3EK7 IEC ANSI Eslovaco

Vysokonapäťové
silikónom izolované
zvodiče prepätia 3EK7
Power Transmission and Distribution
Stanovujeme nové štandardy
Mechanické vlastnosti 3EK7
MOV vybavený skleneným prstencom
Zapúzdrenie zo silikónovej gumy
Sklolaminátové prúty
Hliníkové koncové uchytenie
K dispozícii sú tri typy zvodičov prepätia 3EK74:
3EK7 ...-.C.. zvodiče prepätia podľa IEC 60099- 4 s
metrickým závitom
3EK7 ...-.A.. zvodiče prepätia podľa normy IEEE C 62.11 s
palcovým závitom
Na špeciálne použitie:
3EK7 ...-.B.. zvodiče prepätia podľa normy IEEE C 62.11 s
metrickým závitom.
Nový zvodič prepätia 3EK7 od Siemensu ponúka
dokonalejšiu ochranu pred nárazovým prúdom
pre zariadenia v elektrických distribučných
sústavách s prevádzkovými napätiami do 72,5 kV.
Okrem vysokej odolnosti voči všetkým druhom
znečistenia prostredia, jeho výkon pri zvládaní
zemných skratov a výnimočné skratové charakteristiky stanovujú úplne nové štandardy.
Silikónová vrstva na novom zvodiči 3EK7 zabraňuje, aby sa na ňom tvorili akékoľvek povlaky zo
znečistenia alebo vlhkosti. Takto sa povrchové
prúdy spôsobené znečistením prakticky neobjavujú. Zvodič 3EK7 je tiež vďaka svojej špeciálnej
klietkovej konštrukcii veľmi ľahký, masívny a
trvácny.
2
3EK7 Design
M12 z nehrdzavejúcej ocele
Matica, podložka
Svorka
Koncové uchytenie
Silikónové zapúzdrenie,
priamo nalisované
Varistor z oxidu kovu MOV
Sklenená vrstva
Sklolaminátové prúty
Koncové uchytenie
Matica, podložka
M12 z nehrdzavejúcej ocele
3EK7 – výrobok najvyššej kvality
Kryt zo silikónovej gumy je nalisovaný
priamo na MOV blokoch a ochrannej
klietke. Poskytuje vynikajúci tesniaci
systém proti vniknutiu vlhkosti a čiastkovým výbojom. Navyše, MOV bloky
sú vybavené sklenenými prstencami,
ktoré zabraňujú starnutiu. Materiály
najvyššej kvality. Silikónová guma je
vysoko hydrofóbna a zachováva si
schopnosť odpudzovať vodu a akékoľvek povlaky zo znečistenia počas celej
svojej životnosti. Výsledkom uvedeného
je vysoká odolnosť voči vytváraniu
vodivých ciest na povrchu a vysoká
odolnosť voči erózii. Navyše, kryt zo
silikónovej gumy je samozhášací a brzdí
horenie. Tieto výhody poskytujú zvodičom 3EK7 bezúdržbovú a spoľahlivú
životnosť.
Výrobné závody sú certifikované podľa
ISO 9001 a ISO 14001.
Zvodiče 3EK7 prešli typovými skúškami
nezávislého skúšobného laboratória.
Bezpečná a spoľahlivá konštrukcia
3EK7 sú založené na klietke z predpätých
plastických tyčí vystužených skleneným
vláknom, ktoré zabezpečujú vysokú
pevnosť a znižujú riziko vyvrhnutia
vnútorných častí. V krajne zriedkavom
prípade preťaženia odporov, horenie
oblúka nespôsobí nárast vnútorného
tlaku, pretože odpory nie sú uzatvorené
v tesnom púzdre. Oblúk unikne cez
silikónový plášť, pričom mechanická
konštrukcia ostáva nepoškodená.
Klietka má ľahkú konštrukciu, pričom
poskytuje vynikajúcu pevnosť v krútení,
v ťahu a konzolovú pevnosť: Maximálna
pevnosť je 350 Nm.
Silikónová guma je odolná voči UV
žiareniu a účinkom ozónu ako aj voči
všetkým bežným rozpúšťadlám a čistiacim prostriedkom. 3EK7 je vhodný
pre akékoľvek podmienky prostredia
priemyselných oblastí.
Zvodiče 3EK7 sú vhodné pre teplotný
rozsah od –55° C do +50° C.
Nadmorská výška použitia je do 3600
m n. m.
Rýchla dodávka
Flexibilita vo výrobe a v našej celosvetovej sieti služieb a predajných miest
zabezpečuje rýchlu dodávku t.j. zaslanie
zásielky po šiestich dňoch od prijatia
Vašej objednávky pre typy, ktoré su
označené hviezdičkou (*) v tabuľkách
na strane 4 a 6.
