5607 Draadloze telefoon Introductiehandleiding, Rls 5.0

INTRODUCTIEHANDLEIDING
MITEL
5607 Draadloze telefoon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Alarmknop
Oortelefoon
Kleurscherm
Vierrichtingsnavigatietoets
Op de haak en aan/uit-toets
Aanraakaanduidingen
Toets Geluid uit
Spatie
Aansluiting voor meerdere doeleinden
Microfoon
Toetsvergrendeling en
hoofdletters/kleine letters
Toegang tot voicemail
Toets Opnemen
Softwaretoetsen
Dempknop en PTT-knop
Volume omlaag
Volume omhoog
Lampje
Schermpictogrammen
De telefoon in-/uitschakelen
1. Druk op de toets Op de haak
en houd
deze ingedrukt totdat 'In-/uitschakelen'
wordt weergegeven.
2. Druk op 'Ja/Nee'.
Een oproep plaatsen
Kies het nummer en druk op . Indien
beschikbaar wordt de naam van het gebelde
nummer weergegeven.
OF
Druk op
om de oproepenlijst te openen
en blader met de navigatietoets door de lijst
met de laatste twintig oproepen. Druk op
Oproep of
om te kiezen.
OF
1. Druk op de softwaretoets Menu.
2. Selecteer Contactpersonen en selecteer
Oproepenlijst.
3. Selecteer een contactpersoon in de lijst.
Signaalsterkte
Nieuw bericht
4. Druk op
kiezen.
Batterijstatus
Nieuw bericht, belangrijk
Een oproep beantwoorden
Bericht lezen
• Druk op
om een oproep in de normale
modus te beantwoorden.
OF
Voicemail
Microfoon uit
Luidspreker aan
Luidspreker uit
Geluid uit
Hoofdtelefoon aangesloten
Bluetooth-hoofdtelefoon aangesloten
Bluetooth ingeschakeld
Gemiste oproep
Inkomende oproep
Uitgaande oproep
Systeemverbinding
Toetsvergrendeling
Telefoonvergrendeling
Persoonlijk alarm
of Kiezen om het nummer te
1. Druk op de functietoets Meer.
2. Selecteer In/uit wachtstand om het
gesprek uit de wacht te halen.
Een gesprek doorschakelen
1. Druk op de functietoets Meer.
2. Selecteer Nieuw gesprek.
3. Kies het nummer waarnaar u het gesprek
wilt doorschakelen en druk op Kiezen.
4. Selecteer Vrijgeven om de twee personen
met elkaar door te verbinden.
OF
Wacht op antwoord, kondig het
doorgeschakelde gesprek aan en selecteer
Vrijgeven.
Conferentie
1. Druk op de functietoets Meer.
2. Selecteer Nieuw gesprek om het huidige
gesprek in de wacht te zetten.
3. Kies het nummer van de derde persoon.
4. Wacht op een antwoord.
• Druk op de toets Handsfree om de
oproep in de speakermodus te
beantwoorden.
Een gesprek beëindigen
• Druk op
Het gesprek uit de wacht halen:
om een gesprek te beëindigen.
Een gesprek in de wacht zetten
1. Druk op de functietoets Meer.
2. Selecteer In/uit wachtstand om het
gesprek in de wacht te zetten.
M Mitel (design) is een geregistreerd handelsmerk van Mitel Networks Corporation. © 2011, Mitel Networks Corporation. Alle andere producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
5. Druk op Meer en selecteer Deelnemen
om alle personen samen te voegen in een
conferentie.
Een oproep weigeren
• Wanneer de beltoon weergaat, drukt
u op
. De oproepinformatie wordt
opgeslagen in de bellijst.
Volumeniveaus aanpassen
Het volume van het oorstukje aanpassen
tijdens een gesprek:
• Druk op de bovenste en onderste
volumeknoppen om het volume te
verhogen/verlagen.
INTRODUCTIEHANDLEIDING
Het volume van de beltoon wijzigen:
Menustructuur
• Selecteer Instellingen in het menu.
Menu Op de haak/stand-by
• Selecteer Geluiden en waarschuwingen.
• Selecteer Volume.
• Gebruik de navigatietoetsen om het geselecteerde volume aan te passen en druk op Terug
om op te slaan.
De luidspreker in-/uitschakelen:
• Druk voor of tijdens een gesprek op de toets Handsfree
.
De beltoon in- of uitschakelen in de stand-bymodus:
• Druk op
om de beltoon in/uit te schakelen. (Het pictogram Geluid uit
weergegeven.)
Berichten
Postvak IN
Instellingen
wordt
Audio overdragen tussen de Bluetooth-headset en het oorstukje van de telefoon
• Druk tijdens de oproep op Meer.
Nieuw bericht schrijven
Vergrendelingen
Niet verzonden
Scherm
Verzonden
Tijd & datum
Bluetooth
Beantwoorden
• Selecteer Audio-overdracht.
Hoofdtelefoon
Berichten
• Druk op Selecteren.
Systeem
Taal
In lader
Eigenaar-id
De toetsen vergrendelen/ontgrendelen
• Druk op
en daarna op Vergrendelen om de toetsen te vergrendelen.
• Selecteer
en daarna Ja om de toetsen te ontgrendelen.
De batterij opladen
Plaats de telefoon in de bureauoplader. Het batterijpictogram geeft het batterijniveau aan.
Alle functies kunnen worden gebruikt wanneer de telefoon in de oplader is geplaatst.
Verbindingen
Geluiden en
waarschuwingen
Services
Terug
Profielen
de
-toets.
Normaal
Nieuw toevoegen
Oproepen
Oproepenlijst
Gemiste oproepen
Door het menu navigeren
U opent het menu door te drukken op de toets Menu. Kies een tabblad met de
linker-/rechternavigatietoets en druk daarna op de middelste ronde bevestigingstoets op de
navigatietoets of de softwaretoets Select om het tabblad te openen. Blader door de menuopties
met de navigatietoetsen omhoog/omlaag. Druk op de middelste bevestigingstoets om een
optie te selecteren of druk op Terug om één stap terug te gaan. Bevestig uw instellingen met
de bevestigingstoets. U keert terug naar de stand-bymodus door te drukken op Terug of
Nieuw toevoegen
Sneltoetsen
Contactpersonen
Contactpersoon bellen
Gespreksduur
Contactpersoon
toevoegen
Gespreksservices
Contactpersoon
bewerken
Functietoetsen
Contactpersoon
verwijderen
Sneltoets
Centraal telefoonboek
Navigatietoets
Multifunctionele knop
Opmerking: menuopties zijn afhankelijk van systeemprogrammering.
M Mitel (design) is een geregistreerd handelsmerk van Mitel Networks Corporation. © 2011, Mitel Networks Corporation. Alle andere producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.