flir.com - Extech Instruments

Gebruiksaanwijzing
Model RPM10
Laserfoto / Contacttachometer
met IR-thermometer
Gepatenteerd
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van Extech's Laserfoto /Contacttachometer met contactloze
IR-thermometer, model RPM10. Deze snelheidsmeter voorziet een RPM-contact en
lineaire
oppervlakte
snelheidsmetingen,
contactloze
RPM-metingen
en
IRtemperatuurmetingen. De straal van de laseraanwijzer biedt nauwkeurige lange
afstandsmetingen voor foto snelheidsmetingen en identificeert het meetpunt voor de
contactloze temperatuurtests. Als u deze meter goed verzorgt, zal hij u jarenlang trouwe
diensten bewijzen.
VIINGERWIJZINGEN
•Onjuist gebruik van deze meter kan schade, een electrische schok, verwondingen of
dood veroorzaken. Lees en begrijp deze gebruiksaanwijzing voor U de meter in
gebruik neemt.
•Indien gereedschap gebruikt wordt op een manier die niet door de fabrikant werd
gespecifieerd, kan de bescherming die door het gereedschap wordt voorzien,
beschadigd worden.
•Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden
worden. Het bevat gevaarlijke objecten en ook kleine onderdelen die door kinderen
zouden kunnen ingeslikt worden. Indien een kind een onderdeel zou inslikken,
gelieve dan onmiddellijk een dokter te contacteren.
•Laat geen batterijen en verpakkingsmateriaal onbewaakt rondslingeren. Deze kunnen
gevaarlijk zijn voor kinderen indien ze als speelgoed worden gebruikt.
•Indien het apparaat gedurende lange tijd niet meer zal gebruikt worden, verwijder dan de
batterijen om lekken te voorkomen.
•Vervallen of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact verschroeiing of verbranding
veroorzaken. Gebruik daarom in dergelijke gevallen altijd geschikte handschoenen.
•Let erop dat de batterijen geen kortsluiting genereren. Gooi geen batterijen in vuur.
•Kijk niet direct in laserstralen en richt de laserwijzer niet naar iemands ogen.
Zichtbare lasers met lage stroom vormen normalerwijze geen gevaar maar vormen
niettemin een potentieel gevaar indien er gedurende langere tijd direct wordt
ingekeken.
VERMIJD BLOOTSTELLING
Langs deze opening
komt laserstraling vrij
WAARSCHUWING
LASERSTRALING - NIET IN DE STRAAL KIJKEN
VERMOGEN <1mW GOLFLENGTE 630-670nm
LASERPRODUCT VAN KLASSE 2
Voldoet aan:
FDA 21 CFR 1040.10 en 1040.11
IEC 60825-1 (2001-08) Editie 1.2
EN60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002
2
RPM10-EU-NL-V2.2-3/11
Beschrijving van de meter
1.
Sensor fototachometer, sensor
IR-thermometer en laserbron
2.
MEETKNOP
3.
IR-thermometerknop
4.
Geheugenknop
1
2
3
5.
Functieschakelaar
6.
Batterijvak (achteraan)
4
5
7.
Schacht contactthermometer
6
7
3
RPM10-EU-NL-V2.2-3/11
Werking van de meter
Omkeerbaar LCD-scherm
Het schermpje van de meter geeft de metingen van de fototachometer en van de IRthermometer in een richting weer en de contactmetingen in de tegenovergestelde richting.
Dit laat de gebruiker toe om de meetgegevens in beide meetmodussen gemakkelijk af te
lezen door de meter in een van de richtingen te houden.
Selectie temperatuureenheden
De schakelaar van
de kaliberbepaling
Me beweeg niet
De getoonde temperatuureenheden worden geselecteerd via
een schuifschakelaar die zich in het batterijvak bevindt. Om de
eenheden (ºF/ºC) te selecteren, het batterijvak openen en de
batterijen verwijderen. Vervolgens kunt u de schakelaar op de
gewenste eenheden instellen.
Eenheden knoop
CONTACTLOZE FOTOTACHOMOMETER METINGEN
1. Breng een ongeveer vierkantig stuk reflecterende band aan op het oppervlak van het
te testen voorwerp.
