RO - Cml

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
PROIECT: „Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin
integrarea pe orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu”
- Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -
Anunţ de atribuire
privind contractul de achiziţie
„Macara ( Pod rulant - 2 tronsoane) – Pachet complet”
Sibiu, 25.10.2012
1) CML Innovative Technologies SRL, persoană juridică română având sediul social în Str. Florian Rieger,
Nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, România reprezentată prin Director General, Dl. Marius BOLOGA a finalizat
procedura de atribuire a contractului de achiziţie „Macara ( Pod rulant - 2 tronsoane) – Pachet complet”
pentru furnizarea unei macarale (pod rulant – 2 tronsoane), destinată secţiei de producţie de componente
din plastic pentru asamblarea sistemelor de iluminat in industria auto, aferente proiectului cu titlul:
„Dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii SC CML Innovative Technologies SRL prin integrarea pe
orizontală a procesului de injecţie mase plastice in uzina din Sibiu” cod SMIS 38620, co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii
Economice”.
2) Contractul de achiziţie mai sus menţionat are ca obiect achiziţia unei macarale (pod rulant – 2 tronsoane)
cu sarcina de 5 tone, conform documentaţiei de atribuire aferente prezentei proceduri.
3) Procedura de atribuire folosită: Cerere de Oferte, conform Contract de finanţare / Norme Interne de
achiziţie.
4) Criteriul de atribuire: ,,oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
5) In cadrul prezentei proceduri de atribuire, agentul economic ELMAS S.R.L. Braşov a depus oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic, obţinând un scor total de 100 puncte din 100 puncte maxim
posibile, câştigând astfel procedura de atribuire a contractului de achiziţie.
6) Având in vedere cele de mai sus, contractul de achiziţie a fost atribuit agentului economic ELMAS S.R.L.,
adresa Bd. Grivitei, Nr. 1Y, OP 13 / CP 46, 500177 – Braşov, România, CIF RO 1115033.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de contact:
Persoane de contact: Dorin Dragoş OLARIU (E-mail: [email protected]); Telefon: 0269.503.604 ; Fax:
0269.503.601; Web-site: http://www.cml-it.com/poscce.php