3
Zvodiče 3EK7 podľa IEC 60099-4
Menovité
napätie Ur
Napätie na jednotku Ur
1,25
Označenie zvodiča
Predhriatie na 40 °C
1,2
1 kA
8/20 μs
[kV cr]
Predhriatie na 60 °C a mechanické
napínanie s menovitou energiou
1,15
[kV]
[kV]
1,1
3
2,4
3EK7 030 -2CB4
7,0
1,05
6
4,8
3EK7 060 -2CB4
14,0
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,1
1
10
100
1000
Čas v sekundách
Tabuľka 1: IEC napätie priemyselnej frekvencie a časová charakteristika
Menovitý výbojový prúd In
5 kA
10 kA
Maximálne stále prevádzkové napätie Uc
48 kV
48 kV
Menovité napätie Ur
60 kV
60 kV
Dlhodobý prúdový impulz
150 A
325 A
Vysokoprúdové zníženie tlaku (prepätia)
20 kA
20 kA
9*
7,2
3EK7 090 -2CB4
20,9
10,5*
8,4
3EK7 105 -2CB4
24,4
12*
9,6
3EK7 120 -2CC4
27,8
15*
12
3EK7 150 -2CC4
34,7
18
14,4
3EK7 180 -2CD4
41,7
21*
16,8
3EK7 210 -2CD4
48,6
24
19,2
3EK7 240 -2CE4
55,5
27
21,6
3EK7 270 -2CF4
62,6
30
24
3EK7 300 -2CF4
69,3
31,5
25,2
3EK7 315 -2CH4
72,9
33
26,4
3EK7 330 -2CH4
76,4
36
28,8
3EK7 360 -2CH4
83,3
39
31,2
3EK7 390 -2CH4
90,5
33,6
3EK7 420 -2CH4
97,4
Nízkoprúdové zníženie tlaku (prepätia)
600 A
600 A
42
Vysokoprúdový impulz
65 kA
100 kA
45
36
3EK7 450 -2CH4
104
280 Nm
350 Nm
48
38,5
3EK7 480 -2CK4
111
400 Nm
500 Nm
51
41
3EK7 510 -2CK4
118
2,2 kJ/kV Ur
3,5 kJ/kV Ur
54
43,2
3EK7 540 -2CK4
125
57
45,6
3EK7 570 -2CK4
132
60
48
3EK7 600 -2CK4
139
Stále
prevádzkové
napätie Uc
Označenie zvodiča
Maximálne dovolené statické užitočné zaťaženie
Maximálne dovolené užitočné zaťaženie (MPSL)
Schopnosť absorbovania energie
Tabuľka 2: Hlavné údaje o zvodiči 3EK7
Najvyššie
napätie pre
zariadenie
Um
[kV]
2,75
Menovité
výdržné
napätie
bleskového
impulzu
Sieť TN
Sieť IT
Sieť TT
Kompenzovaná
sieť (so zhášacou
tlmivkou)
Tabuľka 4:
Menovité
napätie Ur
[kV]
1 kA
8/20 μs
[kV cr]
30; 45; 60
3EK7 030-.C..
3EK7 050-.C..
3EK7 030-.C..
3EK7 050-.C..
[kV]
[kV]
3,6
20; 40
3EK7 030-.C..
3EK7 050-.C..
3EK7 030-.C..
3EK7 050-.C..
3
2,4
3EK7 030 -4CB4
6,6
5,5
45; 60; 75
3EK7 050-.C..
3EK7 090-.C..
3EK7 060-.C..
3EK7 090-.C..
5
4
3EK7 050 -4CB4
10,8
13,0
7,2
8,25
40; 60
3EK7 060-.C..
3EK7 090-.C..
3EK7 090-.C..
3EK7 090-.C..
60; 75; 95
3EK7 105-.C..
3EK7 090-.C..
3EK7 105-.C..
3EK7 150-.C..
3EK7 120-.C..
3EK7 150-.C..
-
3EK7 150-.C..
-
3EK7 210-.C..
3EK7 150-.C..
3EK7 210-.C..
15,5
75
3EK7 090-.C..
3EK7 090-.C..
alebo
3EK7 105-.C..
3EK7 120-.C..
15,5
85; 110
3EK7 120-.C..
17,5
75
3EK7 150-.C..
-
3EK7 180-.C..
-
17,5
95
3EK7 150-.C..
3EK7 220-.C..
3EK7 180-.C..
3EK7 220-.C..
12
60; 75; 95
6
4,8
3EK7 060 -4CB4
9*
7,2
3EK7 090 -4CB4
19,4
10,5*
8,4
3EK7 105 -4CB4
22,8
12*
9,6
3EK7 120 -4CC4
25,9
15*
12
3EK7 150 -4CC4
32,3
18*
14,4
3EK7 180 -4CD4
38,8
21*
16,8
3EK7 210 -4CD4
45,3
22*
17,6
3EK7 220 -4CE4
47,5
51,7
24
95
3EK7 210-.C..
-
3EK7 240-.C..
-
24
125; 145
3EK7 210-.C..
3EK7 300-.C..
3EK7 240-.C..
3EK7 300-.C..
24*
19,2
3EK7 240 -4CE4
25
125; 145
3EK7 210-.C..
