Dutch User`s Manual

Gebruikershandleiding
Toongenerator en versterkersonde
Model 40180
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van Extech's Model 40180. Deze toongenerator en versterkersonde-set
wordt gebruikt om op een snelle manier kabels of draden binnen een groep op te sporen en te
identificeren, alsmede om de werking van telefoonlijnen te controleren. Het correct gebruik en
onderhoud van deze meter zal jarenlang een betrouwbare service leveren.
Meterbeschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vermogensschakelaar
Modulaire connectoren
Testkabels
Batterijvak (achterzijde)
Sondetip
Volume/gevoeligheidsregeling
Powerknop
Batterijvak (achterzijde)
Koptelefoonaansluiting
5
1
2
3
6
7
4
8
9
2
40180-EU-NL-V2.4-4/12
Gebruiksaanwijzing
Opmerking: Vergeet niet om de toongenerator uit te zetten na het opsporen van de kabels.
Opsporen van kabel/draad
WAARSCHUWING: In de TONE positie, sluit de toongenerator niet aan op een draad of kabel met
een actief circuit van meer dan 24VAC.
1.
Sluit de toongenerator aan op de kabel.
a) Voor kabels afgesloten aan één uiteinde, sluit de rode poolklem aan op een draad en de
zwarte poolklem op de aarding van de uitrusting.
b) Voor niet-afgesloten kabels, sluit de rode poolklem aan op een draad en de zwarte
poolklem op een andere draad.
c) Voor kabels met modulaire connectoren, steek de RJ11 of RJ45 connectoren
rechtstreeks in de overeenkomstige kabelconnectoren.
2. Stel de vermogensschakelaar van de generator in op de de TONE positie.
3. Druk op de aan/uit-schakelaar aan de zijkant van de versterkersonde en houd deze ingedrukt.
4. Houd de geïsoleerde sondetip tegen de te testen draad om het signaal op te vangen dat door
de toongenerator wordt opgewekt.
5. Draai aan de volume/gevoeligheidsregeling aan de bovenzijde van de sonde om het geschikte
niveau en gevoeligheid te verkrijgen voor het identificeren en opsporen van de draad.
6. De toon is het luidst bij draden die rechtstreeks op de toongenerator zijn aangesloten.
Opmerking: RJ11 testen worden uitsluitend uitgevoerd op één paar en RJ45 testen worden
uitgevoerd op pinnen 4 en 5.
Opmerking: Onderaan de sonde bevindt zich een koptelefoonaansluiting
Identificeren van de telefoonkabeltip- en ring – Gebruiken van poolklemmen
1.
2.
3.
4.
Stel de toongenerator in op de OFF positie.
Sluit de rode testkabel aan op een lijn en de zwarte testkabel op de andere lijn.
De LED-kleur geeft de aansluiting op de RODE testkabel als volgt aan:
GROEN = Ringzijde,
ROOD = Tipzijde.
Identificeren van de telefoonkabeltip- en ring – Gebruiken van de RJ-11 en
RJ-45 connectoren
1.
2.
3.
Stel de toongenerator in op de OFF positie.
Sluit de RJ-11 of RJ-45 connector aan op de overeenkomstige kabelconnector.
De LED-kleur geeft de toestand van de bedrading van de telefoonaansluiting aan.
GROEN = Aansluiting met correcte bedrading,
ROOD = Aansluiting waarbij de bedrading een omgekeerde polariteit heeft.
Identificeren van de lijntoestand van de telefoonkabel
1.
2.
3.
4.
Stel de toongenerator in op de OFF positie.
Sluit de rode testkabel aan op de RINGzijde en de zwarte testkabel op de TIPzijde.
De LED geeft de lijntoestand als volgt aan:
GROEN = VRIJ , UIT = BEZET, Knipperend GEEL = AAN HET BELLEN
Stel de vermogensschakelaar van de toongenerator in op CONT om de oproep te beëindigen.
3
40180-EU-NL-V2.4-4/12
Testen van de continuïteit
WAARSCHUWING: In de CONT positie, sluit de toongenerator niet aan op een draad of kabel met
een actief circuit.
1. Sluit de testkabels aan op het te testen dradenpaar.
2. Stel de toongenerator in op de CONT positie.
3. De LED licht FELGROEN op bij een lage weerstand of continuïteit. De LED licht minder fel op
als de weerstand toeneemt en dooft uit bij circa 10,000 ohms.
Toonkeuze
De uitvoer van de toongenerator kan worden ingesteld op continue of wiebelend. Om het
uitvoertype te wijzigen, wijzig de positie van de toontypeschakelaar (bevindt zich in het batterijvak).
Vervanging van de batterij
Om een nieuwe batterij te plaatsen, verwijder het batterijdeksel zoals aangegeven in de figuur
'Meterbeschrijving’.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval
is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel
aan het einde van zijn levensduur.
Technische beschrijving
Vermogen
9V batterij (toongenerator en sonde (elk 1))
Toonuitvoer
1kHz, 6V blokgolf (circa)
Afmetingen
Sonde: 228 x 57 x 25,4mm (9 x 2,25 x 1”)
Generator: 63,5 x 63,5 x 38,1mm (2,5 x 2,5 x 1,5”)
Gewicht
272g (0,6lb)
Kopierecht © 2012 Extech Instruments Corporation (een FLIR onderneming)
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
www.extech.com
4
40180-EU-NL-V2.4-4/12