SEMIKRON SKVC20A460

Varistors
Types
VV
VDC
VDC ± 10 %
max. max. (IDC = 1 mA)
V
^
Îp 1, 2)
Îp 1, 3)
Wp 1, 3)
max.
repetitive
max.
nonrepetitive
max.
^
^
PAV
w
Vpmax (Îp 1) = ...)
max. (10 A) (100 A) (1000 A)
Tamb ≤
70 °C
V
V
A
A
J
W
V
V
V
g
320
615
390 ± 15 %
750 ± 15 %
190
190
6500
6500
140
260
0,8 4)
0,8 4)
600
1150
650
1270
800
1550
120
120
190
6500
260
0,8 4)
1150
1270
1550
130
Plastic package, 1 varistor
SKVC 20 A 251
SKVC 20 A 460
250
460
Plastic package, 1 varistor + 1 capacitor 0,1 µF
SKVC 20 A 460C
460
615
750 ± 15 %
IEC standard current pulse waveform 8 x 20 µs
2)
104 times during lifetime
3) Once during lifetime
1)
4)
SKVC 20 A 251
SKVC 20 A 460
SKVC 20 A 460C
Tcase ≤ 85 °C
Fig. 1 Current / voltage characteristics (pulsed)
Fig. 2 Current / voltage characteristics (pulsed)
Visol = 2500 V~
Visol = 2500 V~
SKVC 20 A 251; SKVC 20 A 460
© by SEMIKRON 15-03-2004
Dimensions in mm
SKVC 20 A 460 C
Varistors
2005
Varistors
Dimensions in mm
SKF 16-B
Dimensions in mm
SKF 16-O
2006
Varistors
15-03-2004 © by SEMIKRON