T] + [CH-2 T] (VLP) (LED utripa rdeče).
2.
Za aktiviranje numerične tipkovnice 9–12 pritisnite tipko [3] (SP).
3.
Za programiranje sistemske številke 10 pritisnite tipko[2] (LED utripne dvakrat zeleno in
sistem utripne v potrditev).
Maks. skupna dolžina vodov
do vseh senzorjev: 25 m
Največja dolžina voda
50 m (skupno)
Sinhronizacijski vod/vhod tipkala
Poraba električne energije
8
Temperatura okolja
8.1
System Reset (z glavnim daljinskim upravljavcem)
1.
2.
3.
Za zagon načina programiranja pritisnite tipko [PROG] (LED1 utripne).
Pritisnite tipko [Single Office] (SP), da bi nastavili prednastavljeni način delovanja
(LED1 utripa hitro).
Pritisnite tipko [PROG] (SP), da bi zapustili način programiranja.
8.2
Reset Master Remote
1.
2.
3.
Za zagon načina programiranja pritisnite tipko [PROG] (LED1 utripne).
Sočasno pritisnite (VLP) [Corridor] in [Staircase] (LED2 utripne).
Pritisnite tipko [PROG] (LP) – (LED1 in LED2 svetita oranžno 3 sekunde).
8.3
Reset User Remote
•
•
•
1.
2.
Sočasno pritisnite (VLP) [CH-1 S] in [Resume] (LED utripa rdeče).
Pritisnite tipko [4] (SP) – (LED orange sveti oranžno 3 sekunde).
•
51
0,2 W – 3,0 W (glede na število elektronskih
predstikalnih naprav/senzorjev)
Reset
–20 °C do +50 °C (med delovanjem)
Vrsta zaščite
IP20
Razred zaščite
II, zaščitna izolacija
Skladnost
CE
i
Pomembni napotki:
•
Potisni gumb, senzor in vodi DALI morajo biti speljani ločeno od napajalnih vodov
luči in modula LED.
Če je mogoče, vodov potisnega gumba ne speljite v isti kabel kot napajalne vode.
Vode senzorja speljite ločeno od napajalnih vodov.
Pri daljših kablih ali elektromagnetni interferenci je priporočljivo, da razširitvene
senzorje ali potisne gumbe povežete prek voda DALI.
Za zagotovitev pravilnega delovanja sistema lahko priključek novih sestavnih delov oz.
odstranjevanje/nameščanje sestavnih delov izvajate le v breznapetostnem stanju.
CZ
PL
SK
SLO
C10449064
G10576784
15.10.15
OSRAM GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany
www.osram.com