5624 Draadloze telefoon Introductiehandleiding, Rls 5.0

INTRODUCTIEHANDLEIDING
MITEL
5624 Draadloze telefoon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Multifunctionele/alarmknop
Oortelefoon
Volumeknop (omhoog)
Volumeknop (omlaag)
Dempknop en PTT-knop
Softwaretoetsen
Oproeptoets
Vijfrichtingsnavigatietoets
Toegang tot voicemail
Toetsvergrendeling en
hoofdletters/kleine letters
Microfoon
Spatie
Toets Geluid uit
Aanraakaanduidingen
Toets Einde en toets Aan/Uit
Kleurenscherm
Aansluiting voor hoofdtelefoon
Lampje
Schermpictogrammen
Signaalsterkte
Batterijstatus
Voicemail
Microfoon uit
Bericht lezen
Naar contactpers.
Gemiste oproep
Inkomende oproep
Luidspreker aan
Luidspreker uit
Geluid uit
Hoofdtelefoon aangesloten
Nieuw bericht
Uitgaande oproep
Oproep omgeleid
Systeemverbinding
Toetsvergrendeling
Nieuw bericht, belangrijk
Telefoonvergrendeling
Nieuw bericht, alarmprioriteit
Persoonlijk alarm
De telefoon in-/uitschakelen
1. Druk op de toets Op de haak
en houd
deze ingedrukt totdat 'In-/uitschakelen'
wordt weergegeven.
2. Druk op 'Ja/Nee'.
Een oproep plaatsen
Kies het nummer en druk op . Indien
beschikbaar wordt de naam van het gebelde
nummer weergegeven.
OF
Druk op
om de oproepenlijst te openen
en blader met de navigatietoets door de lijst
met de laatste twintig oproepen. Druk op
Oproep of
om te kiezen.
OF
1. Druk op de softwaretoets Menu.
2. Selecteer Contactpersonen en selecteer
Contactpersoon bellen.
3. Selecteer een contactpersoon in de lijst.
4. Druk op
kiezen.
of Kiezen om het nummer te
Het gesprek uit de wacht halen:
1. Druk op de softwaretoets Meer.
2. Selecteer Uit wachtstand om het gesprek
uit de wacht te nemen.
Een gesprek doorschakelen
1. Druk op de softwaretoets Meer.
2. Selecteer Doorsch. naar nieuw.
3. Kies het nummer waaraan u het gesprek
wilt overdragen.
4. Druk op OK.
Conferentie
1. Druk op de softwaretoets Meer.
2. Selecteer Nieuw gesprek om het huidige
gesprek in de wacht te zetten.
3. Kies het nummer van de derde persoon.
4. Druk op Selecteren.
5. Druk op Meer.
6. Selecteer Conferentie.
Een oproep weigeren
Een oproep beantwoorden
• Wanneer de beltoon weergaat, drukt
u op
. De oproepinformatie wordt
opgeslagen in de bellijst.
• Druk op
om een oproep in de normale
modus te beantwoorden.
OF
• Druk op de toets
Handsfree om de
oproep in de speakermodus te
beantwoorden.
Volumeniveaus aanpassen
Een gesprek beëindigen
• Druk op de bovenste en onderste
volumeknoppen om het volume te
verhogen/verlagen.
• Druk op
om een gesprek te beëindigen.
Een gesprek in de wacht zetten
1. Druk op de softwaretoets Meer.
2. Selecteer In wachtstand om het gesprek
in de wacht te zetten.
M Mitel (design) is een geregistreerd handelsmerk van Mitel Networks Corporation. © 2011, Mitel Networks Corporation. Alle andere producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Het volume van het oorstukje aanpassen
tijdens een gesprek:
INTRODUCTIEHANDLEIDING
Het volume van de beltoon wijzigen:
Menustructuur
• Selecteer Instellingen in het hoofdmenu.
Menu Op de haak/stand-by
• Selecteer Geluiden en waarschuwingen.
• Selecteer Volume.
• Gebruik de navigatietoetsen om het geselecteerde volume aan te passen en druk op Terug
om op te slaan.
De microfoon in-/uitschakelen:
• Druk tijdens de oproep op de softwaretoets Meer, selecteer Microfoon aan/uit en druk
op Selecteren.
De beltoon in- of uitschakelen in de stand-bymodus:
• Druk op
om de beltoon in/uit te schakelen. (Het pictogram Geluid uit
weergegeven.)
wordt
De toetsen vergrendelen/ontgrendelen
• Druk op
en daarna op Vergrendelen om de toetsen te vergrendelen.
• Selecteer
Berichten
Sneltoetsen
Services
Profielen
Opmerking: het opladen onder 5 °C zal de batterij beschadigen en de levensduur verkorten.
Sneltoets
Niet verzonden
Navigatietoets
Hoofdtelefoon
Multifunctionele knop
Instellingen
op de toets
Geluiden en
waarschuwingen
Netwerk
Vergrendelingen
In lader
Scherm
Nieuw toevoegen
Tijd & datum
Terug
Beantwoorden
Normaal
Berichten
Nieuw toevoegen
Taal
Eigenaar-id
De batterij verwijderen
Wij raden u de telefoon uit te schakelen voordat u de batterij verwijdert.
Door het menu navigeren
U opent het menu door te drukken op de toets Menu. Kies een tabblad met de
linker-/rechternavigatietoets en druk daarna op de middelste ronde bevestigingstoets op de
navigatietoets of de softwaretoets Selecteren om het tabblad te openen. Blader door de
menuopties met de navigatietoetsen omhoog/omlaag. Druk op de middelste bevestigingstoets
om een optie te selecteren of druk op Terug om één stap terug te gaan. Bevestig uw instellingen
met de bevestigingstoets. U keert terug naar de stand-bymodus door te drukken op Terug of
Softwaretoetsen
Nieuw bericht schrijven
Verzonden
Verbindingen
en daarna Ja om de toetsen te ontgrendelen.
De batterij opladen
Plaats de telefoon in de bureauoplader. De oranje LED verandert naar groen wanneer de batterij
volledig is opgeladen en het pictogram van de volledig opgeladen batterij
verschijnt.
Alle functies kunnen worden gebruikt wanneer de telefoon in de oplader is geplaatst.
Postvak IN
Alarm
Apparaatinformatie
Oproepen
Oproepenlijst
Contactpersonen
Contactpersoon bellen
Gemiste oproepen
Contactpersoon
toevoegen
Omgeleide oproepen
Contactpersoon
bewerken
Gespreksservices
Contactpersoon
verwijderen
.
Centraal telefoonboek
Opmerking: menuopties zijn afhankelijk van systeemprogrammering.
M Mitel (design) is een geregistreerd handelsmerk van Mitel Networks Corporation. © 2012, Mitel Networks Corporation. Alle andere producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.