Dutch User's Manual

Werking
Gebruikershandleiding
Aan de slag
1. Schuif het batterijdeksel (achteraan de meter) in de richting van de pijl om het batterijvak te openen. Verwijder de
batterijveiligheidsstrip. De displays lichten op. Vervang de batterij als dit niet gebeurt. Plaats het batterijdeksel terug.
2.
Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de displays.
Meeteenheid oC/oF en 12/24 klokmodus kiezen
Kies de gewenste temperatuureenheid met behulp van de oC/oF schakelaar achteraan de meter. De klok bevindt zich in de 12-uurmodus
als de meter is ingesteld op de oF temperatuurwerking. De klok bevindt zich in de 24-uurmodus (militaire tijd) als de meter is ingesteld op
de oC temperatuurwerking.
Hygro-thermometerklok
Werking MAX-MIN registratie en oproeping
Model 445702
Hygro–ThermometerC lock
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech 445702 Hygro-thermometerklok. Deze meter geeft de tijd (12/24 uur klok), temperatuur
(C of F) en de relatieve vochtigheid % gelijktijdig weer. Het apparaat kan aan de muur worden bevestigd of op een vlak oppervlak
worden geplaatst met behulp van de ingebouwde schuine voet. De meter bevat een MIN/MAX weergave en een programmeerbare
alarmklok. Het correct gebruik van deze meter zal jarenlang een betrouwbare service leveren.
Technische beschrijving
1.
Druk op MAX/MIN. Het display geeft de hoogste gemeten waarden weer sinds de RESET knop het laatst werd ingedrukt.
2.
Druk nogmaals op de MAX/MIN knop om de laagste gemeten waarden weer te geven sinds de RESET knop het laatst werd
ingedrukt.
3.
In het MAX-MIN display, druk op de RESET knop om het geheugen te wissen en om nieuwe MAX-MIN te registreren.
4.
Druk nogmaals op de MAX/MIN knop om terug te keren naar de normale werking.
De klok instellen
1.
Druk op de CLOCK knop en houd deze ingedrukt totdat de uurweergave begint te knipperen.
2.
Stel het uur in met behulp van de ADVANCE knop.
3.
Druk nogmaals op de CLOCK knop; de minutenweergave begint te knipperen.
4.
Stel de minuten in met behulp van de ADVANCE knop.
5.
Druk op de CLOCK knop om de tijdinstelmodus te verlaten.
Display
Drie LCD-displays voor tijd, temperatuur & relatieve vochtigheid
Bereiken
Temperatuur: -10 tot 60oC (14 tot 140oF); Relatieve vochtigheid: 10 tot 85%
1. Druk op de RESET/AL knop. Het CLK ALARM symbool verschijnt op het onderste LCD-display en de uurweergave knippert.
Resolutie
Temperatuur: 0,1o C/F; Vochtigheid: 1%
2. Druk op de AL/ON OFF knop achteraan de meter. Het alarm BEL-symbool verschijnt in het bovenste LCD-display. Druk nogmaals
Nauwkeurigheid
Vochtigheid: ± 6% in het 25 tot 80% bereik & van 0 tot 50oC (32 tot 122oF)
De alarmklok instellen
op de AL/ON OFF knop als u het alarm wilt uitzetten (het alarmbelsymbool verdwijnt).
Temperatuur: ± 1oC van -10 tot 50oC en ± 1,8oF van 14 tot 122oF
3.
Stel het alarmuur in met behulp van de ADVANCE knop.
Voedingsbron
Een (1) 'AAA' 1,5V batterij
4.
Druk nogmaals op de RESET/AL knop; de minutenweergave begint te knipperen.
Lage batterij
Het batterijsymbool verschijnt op de onderste LCD wanneer de batterij aan vervanging toe is
5.
Stel de alarmminuten in met behulp van de ADVANCE knop.
Afmetingen
109 x 71 x 20mm (4,3 x 2,8 x 0,8”)
6. Druk op de RESET/AL knop om de modus te verlaten. Het CHK ALARM symbool verdwijnt en het belsymbool blijft weergegeven.
Gewicht
Circa 113g (4 oz.) met batterij
7.
Wanneer de alarmtijd de kloktijd bereikt gaat het alarm gedurende 1 minuut af.
8.
Druk op om het even welke knop om het alarm te stoppen.
Beschrijving
1.
Klokdisplay
2.
Temperatuurdisplay
3.
4.
5.
Vochtigheidsdisplay
Temp/vochtigheidssensor
MAX/MIN knop
6.
7.
RESET / AL (Alarm) knop
CLOCK knop
8.
ADVANCE knop
9.
10.
Alarm aan-uit schakelaar
Luidspreker alarm
11.
Schuine voet
12.
13.
Batterijvak
Schakelaar temperatuureenheid
14.
Muurbevestiging
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte batterijen en
accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw gemeente of overal
waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel aan het einde
van zijn levensduur.
Kopierecht © 2009 Extech Instruments Corporation.
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
445702 V3.1 7/09