2. Verschuif de functieschakelaar op de stand PHOTO (foto).
3. Richt het einde van de laserstraal van de meter naar het te testen voorwerp op een
afstand van 50 tot 2000mm (2" tot 79").
4. Druk op de meetknop (aan de rechterkant van de meter) en richt de straal van de
laseraanwijzer op de reflecterende band.
5. Controleer of de ((●)) monitorindicator op het LCD-scherm verschijnt als het te testen
voorwerp door de lichtbundel komt.
6. Laat de meetknop los als de aflezing van de RPM op het LCD-scherm stabiliseert.
7. Als de rpm lager zijn dan 50, breng dan bijkomende vierkanten van reflecterende band
aan. Deel de aflezing die op het scherm getoond wordt door het aantal stukjes
reflecterende band om de feitelijke rpm te berekenen.
OPMERKING: Fel omgevingslicht kan interfereren met de gereflecteerde lichtstraal. In
sommige gevallen kan het nodig zijn om het licht in de doelzone te temperen.
OPGELET: Roterende voorwerpen kunnen gevaarlijk zijn. Wees bijzonder voorzichtig.
Laserstraal
Weerspiegelende band
4
RPM10-EU-NL-V2.2-3/11
RMP-METINGEN MET DE CONTACTTACHOMETER
1.
Installeer een van de RPM-contactstukjes op de
contactschacht.
2.
Verschuif de functieschakelaar op de stand CONTACT
(contact).
3.
Druk de meetknop in terwijl u het contactstukje zachtjes
tegen het midden van een draaiende schacht drukt.
4.
Laat de meetknop los als het scherm stabiliseert (na ongeveer 2 seconden).
RPM Contact
RPMTips
contactstukjes
CONTACTMETINGEN LINEAIRE OPPERVLAKTESNELHEID (voet/min of m/min)
1.
Plaats het lineair snelheidswiel op de contactschacht.
2.
Schuif de functieschakelaar op de stand SURFACE SPEED
(oppervlaktesnelheid) “voet/min" of "m/min" .
3.
Druk de meetknop in en houd het wiel voor de
oppervlaktesnelheid tegen het te meten bewegend
oppervlak.
4.
Laat de meetknop los als het scherm stabiliseert (na
ongeveer 2 seconden).
5
Linear Speed
Lineair
snelheidswiel
Wheel
RPM10-EU-NL-V2.2-3/11
CONTACTLOZE TEMPERATUURMETINGEN
1. Richt de meter op het te meten oppervlak.
2. Druk op de rode
iR-thermometerknop.
3. Gebruik de laseraanwijzer om de juiste te meten stip te identificeren.
4. Het vlak van het te meten oppervlak moet groter zijn dan de stipafmeting die
bepaald wordt door de afstand tot de waarde van de stipafmeting.
5. Lees de temperatuur af op het scherm.
WAARSCHUWING: Kijk niet direct in laserstralen en richt de laserwijzer niet naar
iemands ogen. Zichtbare lasers met lage stroom vormen normalerwijze geen gevaar
maar vormen niettemin een potentieel gevaar indien er gedurende langere tijd direct
wordt ingekeken.
VERMIJD BLOOTSTELLING
Langs deze opening
komt laserstraling vrij
WAARSCHUWING
LASERSTRALING - NIET IN DE STRAAL KIJKEN
VERMOGEN <1mW GOLFLENGTE 630-670nm
LASERPRODUCT VAN KLASSE 2
Voldoet aan:
FDA 21 CFR 1040.10 en 1040.11
IEC 60825-1 (2001-08) Editie 1.2
EN60825-1:1994/A11:1996/A2:2001/A1:2002
Diameter van Gemeten Gebied
6cm
3cm
2cm
12cm
18cm
36cm
Afstand aan voorwerp
MIN/MAX en terug oproepen van de laatst gemeten waarde
De meter zal het maximum, het minimum en de laatst gemeten waarde opslaan gedurende
de periode dat de meetknop ingedrukt wordt. Deze opgeslagen waarden kunnen
rechtstreeks op het scherm van de meter opgeroepen worden. Na het indrukken van een
knop zullen de waarden gedurende ongeveer vier seconden op het scherm zichtbaar
blijven.