3EK7 315-.C..
3EK7 250-.C..
3EK7 315-.C..
25
20
3EK7 250 -4CE4
53,9
27
95
3EK7 210-.C..
-
-
-
27
21,6
3EK7 270 -4CF4
58,2
27
125
3EK7 210-.C..
-
3EK7 270-.C..
-
30*
24
3EK7 300 -4CF4
64,6
27
150
3EK7 210-.C..
3EK7 360-.C..
3EK7 270-.C..
3EK7 360-.C..
31,5
25,2
3EK7 315 -4CH4
67,9
30
160
3EK7 240-.C..
3EK7 390-.C..
3EK7 300-.C..
3EK7 390-.C..
33
26,4
3EK7 330 -4CH4
71,1
36
145
3EK7 300-.C..
-
3EK7 360-.C..
-
36*
28,8
3EK7 360 -4CH4
77,6
36
170
3EK7 300-.C..
3EK7 450-.C..
3EK7 360-.C..
3EK7 450-.C..
39
31,2
3EK7 390 -4CH4
84,2
38
125
3EK7 300-.C..
-
-
-
42
33,6
3EK7 420 -4CH4
90,7
38
150
3EK7 300-.C..
-
3EK7 390-.C..
-
38
200
3EK7 300-.C..
3EK7 480-.C..
3EK7 390-.C..
3EK7 480-.C..
45
36
3EK7 450 -4CH4
97,2
40,5
190
3EK7 315-.C..
3EK7 510-.C..
3EK7 420-.C..
3EK7 510-.C..
48
38,5
3EK7 480 -4CK4
104
48,3
150
3EK7 390-.C..
-
-
-
50,5*
40,5
3EK7 505 -4CK4
107
48,3
200
3EK7 390-.C..
-
3EK7 480-.C..
-
51
41
3EK7 510 -4CK4
110
48,3
250
3EK7 390-.C..
3EK7 600-.C..
3EK7 480-.C..
3EK7 600-.C..
54
43,2
3EK7 540 -4CK4
117
52
250
3EK7 420-.C..
-
3EK7 540-.C..
-
57
45,6
3EK7 570 -4CK4
123
72,5
325
3EK7 570-.C..
-
-
-
60
48
3EK7 600 -4CK4
130
Tabuľka 3: Typické zvodiče 3EK7 pre systémové napätia podľa IEC 60099-4
4
Stále
prevádzkové
napätie Uc
Tabuľka 5:
Výber a hlavné údaje
Výdržné
Povrchová Preskoková
napätie
vzdialenosť vzdialenosť bleskového
Maximálne výbojové napätie
impulzu
Výška
„H“ 1)
Čistá
hmotnosť
Hmotnosť
s obalom
Hmotnosť
palety
Množstvo
na paletu
3 kA
8/20 μs
[kV cr]
5 kA
8/20 μs
[kV cr]
10 kA
8/20 μs
[kV cr]
15 kA
8/20 μs
[kV cr]
20 kA
8/20 μs
[kV cr]
125 A
30/60 μs
[kV cr]
500 A
30/60 μs
[kV cr]
[mm]
[mm]
[kV]
[mm]
[kg]
[kg]
[kg]
[ks]
7,7
8,1
8,8
9,6
10,4
6,2
6,6
372
180
104
170
1,5
2,1
488
221
15,3
16,1
17,5
19,0
20,6
12,2
13,2
372
180
104
170
1,5
2,1
488
221
22,8
24,0
26,2
28,3
30,7
18,2
19,7
372
180
104
170
1,6
2,2
510
221
26,7
28,1
30,6
33,2
36,0
21,4
23,0
372
180
104
170
1,6
2,2
510
221
30,4
32,0
34,9
37,8
41,0
24,3
26,2
485
210
122
200
1,8
2,4
494
195
37,9
39,9
43,5
47,1
51,1
30,3
32,7
485
210
122
200
1,9
2,5
514
195
45,5
47,9
52,2
56,5
61,3
36,4
39,3
605
248
144
240
2,2
2,8
506
169
53,1
55,9
60,9
66,0
71,6
42,5
45,8
605
248
144
240
2,3
2,9
523
169
60,6
63,8
69,5
75,3
81,7
48,5
52,3
775
286
166
270
2,6
3,3
535
156
68,3
71,9
78,4
84,8
92,0
54,6
59,0
900
318
184
300
2,9
3,6
491
130
75,7
79,7
86,9
94,0
102
60,6
65,4
900
318
184
300
2,9
3,6
491
130
79,6
83,8
91,3
98,9
107
63,7
68,7
1230
418
242
400
3,7
4,4
545
117
83,4
87,8
95,7
104
112
66,7
72,0
1230
418
242
400
3,7
4,4
545
117
91,0
95,8
104
113
123
72,8
78,6
1230
418
242
400
3,8
4,5
557
117
98,8
104
113
123
133
79,0
85,3
1230
418
242
400
3,8
4,5
557
117
106
112
122
132
143
85,1
91,8
1230
418
242
400
3,9
4,6
569
117
114
120
131
142
154
