Dutch User's Manual

Gebruikershandleiding
Model 412355A Stroom / Voltage Kalibrator
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech Stroom/ Voltage Kalibrator. Het Model 412355A kan
stroom en voltage meten en opsporen. De Oyster Series meters hebben een handig flip-up scherm
met nekband voor handenvrij gebruik. Dit instrument wordt pas verzonden na volledige getest en
gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik, voor jaren een betrouwbare service leveren.
Meterbeschrijving
1.
LCD scherm
2.
Power knop
3.
OP en NEER knoppen
4.
MODUS knop
5.
EENHEID knop
6.
MEM en ZERO knop
7.
Invoer/Uitvoer mini-connector
8.
Contactbus voor AC-adapter
9.
Batterijcompartiment
10. Nekbandhouders
11. Functieschakelaar
Vervanging van de Batterij
Wanneer het LOW BAT-bericht verschijnt op de LCD, vervang de 9V batterij zo vlug als mogelijk.
1. Open het deksel van de kalibrator zo wijd als mogelijk.
2. Open het batterijcompartiment via het gebruik van een muntstuk volgens de pijlindicator.
3. Vervang de batterij en sluit het deksel.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval
is verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel
aan het einde van zijn levensduur.
2
412355A-EU-NL v3.3 07/13
Werking
POWER KNOP en AUTOMATISCHE UITSCHAKELINGSFUNCTIE
1. Gebruik de POWER knop om het toestel AAN of UIT te zetten. Wanneer het toestel wordt
aangezet, zal er eerst een korte zelftest plaatsvinden alvorens het scherm stabiliseert.
2. De meter kan functioneren via een 9V batterij of een AC adapter.
3. Wanneer het batterijsymbool verschijnt op het LCD scherm, vervang de batterij zo vlug als
mogelijk. Een laag batterijvermogen kan incorrecte metingen en een onregelmatige werking van
de meter veroorzaken.
4. Dit toestel is uitgerust met een Automatische uitschakeling die de meter uitzet na 10 minuten
van inactiviteit. Om deze functie uit te zetten: druk en houd de MODUS knop vast totdat het
(automatische uitschakeling gedeactiveerd) of
scherm
uitschakeling geactiveerd) vertoont.
(automatische
GLIJSCHAKELAAR VOOR FUNCTIES
Glij de Functieschakelaar aan de zijkant van de meter naar de gewenste functie (Voltage of Stroom).
MODUS
Druk op de MODUS knop om ofwel BRON (uitvoer) of METING (invoer) te selecteren.
EENHEID KNOP
Druk op de EENHEID knop om het volgende te selecteren:
1.
Voltagemodus: mV of V in bron.
2.
Stroommodus: mA of % in bron of meting.
▲▼ UITVOER
AANPASSINGSKNOPPEN
Druk op de ▲ ▼knoppen om de uitvoervoltage of de huidige waarde in de bronmodus te vehogen
of te verlagen.
1.
Druk eenmaal op de ▲ knop om de waarde te verhogen in 1 cijferstappen.
2.
Druk en houd de ▲ knop vast om de waarde te verhogen in 10 cijferstappen.
3.
Druk en houd de ▲knop vast > 2 sec en druk daarna op de ▼ knop om de waarde in 100
cijferstappen te verhogen.
4.
Om de waarde te verlagen, gebruik de ▼ knop zoals hieronder beschreven.
ZERO KNOP
De ZERO knop zet het scherm manueel op nul in de METING modus.
1.
Stel de meter in op de METING modus
2.
Schakel de contactbus uit
3.
Druk en laat de ZERO knop los
3
412355A-EU-NL v3.3 07/13
MEM KNOP
De geheugenfunctie voorziet 5 gebruikers instelbare waarden voor kalibratie-uitvoeren in stappen.
Deze functie is beschikbaar voor Voltage, mA en % in de BRON modus. De geheugenwaarden
worden opgeslagen in het niet-veranderlijk geheugen en worden niet uitgewist wanneer het toestel
uitgeschakeld wordt.
Zoeken vanuit de opgeslagen geheugenwaarden:
1.
Selecteer de Bron modus
2.
Druk op de MEM knop. Het M1 icoon (geheugenplaats 1) zal verschijnen op het scherm en
de waarde opgeslagen op deze plaats zal weergegeven en opgespoord worden.
3.
Het herhaaldelijk drukken op de MEM knop zal de 5 geheugenplaatsen doorlopen.
OPMERKING: Het “BRON” icoon zal oplichten zolang de uitvoerwaarde geen stabiel niveau
heeft bereikt. De gebruikelijke oorzaak dat het “BRON” icoon blijft oplichten is omdat de
laadimpedantie te hoog in de huidige modus of te laag in de voltage modus is.
Het opslaan van waarden in het geheugen:
1.
Selecteer en geef een geheugenplaats (M1 Tot M5) weer.
2.
Druk op de ▲ ▼knoppen om de weergave aan te passen naar de gewenste bronwaarde.
3.