1. Druk een keer op de geheugentoets: De icoon “Last” verschijnt samen met de
laatste opgeslagen waarde.
2. Druk nogmaals op de toets "Memory" (geheugen). De icoon “MAX” verschijnt met de
opgeslagen maximumwaarde.
3. Druk nogmaals op de toets "Memory" (geheugen). De icoon “MIN” verschijnt met de
opgeslagen minimumwaarde.
6
RPM10-EU-NL-V2.2-3/11
Technische kenmerken
Tijdbasis
Kwartskristal 4,9152 MHz
Scherm
Omkeerbaar LCD-scherm van 5 karakters 16 mm (0.6")
Laser lichtbron
Minder dan 1mW; Klasse 2 rode laserdiode (bij benadering 645nm)
Detecteerafstand
50 tot 2000 mm (2 tot 79") afhankelijk van het omgevingslicht en RPM
Geheugen
Laatste aflezing en MIN/MAX aflezingen
Werkomstandigheden
0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122°F); RV 80% Max
Stroomvoorziening
4 x AA batterijen 1,5 V
Stroomverbruik
ongeveer 24 mA (>100 uren continu gebruik)
Gewicht
300 g (10.6 oz). (inclusief batterij)
Afmeting
210 x 80 x 50 mm (8.3 x 3.1 x 2.0")
Accessoires
(4) batterijen 1,5 V, reflecterende band 24" [600mm], hulpstukken voor
(1) oppervlaktesnelheid en (2) roterende hulpstukken rpm
Octrooi bericht
U.S. octrooi 7,111,981
Kenmerken met betrekking tot het bereik
Bereik
Foto
tachometer
Contact
Tachometer
Oppervlaktesnelheid
Oppervlaktesnelheid
Detectieafstand Fototachometer
Resolutie
10 tot 99,999 rpm
0,5 tot 19,999 rpm
0,2 tot 6560 voet/min
0,05 tot 1999,9 m/min
Nauwkeurigheid (%rdg)
0,1 rpm (<1000 rpm)
1 rpm (>1000 rpm)
± (0,05% + 1d)
0,1 rpm (<1000 rpm)
1 rpm (>1000 rpm)
0,1 voet/min (<1000 voet/min)
1 voet/min (>1000 voet/min)
0,01 m/min (<100m/min)
± (1% + 1d)
0,1 m/min (>100 m/min)
50 tot 2.000mm (2 tot 79”) typisch*
* gespecificeerd met gebruik van een vierkant van reflecterende band van 10 mm op
1.800rpm. De max en min detectieafstand zal veranderen volgens de
omgevingsvoorwaarden, de reflecterende band, of snelheden hoger dan 1800tpm.
Kenmerken IR-thermometer
Bereik / Resolutie
-20 tot 315oC (-4 tot 600oF)
1oC/F
Nauwkeurigheid
± 3% van de aflezing of ± 3oC (6oF), volgens de grootste waarde van
beide.
Opmerking: De nauwkeurigheid is gespecificeerd voor het volgende
bereik van de omgevingstemperatuur: 18 tot 28°C (64 tot 82°F)
Stralingsvermogen
0,95 vaste waarde
Zichtveld
A/S = Ongeveer . 6:1 verhouding (A = afstand, S = stip)
Laservermogen:
Minder dan 1 mW
Spectrale responsie
6 tot 14 μm (golflengte)
7
RPM10-EU-NL-V2.2-3/11
Vervangen van de batterij
De indicatie voor een lage batterijstand verschijnt als “
" op het scherm. Om de
batterijen te vervangen, de twee Philips kopschroeven op het batterijdeksel achteraan
losmaken en het deksel verwijderen. Vervang de vier AA batterijen van 1,5 V en breng het
deksel terug aan.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle
gebruikte batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het
huishoudelijk afval is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten
van uw gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van
het toestel aan het einde van zijn levensduur.
Copyright © 2011 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)
Alle rechten voorbehouden
inclusief het recht van volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
8
RPM10-EU-NL-V2.2-3/11