91,2
98,4
1230
418
242
400
3,9
4,6
569
117
122
128
140
151
164
97,3
105
1595
520
302
510
4,8
5,6
464
78
129
136
148
161
174
103
112
1595
520
302
510
4,8
5,6
464
78
137
144
157
170
184
109
118
1595
520
302
510
4,9
5,7
471
78
144
152
166
179
195
116
125
1595
520
302
510
4,9
5,7
471
78
152
160
174
189
205
122
131
1595
520
302
510
5,0
5,8
479
78
Výška
„H“ 1)
Čistá
hmotnosť
Hmotnosť
s obalom
Hmotnosť
palety
Množstvo
na paletu
3EK7 s menovitým výbojovým prúdom 5 kA
Výdržné
Povrchová Preskoková
napätie
vzdialenosť vzdialenosť bleskového
Maximálne výbojové napätie
impulzu
3 kA
8/20 μs
[kV cr]
5 kA
8/20 μs
[kV cr]
10 kA
8/20 μs
[kV cr]
15 kA
8/20 μs
[kV cr]
20 kA
8/20 μs
[kV cr]
125 A
30/60 μs
[kV cr]
500 A
30/60 μs
[kV cr]
[mm]
[mm]
[kV]
[mm]
[kg]
[kg]
[kg]
[ks]
7,1
7,5
8,1
8,7
9,3
5,8
6,2
372
180
104
170
1,5
2,1
488
221
11,7
12,4
13,3
14,4
15,3
9,4
10,1
372
180
104
170
1,6
2,2
510
221
14,2
15,0
16,1
17,4
18,5
11,4
12,2
372
180
104
170
1,6
2,2
510
221
21,1
22,3
24,0
25,9
27,6
17,0
18,2
372
180
104
170
1,7
2,3
532
221
24,7
26,1
28,1
30,3
34,6
20,0
22,7
372
180
104
170
1,7
2,3
532
221
28,2
29,8
32,0
34,6
36,8
22,7
24,3
485
210
122
200
2,0
2,6
533
195
35,1
37,1
39,9
43,1
45,9
28,3
30,3
485
210
122
200
2,1
2,7
553
195
42,2
44,5
47,9
51,7
55,1
34,0
36,4
605
248
144
240
2,4
3,0
540
169
49,2
52,0
55,9
60,4
64,3
39,7
42,5
605
248
144
240
2,5
3,1
557
169
51,6
54,5
58,6
63,3
67,4
41,6
44,5
775
286
166
270
2,8
3,5
566
156
56,1
59,3
63,8
68,9
73,4
45,3
48,5
775
286
166
270
2,8
3,5
566
156
58,5
61,8
66,5
71,8
76,5
47,2
50,5
775
286
166
270
2,9
3,6
581
156
63,3
66,9
71,9
77,7
82,7
51,0
54,6
775
318
184
300
3,2
3,9
530
130
70,1
74,1
79,7
86,1
91,7
56,6
60,6
775
318
184
300
3,2
3,9
530
130
73,7
77,9
83,8
90,5
96,4
59,5
63,7
1230
418
242
400
4,0
4,7
581
117
77,3
81,7
87,8
94,8
101
62,3
66,7
1230
418
242
400
4,1
4,8
592
117
84,3
89,1
95,8
104
110
68,0
72,8
1230
418
242
400
4,1
4,8
592
117
91,5
96,7
104
112
120
73,8
79,0
1230
418
242
400
4,2
4,9
604
117
98,6
104
112
121
129
79,5
85,1
1230
418
242
400
4,3
5,0
616
117
106
112
120
130
138
85,2
91,2
1230
418
242
400
4,4
5,1
627
117
113
119
128
138
147
90,9
97,3
1595
520
302
510
5,2
6,0
495
78
116
123
132
143
152
93,7
100
1595
520
302
510
5,3
6,1
503
78
120
127
136
147
156
96,6
103
1595
520
302
510
5,3
6,1
503
78
127
134
144
156
166
102
109
1595
520
302
510
5,4
6,2
510
78
134
141
152
164
175
108
116
1595
520
302
510
5,5
6,3
518
78
141
149
160
173
184
114
122
1595
520
302
510
5,6
6,4
526
78
3EK7 s menovitým výbojovým prúdom 10 kA
1) Pozri obr. 1 na strane 8
(*) K dispozícii zo skladu
5
Zvodiče 3EK7 podľa normy IEEE C 62.11
Pracovný
MCOV
cyklus
FOW
(Čelo vlny)
[kV cr]
1,5 kA
8/20 μs
[kV cr]
[kV]
[kV]
1,9
3
2,55
3EK7 030 -2AB4
10,0
8,2
1,8
6
5,1
3EK7 060 -2AB4
20,0
16,3
9*