Druk en houd de MEM knop voor > 2 seconden vast. De weergegeven waarde zal
opgeslagen worden in de weergeven geheugenplaats.
Standaard geheugenwaarden
Vijf gebruikelijke bronwaarden zijn permanent geprogrammeerd in het geheugen als de
standaardwaarden. Deze waarden kunnen vervangen worden door geselecteerde waarden van
de gebruiker.
Om de meter terug te zetten naar de standaard geheugenwaarden:
1.
Zet de meter aan en selecteer de BRON modus.
2.
Druk en houd de POWER knop vast voor >4 sec.
zal voor korte tijd verschijnen op
het scherm en de standaardwaarden zullen in het geheugen opgeslagen worden.
Standaard Geheugenwaarden.
mV
M1
M2
M3
M4
M5
0mV
500mV
1000mV
1500mV
2000mV
V
2V
5V
10V
15V
20V
mA
4mA
8mA
12mA
16mA
20mA
%
0%
25%
50%
75%
100%
Boven bereik/ Onder bereik Aanduiding
Signalen boven of onder de eenheidbereiken zullen weergegeven worden als “HHHH” voor
boven en “LLLL” voor onder.
4
412355A-EU-NL v3.3 07/13
Meting en Bron
METING (Invoer)
In deze modus zal het toestel de voltage of de stroom meten.
1.
Selecteer Voltage of Stroom op de Functieschakelaar.
2.
Zet de meter AAN.
3.
Druk op de MODUS knop om METING te selecteren
4.
Druk op de EENHEID knop om mA of % te selecteren wanneer stroom is geselecteerd.
5.
Verbind de Kalibratiekabel aan de meter.
6.
Verbind de Kalibratiekabel aan het toestel of te testen circuit.
7.
Lees de meting van het LCD scherm.
BRON (Uitvoer)
In deze modus zal het toestel de voltage of de stroom opsporen (uitvoer).
1.
Selecteer Voltage of Stroom op de Functieschakelaar.
2.
Zet de meter AAN.
3.
Druk op de MODUS knop om BRON te selecteren
4.
Druk op de EENHEID knop om V of mV te selecteren indien voltage is geselecteerd of om
mA of % te selecteren indien stroom is geselecteerd.
5.
Verbind de Kalibratiekabel aan de meter.
6.
Verbind de Kalibratiekabel aan het toestel of te testen circuit.
7.
Gebruik de ▲ ▼knoppen om de gewenste uitvoerwaarde te selecteren. Gebruik het LCD
scherm om het uitvoerniveau te controleren of gebruik de bewaarde kalibratiewaarden in het
geheugen als beschreven in het hoofdstuk van de MEM knop.
8.
Voor het -25% tot 125% uitvoerbereik is de uitvoer 0 tot 24mA.
Weergave
-25%
0%
25
%
50%
75%
100
%
125
%
mA uitvoer
0mA
4mA
8m
A
12m
A
16m
A
20m
A
24m
A
OPMERKING: Het “BRON” icoon zal oplichten zolang de uitvoerwaarde geen stabiel niveau
heeft bereikt. De gebruikelijke oorzaak dat het “BRON” icoon blijft oplichten is omdat de
laadimpedantie te hoog in de huidige modus of te laag in de voltage modus is.
5
412355A-EU-NL v3.3 07/13
Technische Beschrijving
Algemene Specificaties
Weergave
9999 tellingen LCD
Vermogen van de Meter
9 volt batterij of 9V AC adapter
Automatische uitschakeling
Meter schakelt zich automatisch uit na 10 minuten van inactiviteit
Stroom uitvoervermogen
24mA aan 1000 ohms
Werkingstemperatuur
5ºC tot 40ºC (41ºF tot 104ºF)
Bewaartemperatuur
-20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F)
Werkingsvochtigheid
Max 80% aan 31ºC (87ºF) en vermindert lineair tot 50% aan 40ºC
(104ºF)
Bewaarvochtigheid
<80%
o
o
o
o
Werkingshoogte
2000meters (7000ft) maximum
Afmetingen
96 x 118 x 45mm (3.8 x 4.7 x 1.8”) opgevouwd
Gewicht
340g (12 oz)
Meegeleverd toebehoren
9V batterij, AC adapter en kalibratiekabel met platte kabelschoenen
Bereikspecificaties
Modus
Functie
Meting
Voltage
Bron
Bereik
Resolutie
0 tot 2000mV
1mV
2.00 tot 20.00V
0.01V
Stroom
0.00 tot 50.00mA
0.01mA
%
-25.0 tot 230.0%
0.1%
Voltage
0 tot 2000mV
1mV
2.00 tot 20.00V
0.01V
Stroom
0.00 tot 24.00mA
0.01mA
%
-25.0 tot 125.0%
0.1%
Nauwkeurigheid (% van
meting)
± (0.075% + 1 cijfer) of ± 3
cijfers, naargelang wat
groter is
Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form ISO‐9001 Certified www.extech.com 6
412355A-EU-NL v3.3 07/13