ADAM-TECH 2RS1-15-G

2.00mm RECEPTACLE STRIPS
.169" & .193" HEIGHT .079" [2.00] CENTERLINE
Adam Technologies, Inc.
2RS SERIES
2RS1
B
.094
[2.40]
A
2RS1-15-G
.169
[4.30]
.094 [2.40]
B
.079
[2.00]
.02x.008 [0.5x0.2]
.079 [2.00]
ø.028 [0.70]
A = .079 [2.00] X No. of Positions
B = .079 [2.00] X No. of Spaces
Recommended
PCB
Layout
RECOMMENDED PCB
LAYOUT
2RS2
B
.079
[2.00]
.165
[4.20]
A
2RS2-32-G
.169
[4.30]
.094
[2.40]
.05x.008
[0.50x0.20]
.079
[2.00]
.079
[2.00]
B
.079 [2.00]
.079 [2.00]
ø.028 [.70]
A = .079 [2.00] X No. of Positions per row
B = .079 [2.00] X No. of Spaces
Recommended PCB Layout
RECOMMENDED PCB LAYOUT
2RS2BR
A
B
.079 [2.00]
.197 [5.00]
.063
[1.60]
.193
[4.90]
2RS2BR-28-G
.094
[2.40]
.024 X .006
[0.60 X 0.15]
.079
[2.00]
.183
[4.65]
B
.079 [2.00]
.183
[4.65]
A = .079 [2.00] X No. of Positions per row + .008 [0.20]
B = .079 [2.00] X No. of Spaces
ø.030
[0.79]
Recommended PCB Layout
RECOMMENDED PCB LAYOUT
909 Rahway Avenue • Union, New Jersey 07083 • T: 908-687-5000 • F: 908-687-5710 • WWW.ADAM-TECH.COM
297