7,65
3EK7 090 -2AB4
30,0
24,5
10*
8,4
3EK7 100 -2AB4
33,3
27,2
12
10,2
3EK7 120 -2AC4
38,8
31,7
15
12,7
3EK7 150 -2AC4
48,4
39,6
1,4
18*
15,3
3EK7 180 -2AD4
57,2
46,8
1,3
21
17
3EK7 210 -2AD4
66,8
54,6
1,2
24
19,5
3EK7 240 -2AE4
73,9
60,4
22
3EK7 270 -2AF4
83,1
68,0
Napätie na jednotku MCOV
3EK7 silne zaťažený
3EK7 riser pole
1,7
1,6
1,5
27*
1,1
1
0,01
0,1
1
10
100
1000
10000
Čas v sekundách
Tabuľka 6: Dočasné prepätie ANSI, predhriatie 60 °C,
nijaké predchádzajúce použitie
30
24,4
3EK7 300 -2AF4
92,3
75,6
33
27,5
3EK7 330 -2AH4
102
83,1
36
29
3EK7 360 -2AH4
111
90,7
FOW
(Čelo vlny)
[kV cr]
1,5 kA
8/20 μs
[kV cr]
Tabuľka 9:
Pracovný
MCOV
cyklus
Označenie
zvodiča
Normálne zaťaženie
Silne zaťažený
Riser pole
Maximálne stále prevádzkové napätie MCOV
29 kV
29 kV
29 kV
Napätie cyklu prevádzkového zaťaženia
36 kV
36 kV
36 kV
[kV]
[kV]
Nízkoprúdové, dlhodobé
75 A
250 A
250 A
3*
2,55
3EK7 030 -3AB4
10,5
8,0
Vysokoprúdové zníženie tlaku (prepätia)
20 kA
20 kA
20 kA
6*
5,1
3EK7 060 -3AB4
21,6
16,5
Nízkoprúdové zníženie tlaku (prepätia)
600 A
600 A
600 A
9*
7,65
3EK7 090 -3AB4
30,9
23,6
Vysokoprúdové, krátkodobé
65 kA
100 kA
100 kA
10*
8,4
3EK7100 -3AB4
32,3
24,7
5 kA
10 kA
10 kA
Koordinačný prúd
Maximálne konštrukčné konzolové zaťaženie
– statické (MDCL)
Schopnosť absorbovania energie
280 Nm
280 Nm
280 Nm
2,7 kJ/kV MCOV
4,6 kJ/kV MCOV
4,6 kJ/kV MCOV
Tabuľka 7: Hlavné údaje o distribučnom zvodiči 3EK7
Systémové
napätie L - L
[kV]
Trojdrôtový
nízkoimpedančne uzemnený neutrálny okruh
Trojdrôtový
vysokoimpedančne uzemnený neutrálny okruh
3EK7 030-.A..
3EK7 060-.A..
3EK7 060-.A..
3EK7 030-.A..
4,26
3EK7 060-.A..
4,8
3EK7 060-.A..
10,2
3EK7120 -3AC4
41,0
31,3
15*
12,7
3EK7 150 -3AD4
51,3
39,1
18*
15,3
3EK7 180 -3AD4
61,5
47,0
21*
17
3EK7 210 -3AE4
67,3
51,4
19,5
3EK7 240 -3AF4
77,6
59,2
27*
22
3EK7 270 -3AF4
87,7
66,9
30*
24,4
3EK7 300 -3AH4
96,6
73,8
33
27,5
3EK7 330 -3AH4
108
82,7
36
29
3EK7 360 -3AH4
119
90,6
FOW
(Čelo vlny)
[kV cr]
1,5 kA
8/20 μs
[kV cr]
Tabuľka 10:
Pracovný
MCOV
cyklus
Označenie
zvodiča
3EK7 090-.A..
6,9
3EK7 060-.A..
3EK7 090-.A..
3EK7 120-.A..
20,78
3EK7 090-.A..
3EK7 090-.A..
alebo
3EK7 100-.A..
3EK7 100-.A..
3EK7 100-.A..
alebo
3EK7 120-.A..
3EK7 150-.A..
22,86
8,3
12
24
Štvordrôtová viacnásobne
uzemnená neutrálna
hviezda
2,4
4,16
[kV]
[kV]
3
2,55
3EK7 030 -4AB4
8,9
6,8
3EK7 150-.A..
6
5,1
3EK7 060 -4AB4
17,7
13,5
9*
7,65
3EK7 090 -4AB4
26,4
20,2
3EK7 150-.A..
10*
8,4
3EK7 100 -4AC4
29,3
22,3
12
10,2
3EK7 120 -4AD4
35,2
26,9
15
12,7
3EK7 150 -4AD4
43,9
33,5
3EK7 210-.A..
18*
15,3
3EK7 180 -4AE4
52,7
40,2
3EK7 150-.A..
3EK7 210-.A..
21
17
3EK7 210 -4AF4
61,5
47,0
24
19,5
3EK7 240 -4AH4
70,2
53,6
24,94
3EK7 180-.A..
3EK7 270-.A..
27*
22
3EK7 270 -4AH4
79,1
60,4
27,6
3EK7 210-.A..
3EK7 300-.A..
30
24,4
3EK7 300 -4AH4
87,7
66,9
34,5
3EK7 270-.A..
3EK7 360-.A..
33
27,5
3EK7 330 -4AK4
96,6
73,8
36
29
3EK7 360 -4AK4
105
80,5
12
12,47
13,2
13,8
3EK7 150-.A..
23
3EK7 180-.A..
3EK7 300-.A..
Tabuľka 8: Typické zvodiče 3EK7 pre systémové napätia podľa najnovšej normy
IEEE C 62.11
6
Označenie
zvodiča
Tabuľka 11:
Výber a hlavné údaje
Výdržné
Povrchová Preskoková
napätie
vzdialenosť vzdialenosť bleskového
Maximálne výbojové napätie
impulzu
Výška
„H” 1)
Čistá
Hmotnosť Hmotnosť Množstvo
hmotnosť s obalom
palety
na paletu
3 kA
8/20 μs
[kV cr]
5 kA
8/20 μs
[kV cr]
10 kA
8/20 μs
[kV cr]
20 kA
8/20 μs
[kV cr]
40 kA
8/20 μs
[kV cr]
125 A
45/90 μs
[kV cr]
500 A
45/90 μs
[kV cr]
[mm]
[mm]
[kV]
[mm]
[kg]
[kg]
[kg]
[ks]
8,6
9,1
9,9
11,6
14,0
6,9
7,4
372
180
104
170
1,4
1,6
393
240
17,3
18,2
19,8
23,3
28,0
13,8
14,9
372
180
104
170
1,4
1,6
406
240
25,9
27,2
29,7
34,9
42,0
20,7
22,3
372
180
104
170
1,5
1,7
419
240
28,8
30,3
33,0
38,8
46,6
23,0
24,8
372
180
104
170
1,6
1,7
426
240
33,5
35,2
38,4
45,1
54,3
26,8
28,9
485
210
122
200
1,8
2,0
375
180
41,8
44,0
48,0
56,4
67,8
33,5
36,1
485
210
122
200
1,8
2,1
385
180
49,4
52,0
56,7
66,6
80,1
39,5
42,7
605
248
144
240
2,2
2,4
444
180
57,7
60,7
66,2
77,7
93,5
46,1
49,8
605
248
144
240
2,2
2,4
454
180
63,8
67,2
73,2
86,0
103
51,0
55,1
775
286
166
270
2,5
2,7
510
180
71,8
75,6
82,4
96,7
116
57,4
62,0
900
318
184
300
2,8
3,1
383
120
79,7
83,9
91,5
107
129
63,8
68,8
900
318
184
300
2,9
3,1
390
120
87,7
92,3
101
118
142
70,2
75,7
1230
418
242
400
3,7
3,9
483
120
95,7
101
110
129
155
76,6
82,6
1230
418
242
400
3,7
3,9
489
120
3EK7 normálne zaťažený
Výdržné
Povrchová Preskoková
napätie
vzdialenosť vzdialenosť bleskového
Maximálne výbojové napätie
impulzu
Výška
„H” 1)
Čistá
Hmotnosť Hmotnosť Množstvo
hmotnosť s obalom
palety
na paletu
3 kA
8/20 μs
[kV cr]
5 kA
8/20 μs
[kV cr]
10 kA
8/20 μs
[kV cr]
20 kA
8/20 μs
[kV cr]
40 kA
8/20 μs
[kV cr]
125 A
45/90 μs
[kV cr]
500 A
45/90 μs
[kV cr]
[mm]
[mm]
[kV]
[mm]
[kg]
[kg]
[kg]
[ks]
8,4
8,8
9,5
10,9
12,6
6,7
7,2
372
180
104
170
1,5
1,7
412
240
17,2
18,2
19,6
22,5
26,1
13,9
14,9
372
180
104
170
1,6
1,7
433
240
24,7
26,1
28,1
32,3
37,4
20,0
21,4
372
180
104
170
1,7
1,8
451
240
25,9
27,3
29,4
33,8
39,1
20,9
22,3
372
180
104
170
1,7
1,9
462
240
32,8
34,7
37,3
42,9
49,6
26,5
28,3
485
210
122
200
2,0
2,2
408
180
41,0
43,3
46,6
53,6
62,0
33,1
35,4
605
248
144
240
2,4
2,5
472
180
49,2
52,0
55,9
64,3
74,3
39,7
42,5
605
248
144
240
2,5
2,7
497
180
53,9
56,9
61,2
70,4
81,4
43,5
46,5
775
286
166
270
2,8
3,0
559
180
62,0
65,6
70,5
81,1
93,8
50,1
53,6
900
318
184
300
3,1
3,3
417
120
70,1
74,1
79,7
91,7
106
56,6
60,6
900
318
184
300
3,2
3,5
433
120
77,3
81,7
87,8
101
117
62,3
66,7
1230
418
242
400
4,0
4,2
523
120
86,6
91,5
98,4
113
131
69,9
74,8
1230
418
242
400
4,1
4,3
536
120
94,9
100
108
124
143
76,5
81,9
1230
418
242
400
4,2
4,5
556
120
3EK7 silne zaťažený
Výdržné
Povrchová Preskoková
napätie
vzdialenosť vzdialenosť bleskového
Maximálne výbojové napätie
impulzu
Výška
„H” 1)
Čistá
Hmotnosť Hmotnosť Množstvo
hmotnosť s obalom
palety
na paletu
3 kA
8/20 μs
[kV cr]
5 kA
8/20 μs
[kV cr]
10 kA
8/20 μs
[kV cr]
20 kA
8/20 μs
[kV cr]
40 kA
8/20 μs
[kV cr]
125 A
45/90 μs
[kV cr]
500 A
45/90 μs
[kV cr]
[mm]
[mm]
[kV]
[mm]
[kg]
[kg]
[kg]
[ks]
7,1
7,5
8,1
9,3
10,8
5,8
6,2
372
180
104
170
1,4
1,7
415
240
14,2
15,0
16,1
18,5
21,4
11,4
12,2
372
180
104
170
1,5
1,8
437
240
21,1
22,3
24,0
27,6
31,9
17,0
18,2
372
180
104
170
1,6
1,8
447
240
23,4
24,7
26,6
30,6
35,4
18,9
20,2
485
210
122
200
1,7
1,8
458
240
28,2
29,8
32,0
36,8
42,6
22,7
24,3
605
248
144
240
1,9
2,1
524
240
35,1
37,1
39,9
45,9
53,1
28,3
30,3
605
248
144
240
2,3
2,5
611
240
42,2
44,5
47,9
55,1
63,7
34,0
36,4
775
286
166
270
2,4
2,7
494
180
49,2
52,0
55,9
64,3
74,3
39,7
42,5
900
318
184
300
2,8
3,0
551
180
56,1
59,3
63,8
73,4
84,9
45,3
48,5
1230
418
242
400
3,0
3,3
413
120
63,3
66,9
71,9
82,7
95,6
51,0
54,6
1230
418
242
400
3,2
3,5
430
120
70,1
74,1
79,7
91,7
106
56,6
60,6
1230
418
242
400
4,0
4,2
522
120
77,3
81,7
87,8
101
117
62,3
66,7
1595
520
302
510
4,2
4,4
544
120
84,3
89,1
95,8
110
127
68,0
72,8
1595
520
302
510
4,3
4,5
555
120
3EK7 riser pole
1) Pozri obr. 1 na strane 8
(*) K dispozícii zo skladu
7
Nákresy a príslušenstvo
33
64
23,5
39,5
14
∅ 12,5
52,5
50,5
∅ 45
171
125
20
41
75
26
∅ 14
38
H*
Obrázok 2: NEMA izolačná konzola pre Ur ≤ 21 kV
Objednávací kód P12; 0,25 kg
33
64
23,5
39,5
M12
alebo 3/8”
36
26
14
∅ 12,5
52,5
256
210
20
41
75
∅ 119
∅ 14
Obrázok 1: Hlavné rozmery zvodiča prepätia 3EK7
Prosím pozrite do tabuliek na str. 5 alebo 7
Obrázok 3: NEMA izolačná konzola pre Ur ≥ 21 kV a vyššie.
Objednávací kód P12; 0,4 kg
299
258
214
173
Obrázok 4: DIN izolačná konzola pre Ur ≤ 21 kV
Objednávací kód P22; 0,85 kg
8
17
26
14,5
24
60
17 26
14,5
24
15
15
Obrázok 5: DIN izolačná konzola pre Ur ≥ 21 kV a vyššie
Objednávací kód P22; 1 kg
60
12
12
14,5
12
75
16
60
30
26
8
∅ 13
15
∅ 13
197
20
∅ 14
13
40
30
33
152
Obrázok 6: L konzola
Objednávací kód M12; 0,1 kg
Obrázok 7: Kovová (nehrdzavejúca) konzola DIN, Objednávací
kód P23; 0,6 kg a kovová konzola (pozinkovaná ponorom) DIN,
Objednávací kód P21; 0,6 kg
∅ 14 alebo 10,2
∅ 14
50
25
∅
13
13
∅
450
152
202
Obrázok 8: Izolovaný zemniaci/fázový kábel,
Objednávací kód P51/M51; 0,09 kg, 16 mm2
Obrázok 9: NEMA kovová konzola (pozinkovaná ponorom)
Objednávací kód P11; 0,6 kg
221 (8,7”)
20
43
41
Obrázok 10: Transformátorová konzola 8,7“
Objednávací kód Q11; 0,6 kg
20
40
14,3
43
64
57
20
43
40
25
64
57
20
14,3
41
25
78
78
18
18
178
14
280 (11”)
14
145
43
Obrázok 11: Transformátorová konzola 11“
Objednávací kód Q12; 0,7 kg
9
Nákresy a príslušenstvo
64
54
55
40
86
40
14,3
86
69
20
43
19
43
Obrázok 12: Transformátorová konzola 12,25“
Objednávací kód Q13; 0,8 kg
40
55
Obrázok 13: Transformátorová konzola 14,5“
Objednávací kód Q14; 0,8 kg
∅
14
142
0
3x
227
12
0°
66
71
15,2
198
10,5…150
18
220
20
4
0…120
25
∅
73
∅ 18
253,5
Obrázok 14: X-ramenná konzola
Objednávací kód Q51; 1,3 kg
Obrázok 15: Montážna doska
Objednávací kód Q81; 1,6 kg
kábel ∅ 8…∅ 14
24,5
57
∅1
kábel ∅ 14…∅ 18
∅ 75
Obrázok 16: Svorka na vedenie
Objednávací kód M11; 0,1 kg
10
Obrázok 17: Ochranný kryt proti vtákom
Objednávací kód M81; 50 g
5
76
∅ 14
46
25
41
63
57
40
14,3
78
35 18
368 (14,5”)
327
18
∅ 14
310 (12,25”)
178
∅
12
,5
4
24
45
Obrázok 18: Kryt z nehrdzavejúcej
ocele Objednávací kód M71; 5 g
M12 alebo 3/8”
Obrázok 19: Odpájač
Objednávací kód P31; 0,1 kg
Obrysové nákresy pre niekoľko spoločných konštrukčných
možností sú znázornené na obrázku 20, 21 a 22
Obrázok 20: Zvodič prepätia 3EK7 s Obrázok 21: Zvodič prepätia 3EK7 s
príslušenstvom P12 a P31
príslušenstvom P12, P31 a Q51
Obrázok 22: Zvodič prepätia 3EK7
s príslušenstvom P12, P31, P51 a Q11
11
Príklad
Označenie zvodiča
3 E K 7 300
3 E K 7
300
Vnútorné použitie
Menovité napätie v kV x 10
–
Zatriedenie
Menovitý výbojový prúd In = 5 kA alebo normálna záťaž
Distribučná trieda, (silne sťažené)
Menovitý výbojový prúd In = 10 kA alebo riser pole
Norma
IEEE C62.11 s koncovkami s palcovým závitom
IEEE C62.11 s koncovkami s metrickým závitom
IEC 60099-4 s koncovkami s metrickým závitom
Veľkosť krytu
170 mm
200 mm
240 mm
270 mm
300 mm
400 mm
510 mm
Vnútorné použitie
–
4
C
F
4
–
2
3
4
A
B
C
B
C
D
E
F
H
K
4
Štandardná výbava pri
vysokonapäťovej koncovke M12
so svorkou, podložkou, maticou
uzemňovacej koncovke M12 s
podložkou a maticou
Príklad
Číslo súčiastky s montážnym príslušenstvom
3 E K 7 300
V prípade dodatočných súčiastok iba*
Vysokonapäťová koncovka vybavená
Svorka na vedenie, podložka, matica
L držiak, podložka, matica
Izolovaný vodič, 450 mm/18 palcov 16 mm2
Kryt z nehrdzavejúcej ocele
Ochranný kryt proti vtákom
Uzemňovacia svorka vybavená
NEMA kovová konzola (oceľ pozinkovaná ponorom)
NEMA izolačná konzola
DIN kovová konzola (oceľ pozinkovaná ponorom)
DIN izolačná konzola
DIN kovová konzola (nehrdzavejúca oceľ)
Odpájač
Zemniaci vodič, izolovaný, 450 mm/18 palcov, 16 mm2
Montážne príslušenstvo
Transformátorový držiak 8,7 palca
Transformátorový držiak 11 palcov
Transformátorový držiak 12,25 palcov
Transformátorový držiak 14,5 palcov
X-ramenná konzola
Montážna doska pre 200 mm a 10 palcovú rozostupovú kružnicu dier
– 4 C F 4 –
Z
Z
M51 M81 P12
P31
M11
M12
M51
M71
M81
P11
P12
P21
P22
P23
P31
P51
Q11
Q12
Q13
Q14
Q51
Q81
* Ostatné dodatočné súčiastky na požiadanie
Nie všetky kombinácie sú možné.
Siemens s.r.o.
Prenos a rozvod
elektrickej energie PTD PG
Stromová 9
837 96 Bratislava
Slovensko
www.siemens.com/arrester-download
Prosím, kontaktujte nás:
Tel.:
+49 (30) 3 86-33 222
E-Mail: [email protected]
Obj. č. E50001-U113-A306-V2-7G00
Vytlačené v Nemecku
Dispo 30000
TH 263-060254 101814 PA 07060.35
Siemens Slovensko:
Tel.:
+421 (2) 5968 2672
Jnformácie v tomto dokumente obsahujú všeobecné popisy technických možností, ktoré sú k dispozícii, ktoré vždy nemusia byt prítomné v jednotlivých
prípadoch. Požadované vlastnosti by sa preto mali v každom jednotlivom prípade špecifikovať v čase uzatvárania zmluvy.